GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Vad vi gör

Tillsammans skapar vi hållbara lösningar inom energi och stadsfiber.

Vårt uppdrag

Det vi gör kan tyckas enkelt och självklart. Men att försörja en hel stad med ljus, kraft, värme och uppkoppling är komplext. Bakom ”kulisserna” pågår ett omfattande arbete för att möta kundernas behov, delta i samhällsplaneringen och inte minst att driva, underhålla och utveckla våra anläggningar.

Vi ska dagligen, dygnet runt och året om, säkerställa att våra kunder får prisvärd energi med hög leveranssäkerhet. Som energibolag ska vi tillsammans med våra kunder medverka i utvecklingen av ett hållbart göteborgssamhälle. Vi tror att den resan börjar i vardagen och därför vill vi göra det så enkelt som möjligt för våra kunder att göra kloka val. Och vi vet att vi måste göra det tillsammans. Ingen kan göra allt men alla kan göra något.

”Hållbarhet för mig är när ekonomi och miljö går hand i hand.”

Martin, anläggningsägare på Göteborg Energi

Vårt förhållningssätt och våra värderingar

Göteborgs Stad har fyra förhållningssätt som gäller för alla medarbetare i staden och handlar om att skapa så bra förutsättningar som möjligt för göteborgarna.

  • Vi vet vårt uppdrag och vem vi är till för
  • Vi bryr oss
  • Vi arbetar tillsammans
  • Vi tänker nytt

För oss på Göteborg Energi innebär det att vi aldrig glömmer vad eller vem vi jobbar för. Tillsammans med stadens invånare, företag och akademi strävar vi mot goda och energieffektiva lösningar för Göteborg. Med lyhördhet och ett handlingskraftigt agerande på affärsmässiga grunder bidrar vi till ett hållbart samhälle. Vi ska ge våra ägare – göteborgarna – erbjudanden och service som gör deras energival enkelt. För oss finns bara en agenda – Göteborgs bästa!

Våra kärnvärden – ansvar, hållbarhet och utveckling - genomsyrar allt vi gör. Det påverkar även hur vi utformar erbjudanden, bemöter kunder och investerar för framtiden. De är också riktlinjer för hur vi agerar internt, hur vi organiserar oss och hur vi fungerar som arbetsplats. 

Stadens förhållningssätt och våra kärnvärden är grunden i vår uppförandekod, som vägleder oss i vårt dagliga arbete. 

Forskning och utveckling

Göteborg växer så det knakar och att bygga framtidens hållbara stad är fokus i allt vårt forsknings- och utvecklingsarbete. Vi stöttar en mängd projekt som driver utvecklingen av energilösningar framåt.

Vår roll i stadsutvecklingen

Göteborg är i ständig utveckling, nu mer än någonsin. När det byggs nytt och utvecklas i rasande takt har vi en självklar roll som energipartner, tidigt i processen. För att kunna försörja staden med energi krävs en välutvecklad och effektiv infrastruktur. Både under och ovan mark. Genom att göra kloka investeringar kan vi förbereda oss för framtidens ökade energibehov. 

Läs mer om pågående och planerade stadsutvecklingsprojekt i Göteborg .   

Vi har alla ett ansvar att ta tillvara på jordens begränsade resurser. Att välja energieffektiva lösningar är ett sätt att minska sin miljöpåverkan.

Energisystem som ger hållbarhet

För att staden ska fungera och viktiga samhällsfunktioner ska hållas igång krävs ett leveranssäkert och effektivt energisystem. Självklart ska det också vara byggt utifrån effektiva och hållbara lösningar.
icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-plus