GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Forskning & utveckling

Göteborg växer så det knakar och att bygga framtidens hållbara stad är fokus i allt vårt forsknings- och utvecklingsarbete. 

Oavsett om det handlar om nya laddmöjligheter för bilar och bussar, solceller eller nya sätt att använda fjärrvärme på gör vi det tillsammans med andra aktörer i staden, akademin, näringslivet och våra kunder.

Samarbete med Chalmers

Vår viktigaste partner inom forskning och utveckling är Chalmers tekniska högskola. Chalmers har stor kompetens inom flera områden som är avgörande för att klara energibranschens framtida utmaningar.

Forskningsstiftelsen

På Göteborg Energi har vi även en egen forskningsstiftelse. Vi riktar forsknings- och utvecklingsinsatserna mot strategier och teknik för hållbara energisystem, samt aktörerna på energimarknaden.  

GoBiGas

Det har beslutats att Göteborg Energis demonstrationsanläggning för storskalig produktion av biogas genom förgasning av skogsråvara ska avslutas.
 

Vill du veta mer?

Ulf Hagman
Chef Strategi och portföljstyrning
Telefonnummer: 031 - 62 69 02

icon-closechevron-disc-rightmenu