GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
Kranar i Göteborg där fjärrkyla byggs ut.

Fjärrkyla ger svalka på ett smartare sätt

Vill du bli kontaktad av oss?

Kontakta mig

Fjärrkyla är en enkel, säker och ren kylmetod som bygger på samma idé som fjärrvärme. 

Göteborg Energi omvandlar i första hand frikyla, det vill säga kallt vatten från Göta älv, till fjärrkyla. I andra hand kompletterar vi med kyla som utvinns ur spillvärme från industrier eller avfallsförbränning genom så kallad absorptionsteknik. 

Var finns fjärrkylan idag?

Fjärrkylan återvinns till största del från Göta älvs kalla vatten. Därför är det nuvarande fjärrkylanätet också till största del placerat i närheten av älven. 

Vad kostar det?

Oavsett om du vill ansluta till fjärrkylanätet eller veta din månadskostnad kan vi ge dig en prisuppskattning.

Intresserad av fjärrkyla?

icon-closechevron-disc-rightmenu