GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Gas är pålitligt och effektivt

Gas för din uppvärmning, matlagning och terassvärmare.

Naturgas är Sveriges största energigas och är bättre för miljön än både kol och olja. Vid förbränning av naturgas sker i princip inga utsläpp av svavel eller tungmetaller.

Tidig varning

Energimyndigheten har utlyst tidig varning för det västsvenska naturgasnätet

Energimyndigheten fattade tisdag 21 juni  beslut om att utlysa tidig varning för naturgasnätet i Syd- och Västsverige. Se mer information hos Energimyndigheten.

Tidig varning är något som utfärdas när det finns information om att en händelse sannolikt kommer att resultera i en avsevärd försämring av försörjningssituationen och därmed kan riskera att nästa krisnivå kan komma att aktiveras.

För Göteborg Energi och för våra gaskunder innebär en tidig varning ingen påverkan vad gäller våra leveranser.

Vi följer utvecklingen noggrant och gör vårt bästa för att det inte ska uppstå störningar i våra gasleveranser.

Skyddade kunder

Sverige har valt att endast hushållskunder omfattas av definitionen ”skyddade kunder”.

Företag eller bostadsrättsförening?

Hitta rätt anslutning och erbjudande som passar er förbrukning.

Vill du veta mer om spisgas?

Just nu hanterar vi inte nya förfrågningar gällande gasspisinstallation, men om du är befintlig kund kan du se aktuella priser här.

Är du villakund som funderar på att byta värmekälla?

Du som byter ut gasen som värmekälla kan välja att behålla gasen för spisen. Tänk då på att proppningen är förknippad med en engångsavgift. Du kommer också att fortsätta betala en avgift för gasnätet, och behöva ett gashandelsavtal för den gas du använder.

Vad är skillnaden mellan biogas och naturgas?

Gasen som levereras hem till dig är densamma oavsett vilket avtal du väljer, men ditt val påverkar vilken typ av gas som vi köper in.    

Biogas

Biogasen är en förnybar och icke-fossil energigas och består liksom naturgasen till stor del av metan, men framställs av biomassa. Biogasen från Göteborg Energi produceras antingen genom rötning eller genom termisk förgasning.

Naturgas

Naturgas är den största energigasen i Sverige och är ett fossilt bränsle som är bättre för miljön än både kol och olja. Förbränning av naturgas ger i princip inga utsläpp av svavel eller tungmetaller.

 

Vanliga frågor om gas

Kontakta vår kundservice så hjälper vi dig.

Kontakt

Läs mer om våra erbjudanden på länken nedan.

Priser för gas

Du kan läsa mer om spisgas och aktuella gaspriser på länken nedan.

Priser för spisgas

Vi hjälper dig att välja det avtal som passar dig bäst.

Kontakt

Om du misstänker en gasläcka behöver du ringa till 112 omedelbart.

Flytta in i lägenhet med gasspis

Du som flyttar in i en lägenhet med spisgas behöver bara teckna ett elnätsavtal för att få gas till din spis. Det räcker med att vi vet om när du flyttar in, så kommer gasen vara påkopplad. 

In English: If you're moving to an apartment with a gas oven, you do not actually need to sign a gas contract. All you have to do is sign a contract for the electric network, then we'll know you are moving in to an apartment equipped with a gas oven. 

Information med anledning av kriget i Ukraina

Hur påverkas Göteborg Energi och våra leveranser av den uppkomna situationen?

Gasnät

Trygg energi

Gasnätet är ett välkontrollerat och säkert system. Dessutom ligger våra gasnätsledningar nedgrävda i marken vilket ger dig riktigt hög leveranssäkerhet.
icon-close chevron-disc-rightmenu