GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Energirapporten

En kostnadsfri service för dig som företagskund

Beställ

Energirapporten är analysverktyget för företag och organisationer, som vill ha bra överblick, uppföljning och kontroll på energiförbrukningen och kostnaden i fastigheten.  

Det här är ett verktyg med detaljerad statistik som kan användas för att optimera energianvändningen och minska energikostnaden. Energirapporten används även för att jämföra fastigheter och byggnader med varandra för att följa upp effektiviseringsåtgärder samt hitta möjligheter att finslipa kostnader.

Utan kostnad för företagskunder och BRF:er

Är du företagskund inom vårt nätområde så ingår Energirapporten utan extra kostnad för mätarna vars värden vi fakturerar dig för. Du kan lägga till undermätare och vattenmätare mot en kostnad. Energirapporten är ett perfekt verktyg för dig som har en önskan om att kunna summera dina olika anläggningar för att få se en total förbrukning av respektive produktionstyp och nytta.

Har du bara en anläggning och vill göra enklare uppföljning,  logga in på Mina sidor för statistik.

Mina sidor - för dig med färre antal mätare

Har du färre än 6 mätare föreslår vi att du skapar ett konto på Mina sidor.

Vilken nytta har jag av Energirapporten?

 • Mätvärden per timme för fjärrvärme, fjärrkyla, elnät och gasnät
 • Nätkostnad för el och gas
 • Total kostnad för fjärrvärme och fjärrkyla (nätkostnad och energikostnad)
 • Verklig och normalårskorrigerad förbrukning per m2
 • Prognoser för förbrukning och kostnader
 • Returtemperatur-, effektsignatur- och miljörapporter för djupare analyser
 • Tillgång till Värstinglistan, där du på ett enkelt sätt får fram de fastigheter, byggnader eller anläggningar som sticker ut gällande förbrukningen och snabbt kan sätta in åtgärder
 • Notifiering för att tidigt kunna upptäcka avvikande förbrukning (ej i realtid)
 • Budgetfunktion - skapa en budget eller prognos. Nu finns det även
 • möjlighet att jämföra budget mot uppmätt årsförbrukning
 • Göra jämförelser på fastighets-, byggnads- och anläggningsnivå för att upptäcka variationer och potentiella förbättringsmöjligheter
 • Egna kostnadstariffer för att t.ex. följa upp elhandelskostnader från din elleverantör
 • Händelse för att tidigt upptäcka avvikande kostnader och förbrukningar
 • Utetemperatur över månadsförbrukning

Du kan även normalårskorrigera dina värden, vilket innebär att du kan se hur din värmeförbrukning hade sett ut ett ”normalår” utifrån SMHI:s väderdata. På så vis kan du jämföra förbrukningen från år till år.
 
 

Många fördelar med Energirapporten

Med kunskap om och överblick över förbrukningen får du bättre förutsättningar att kontrollera energianvändningen och göra prognoser. Du kan exempelvis se hur din förbrukning hade sett ut ett ”normalår” utifrån SMHI:s väderdata och jämföra förbrukningen från år till år. 

När åtgärder sätts in kan du övervaka dem och enkelt följa upp dessa på både övergripande och detaljerad nivå. 

Du får kostnader på månadsbasis och en automatisk beräkning av utsläppsnivåer som kan användas direkt i din miljöredovisning. 

 

Alla på företaget kan använda samma system och se samma siffror. Det underlättar både ditt budgetarbete och din uppföljning.

Energirapporten ger förbrukning och kostnad för fjärrvärme, fjärrkyla, naturgas, el och från Göteborg energi.

Du kan söka bland flera byggnader och sätta in åtgärder på rätt ställe. Därmed kan du snabbt upptäcka onormala förbrukningsmönster och följa upp gjorda energisparåtgärder. Systemet ger även automatisk beräkning av utsläppsnivåer för direkt användning i din miljöredovisning.

Du kan lägga till egna mätare, så som manuella mätare, vattenmätare, undermätare och delade mätare, undermätare för fordonsladdning och bruttomätare för solelsproduktion för en kostnad.

 

Är du företagskund inom vårt nätområde så ingår Energirapporten utan extra kostnad för mätarna vars värden vi fakturerar dig för. Du kan lägga till egna mätare; så kallade kundägda tilläggsmätare så som manuella mätare, vattenmätare, undermätare för olika energier, undermätare för fordonsladdning och bruttomätare för solelsproduktion för en kostnad.

Vi offererar pris på Energirapporten efter att ni visat intresse via kontakt nedan. Vi behöver veta hur många kundägda fysiska mätare ni har för att kunna offerera ett fast pris. För närvarande är priserna: en startavgift på 500 kr exkl. moms per mätare upp till 10 mätare och sedan 30 kr exkl. moms per mätare och månad. Vid större antal offererar vi pris efter antal mätare.

Introduktionsguide till Energirapporten

Några tips om funktioner och finesser.

Ytterbygg får stenkoll på fjärrvärmen

Med så många fastigheter som Ytterbygg har är det viktigt att ha koll på sin energiförbrukning – och där kommer Energirapporten in i bilden.

Vanliga frågor om våra tjänster

Energirapporten ett analysverktyg som är idealisk för dig som på ett enkelt sätt vill följa upp, övervaka och prognostisera din energianvändning samt kostnader för dina samtliga fastigheter. Läs mer om Energirapporten via länken nedan.

Energirapporten

Du kan anmäla dig till energirapporten via länken nedan:

Energirapporten

Du når Energirapporten genom att logga in på Mina sidor.

Mina sidor

Skaffa Energirapporten

icon-closechevron-disc-rightmenu