GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Fiber är framtiden!

Stabilt , snabbt och anpassat för er verksamhet.

Vill du bli kontaktad av oss?

Kontakta mig

99,95% nättillgänglighet!

Med fiber nedgrävd i marken är det mycket liten risk för driftsstörningar. Faktum är att vi har en nättillgänglighet på nästan 100%. Bra eller hur!

Vanliga frågor om stadsfiber

Kontakta oss på 031 - 62 62 62 så tittar vi på om vi äger stadsnätet där du bor. Om så är fallet hjälper vi dig att beställa.

Räkna med fyra till sex veckor i de fall där du redan har tomrör på din tomt från en tidigare fjärrvärmeinstallation. Om du inte har några tomma rör på din mark kan du räkna med 12-14 veckor. Tidsestimeringen gäller endast i de områden vi redan har fiber i.

Just nu finns inga planer på att helt byta ut Koaxnätet men vi utvärderar möjligheten i ett antal områden.

Om koaxnätet på sikt skulle bytas ut är nära förknippat med hur många kunder som vill gå över till fiber i samma område.

icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-pluschevron-disc-down