GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Tillsvidareavtal gas

Om du inte själv gör något aktivt val av gasavtal får du ett så kallat tillsvidareavtal med anvisat pris. Det är ett rörligt gaspris som ändras löpande. Om du har detta avtal idag, ber vi dig kontakta oss så hjälper vi dig att välja avtal. 

Prisutveckling naturgas tillsvidarepris senaste 12 månader

icon-closechevron-disc-rightmenu