GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
Två personer laddar elbil

Stöd till elanvändare

För att hantera de onormalt höga elpriserna

En illustration med en elsladd och orden "Varje kilowattimme räknas".

Varje kilowattimme räknas

Det är namnet på Energimyndighetens informationssatsning med anledning av den ansträngda energisituationen. Både hos oss och dem hittar du information om läget, varför vi behöver minska elanvändningen och hur du kan bidra.
Kraftledningar i disig skymning.

Vad innebär frånkoppling?

Inför vintern 2022/2023 har Svenska kraftnät varnat för att det kan bli aktuellt med så kallad manuell förbrukningsfrånkoppling (MFK) - en roterande nedsläckning av elnätet.

Klimatet förändras.
Det måste vi också göra.

Det är allvar nu. Och det är bråttom. Som göteborgarnas energibolag har vi ett viktigt ansvar för hur Göteborg kan utvecklas till en mer hållbar stad och hur vi gemensamt kan minska vår klimatpåverkan.

Års- och hållbarhetsredovisning

140 mkr

En del av vårt överskott går tillbaka till staden. År 2021 var bidraget 140 miljoner kronor.

23 minuter

Under 2021 var den genomsnittliga totala avbrottstiden för våra kunder endast 23 min (Sverigesnittet för 2020 var 74 min).

Läs vår års- och hållbarhetsredovisning

Företag eller bostadsrättsförening?

Är du företagare eller representerar en bostadsrättsförening? Besök vår företagssida!

Kundservicepersonal svarar i telefon.

Toppbetyg på kundservice

Vår kundservice mäts regelbundet och vi får högt betyg av våra kunder och undersökningsföretaget Brilliant. Det är vi både glada och stolta över. Vi hjälper dig på telefon och via vår chatt.

Så funkar det

Lär dig mer om våra olika energislag och hur de fungerar.
Visa alla
icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-plusicon-play