GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Vad vi gör

Tillsammans skapar vi hållbara lösningar inom energi och stadsfiber.

Vårt uppdrag

Det vi gör kan tyckas enkelt och självklart. Men att försörja en hel stad med ljus, kraft, värme och uppkoppling är komplext. Bakom kulisserna pågår ett omfattande arbete för att möta kundernas behov, delta i samhällsplaneringen och inte minst att driva, underhålla och utveckla våra anläggningar. 

Vi ska dagligen, dygnet runt och året om, säkerställa att våra kunder får smarta, effektiva och hållbara lösningar för energi och stadsfiber. Samtidigt som vi har blicken riktad mot framtiden. Som energibolag ska vi tillsammans med våra kunder, ägare och samarbetspartners medverka i utvecklingen av ett hållbart göteborgssamhälle. Och vi vet att vi måste göra det tillsammans. Ingen kan göra allt men alla kan göra något.

Vårt energisystem ger hållbarhet

Vi är övertygade om att en hållbar stad börjar i vår vardag. Där vill vi finnas och göra det enkelt för alla göteborgare att leva klimatsmart. Men för att staden ska fungera krävs ett hållbart, leveranssäkert och effektivt energisystem.

Vi är viktiga i stadsutvecklingen

Göteborg är i ständig utveckling, nu mer än någonsin. När det byggs nytt och utvecklas i rasande takt har vi en självklar roll som energipartner, tidigt i processen. För att kunna försörja staden med energi krävs en välutvecklad och effektiv infrastruktur. Både under och ovan mark. Genom att göra kloka investeringar kan vi förbereda oss för framtidens ökade energibehov. 

Läs mer om pågående och planerade stadsutvecklingsprojekt i Göteborg.   

icon-closechevron-disc-rightmenu