GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
Man med barn i flyttkaos.

Flytta enkelt - nu också för företag!

Anmäl din flytt i tre enkla steg

Anmäl flytt

Det är mycket att tänka på vid en flytt. Som kund hos oss vill vi göra det enkelt för dig att flytta. Anmäl din flytt hos oss så hjälper vi dig. 

Tänk på att det är skillnad på elhandel och elnät. Du kan vara elhandelskund till oss i hela landet, men vi har bara elnät i Göteborgsområdet. Ska du flytta utanför vårt nätområde behöver du kontakta den lokala nätleverantören.

Vanliga frågor om flytt

För att få el hem till dig behöver du både elnätsavtal och elhandelsavtal, och därför får du också en elnätsfaktura och en elhandelsfaktura.

Elnätsbolaget sköter tekniken och underhållet av elnätet och sätter sitt pris för sina tjänster. Vilket elnätsbolag du har beror på var du bor eller var din anläggning ligger och vem som äger elnätet just där. Du kan inte själv välja elnätsbolag.

Bor du i Göteborg så är Göteborg Energi ditt elnätsbolag.

När du har tecknat ett elnätsavtal väljer du fritt den elhandelsleverantör du föredrar. Från elhandlaren faktureras du för den el du förbrukar.

Läs mer

Nej. Därför är det viktigt att du använder vår flytthjälp eller hör av dig till oss i samband med flytt.

Flytta

Kontakt

För att få el hem till dig behöver du både ett elnätsavtal och ett elhandelsavtal.

När du ska flytta behöver du anmäla det till ditt elnätsbolag. Om bostaden ligger i Göteborg anmäler du det till oss på Göteborg Energi.

Efter att elnätsbolaget har bekräftat din inflyttning kan du ta kontakt med det elhandelsbolag som du vill köpa elen från för att teckna ett elhandelsavtal.

Vi rekommenderar dig att anmäla din flytt senast en vecka innan du flyttar in.

Teckna nytt elnätsavtal

Om du vill teckna elhandelsavtal med oss

Det raka svaret är nej, ditt elavtal är personligt. Då en elmätare och tillhörande elnätsavtal bara kan tecknas av en person åt gången kan du som avtalsinnehavare inte överlåta eller skriva över ditt avtal till någon annan.

Men du kan teckna ett nytt avtal i ditt namn istället. Gör det här direkt på webben eller kontakta oss för hjälp.
Din sambos avtal kommer automatiskt att sägas upp dagen innan ditt nya avtal startar.

Flytta

Kundservice

När du ska flytta ut behöver du anmäla det till ditt elnätsbolag för att avsluta ditt elnätsavtal. Bor du i Göteborg anmäler du det till oss på Göteborg Energi. När flytten är anmäld till elnätsbolaget kommer ett meddelande att skickas till din elleverantör och ditt elhandelsavtal kommer att avslutas samma datum.

Vi rekommenderar att du anmäler flytt senast en vecka innan du flyttar ut. Bra att veta om är att elen kommer finnas kvar till och med det slutdatum som du anmält.

Tänk på att om du flyttar till en adress där du ska stå för elen igen så behöver du anmäla din nya adress till det elnätsbolag som äger nätet på din nya adress.

Efter att elnätsbolaget bekräftat din inflyttning kan du ta kontakt med ditt elhandelsbolag för att få hjälp med eventuell med-flytt av elhandelsavtalet.

Vill du säga upp ditt elhandelsavtal får du enklast hjälp genom att kontakta kundtjänst.

Flyttanmälan

Kontakta kundtjänst

Du som bor i Göteborg och även valt att ha ditt elhandelsavtal hos oss har alltid två kundnummer. Ett för elhandeln och ett för elnätet.

Har du andra produkter eller tjänster hos oss så gäller samma kundnummer för dem som det för elnätet.

Om du är befintlig kund hos oss kan du se dina olika produkter, avtal samt vilket kundnummer som hör till, via Mina Sidor. Du hittar det under "Avtal & Anläggningar". Klicka på länken nedan för att logga in.

Mina Sidor

Att dra fram ett nytt fjärrvärmenät kostar olika mycket på olika ställen i Göteborg. Det beror bland annat på hur möjligheterna att gräva och transportera schaktmassor ser ut. Dessutom behöver vi förstärka redan befintligt nät vilket också medför en kostnad. Bor du i ett område som redan har fjärrvärme kan du lämna en intresseanmälan eller kontakta oss på 031-62 62 62.

Förfrågan ansluta FV

Säga upp elhandelsavtal?

Vill du endast säga upp ditt elhandelsavtal? Kontakta vår kundservice så hjälper vi dig.

icon-closechevron-disc-rightmenu