GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
Fåglar på luftledningar, en del av elmarknaden
Guide

Miljö och klimat

Elens ursprung

Den el vi levererar har vi antingen producerat själva i någon av våra solcellsparker Nya Solevi och Solinavium, något av våra vindkraftsverk eller kraftvärmeverk. Men merparten köper vi in från olika vatten-, sol-, eller vindkraftsproducenter och via den nordiska elbörsen. 

Ursprung och miljöpåverkan 2022

I tårtdiagrammen nedan kan du se ursprunget för den el vi levererar och produktens miljöpåverkan. Det första diagrammet visar vår samlade elförsäljning fördelat på förnybar el (sol-, vind-, vattenkraft och biobränsle), fossila bränslen (kol, olja, naturgas och torv) samt kärnkraft. Diagram nummer två beskriver ursprunget för tillvalsprodukterna VattenEl, VindEl, SolEl och el märkt med Bra Miljöval och all den förnybara el som du som privatkund får som standardval utan extra kostnad. Det sista diagrammet visar ursprung för el till de företagskunder som inte aktivt gjort något miljötillval.  

Sammanställning elens ursprung 2022

Bolagets samlade elförsäljning

CO2-utsläpp: 121 g/kWh Kärnbränsleavfall: 0,2 mg/kWh

Försäljning till alla privatkunder samt företag med miljötillval

CO2-utsläpp: 0 g/kWh Kärnbränsleavfall: 0 mg/kWh

Elmix för företagskunder som inte gjort miljötillval

CO2-utsläpp: 451 g/kWh Kärnbränsleavfall: 0,7 mg/kWh

man väljer elavtal på laptop

Du tjänar på att välja elavtal

Om du ansluter dig till elnätet utan att aktivt välja ett elhandelsavtal så får du automatiskt ett elavtal med anvisat elpris. Det är sällan ett bra ekonomiskt val. Vi rekommenderar alla våra kunder med anvisat elpris att istället teckna ett avtal med fast eller rörligt elpris hos oss. Uppdatera ditt elavtal genom att gå in på Mina sidor.

Gör ett miljötillval

När du och ditt företag väljer förnybar el hjälper ni till att snabba på utvecklingen mot en mer hållbar elproduktion. Genom att välja miljötillval är ni som kunder med och påverkar elens ursprung.

Vanliga frågor och svar

Har du mer frågor om elproduktionens påverkan på miljö och klimat? Du hittar kanske uppgifterna du söker bland våra vanligaste frågor och svar.

icon-closechevron-disc-rightmenu