GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
Energilagring från vind och sol
Vindkraft

Göteborg Energi och Stena Renewable i storaffär om vindkraftsel

Göteborg Energi och Stena Renewable har slutit ett treårigt avtal om leveranser av vindkraftsel. Avtalet innebär att Göteborg Energi hanterar Stena Renewables samlade produktion om cirka 900 GWh vindkraftsel om året i tre år.

– Det här är en av våra största affärer på elhandelssidan någonsin och det känns extra roligt att vi som två väletablerade Göteborgsföretag kan sluta det här avtalet. För våra kunder innebär avtalet ökade möjligheter att stärka sitt klimatarbete genom att köpa förnybar el från vindkraft, säger Alf Engqvist, VD på Göteborg Energi.

– För Stena Renewable har det varit centralt att arbeta med en elhandlare som ser hållbarhet och klimatarbete som en självklar och central del av sin affär. Med det fokus och den kunskap som Göteborg Energi har i frågorna så ser vi dem som en perfekt samarbetspartner. Vi ser fram emot att tillsammans kunna erbjuda vindkraftsel till Göteborg Energis kunder, säger Peter Zachrisson, VD Stena Renewable. 

Fakta:

  • Stena Renewable driver i dag 115 vindkraftverk som producerar energi motsvarande Malmö och Lund stads konsumtion av hushållsel. Det avtal som efter upphandling har slutits mellan Göteborg Energi och Stena Renewable innebär att Göteborg Energi hanterar Stena Renewables samlad elproduktion om cirka 900 GWh vindkraftsel.

  • Avtalet löper över tre år med option på förlängning.

  • Ursprungsgarantierna för vindkraftselen kommer bland annat att erbjudas Göteborg Energis elhandelskunder, främst på företagssidan.

Vill du besöka någon av våra anläggningar? Boka ett studiebesök.

Boka studiebesök

Visste du att det går att besöka våra anläggningar? Alla är välkomna att skicka in en intresseanmälan.
icon-closechevron-disc-rightmenu