GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
Tillgänglighet

En webbplats för alla

Vår webbplats ska vara tillgänglig för alla, oavsett vilka utmaningar du eventuellt kan tänkas ha. Därför har vi genomfört en rad olika förbättringar som ska hjälpa dig att se ännu bättre, tydligt kunna få webbplatsen uppläst och möjlighet att använda dina hjälpmedel på bästa sätt. 

Detta har vi gjort 

Tangentbordsnavigering: Vi har plockat bort dolda element från navigeringen och lagt till element som inte varit tillgängliga. Vi har rätat ut navigationshoppen så att de är mer logiska och i rätt ordning.

Kontraster: Våra texter har setts över och knappar och ikoner har fått tydligare färger som gör det lättare att läsa. 

Html skript och wai-aria: Med hjälp av aria-attribut läses knappar upp som sin funktion och inte bara med ordet "knapp". Vi indikerar på fler ställen aria om en knapp kollapsar eller expanderar sitt innehåll.

Rubrikstruktur: Vi har sett över helhetsbilden av rubriknivåer och har och kommer kontinuerligt arbeta för en lättnavigerad och strukturerad webb.

Bilder och tabeller: Alla bilder och grafer på webbplatsen har fått Alt-texter samt bildbeskrivningar som kan läsas upp av hjälpmedel.

Vad kan vi göra bättre?

Vi har fortfarande några funktioner på vår webbplats som vi inte kunnat anpassa så som vi skulle önskat. Det kan bero på att vi köpt en funktion från tredje part eller att funktionen i sig är så komplex att den inte går att anpassa fullt ut. Kontakta oss gärna om du har problem med någon del av vår webb så ska vi göra vad vi kan för att förbättra dessa. 

Avbrottskartan: Under kundservice visar vi pågående och kommande avbrott i våra leveranser. Den funktionen är mycket komplex och svår att fullt ut göra tillgänglig för alla hjälpmedel. Vi har gjort anpassningar, men kommer fortsatt se över denna. 

Energirapporten: Tillsammans med vår leverantör har vi anpassat Energirapporten till största del, men arbetet fortsätter för att åtgärda även de mindre problemen.

PDF:er PDF:er kan tillgänglighetsanpassas så att de går lättare att läsa maskinellt genom att bygga upp en rubrikstruktur mm. Detta arbete pågår med målet att göra webbsidor av så många PDF:er vi kan och tillgänglighetsanpassa de som blir kvar. Här är vi inte klara än.

Diagram: På webbplatsen kan det fortfarande finnas diagram som är svåra att tyda med nedsatt syn. Vi har ingen lösning för dessa i dag och vi kommer fortsätta utvärdera behovet för att ev åtgärda dessa längre fram.

Tillgänglighetsrapport

Fungerar det inte?

Är det något på vår webbplats som inte upplevs tillgängligt? Meddela oss gärna så ska vi åtgärda det så snart vi kan.
Beskriv felet du upplever så tydligt du kan. Skriv gärna på vilken sida du hittar felet.
Dina uppgifter:
Tänk på att inte ange några känsliga personuppgifter, som till exempel information om din eller någon annans hälsa. För information om hur vi behandlar dina personuppgifter: Integritetspolicy
icon-closechevron-disc-rightmenu