GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Tillsvidareavtal gas

Om du inte själv gör något aktivt val av gasavtal får du ett så kallat tillsvidareavtal med anvisat pris. Det är ett rörligt gaspris som ändras löpande. Om du har detta avtal idag, ber vi dig kontakta oss så hjälper vi dig att välja avtal. 

Det lönar sig i nästan alla fall att göra ett aktivt avtalsval. Från och med 1 januari 2022 blir tillsvidarepriset rörligt naturgaspris + 10 öre/kWh. Prisjusteringen beror på att priserna på gasmarknaden har stigit kraftigt.

Prisutveckling naturgas tillsvidarepris senaste 12 månader

icon-closechevron-disc-rightmenu