GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Energirapporten

En kostnadsfri service för dig som företagskund

Beställ

Energirapporten är analysverktyget för fastighetsägare som har fler än 5 mätare och på ett enkelt sätt vill få bättre överblick, uppföljning och kontroll på energiförbrukningen i fastigheten.Det är ett verktyg med detaljerad statistik som kan användas för att optimera energianvändningen och minska energikostnaden. 

Gratis för företagskunder och BRF:er

Är du företagskund inom vårt nätområde så ingår Energirapporten utan extra kostnad för mätarna vars värden vi fakturerar dig för. Du kan lägga till undermätare och vattenmätare mot en kostnad. 

Mina sidor - för dig med färre antal mätare

Har du färre än 6 mätare föreslår vi att du skapar ett konto på Mina sidor.

Vilken nytta har jag av Energirapporten?

  • Mätvärden per timme för fjärrvärme, fjärrkyla, elnät och gasnät
  • Nätkostnad för el och gas
  • Total kostnad för fjärrvärme och fjärrkyla
  • Verklig och normalårskorrigerad förbrukning per m2
  • Prognoser för förbrukning och kostnader
  • Returtemperatur-, effektsignatur- och miljörapporter för djupare analyser
  • Notifiering för att tidigt kunna upptäcka avvikande förbrukning (ej i realtid)
  • Budgetfunktion
  • Egna kostnadstariffer för att t.ex. följa upp elhandelskostnader från din elleverantör
  • Händelse för att tidigt upptäcka avvikande kostnader och förbrukningar

Du kan även normalårskorrigera dina värden, vilket innebär att du kan se hur din värmeförbrukning hade sett ut ett ”normalår” utifrån SMHI:s väderdata. På så vis kan du jämföra förbrukningen från år till år.
 

Många fördelar med Energirapporten

Med kunskap om och överblick över förbrukningen får du bättre förutsättningar att kontrollera energianvändningen och göra prognoser. Du kan exempelvis se hur din förbrukning hade sett ut ett ”normalår” utifrån SMHI:s väderdata och jämföra förbrukningen från år till år. 

När åtgärder sätts in kan du övervaka dem och enkelt följa upp dessa på både övergripande och detaljerad nivå. 

Du får kostnader på månadsbasis och en automatisk beräkning av utsläppsnivåer som kan användas direkt i din miljöredovisning. 

 

Alla på företaget kan använda samma system och se samma siffror. Det underlättar både ditt budgetarbete och din uppföljning.

Energirapporten ger förbrukning och kostnad för fjärrvärme, fjärrkyla, naturgas, el och från Göteborg energi.

Du kan söka bland flera byggnader och sätta in åtgärder på rätt ställe. Därmed kan du snabbt upptäcka onormala förbrukningsmönster och följa upp gjorda energisparåtgärder. Systemet ger även automatisk beräkning av utsläppsnivåer för direkt användning i din miljöredovisning.

Du kan lägga till egna mätare, så som manuella mätare, vattenmätare, undermätare och delade mätare, undermätare för fordonsladdning och bruttomätare för solelsproduktion för en kostnad.

 

Introduktionsguide till Energirapporten

Några tips om funktioner och finesser.

Ytterbygg får stenkoll på fjärrvärmen

Med så många fastigheter som Ytterbygg har är det viktigt att ha koll på sin energiförbrukning – och där kommer Energirapporten in i bilden.
icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-pluschevron-downchevron-upchevron-disc-down