GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Tillsvidareavtal gas

Om du inte själv gör något aktivt val av gasavtal får du ett så kallat tillsvidareavtal. Det är ett rörligt gaspris som ändras löpande. Om du har detta avtal idag, ber vi dig kontakta oss så hjälper vi dig att välja avtal. Du kan också använda vår avtalsväljare.

 Det lönar sig i nästan alla fall att göra ett aktivt avtalsval.

Välj avtal

Vill du välja något av våra rörliga eller fasta gasavtal?

icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-plus