GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
Två personer som diskuterar nät för alla energislag i Göteborg

Elnät - kraften i energiomställningen

Ska företaget flytta?

Teckna elnätsavtal

Elnätsutbyggnaden till Göteborg går för långsamt

Svenska Kraftnät har inlett processen med att förstärka överföringsförmågan till Västra Götaland och Göteborg. Problemet är att arbetet tar för lång tid för att hinna möta efterfrågan.

Kan ditt företag tillgängliggöra flexibilitet?

Flexibilitet är ett område som stödjer omställningen till mer förnybar energiproduktion, både lokalt och nationellt, och bidrar till att göra elektrifieringen av samhället mer hållbar. Vi arbetar med flera satsningar inom flexibilitet.

Nya smarta elmätare

Fram till 2025 kommer alla elmätare bytas ut till nya smartare elmätare. Du kommer att få information längre fram när bytet närmar sig.

Så funkar elnätet

Mörkt och kallt? Det är svårt att föreställa sig ett liv utan el i ledningarna.

Vanliga frågor om elnätet

För att få el hem till dig behöver du både elnätsavtal och elhandelsavtal, och därför får du också en elnätsfaktura och en elhandelsfaktura.

Elnätsbolaget sköter tekniken och underhållet av elnätet och sätter sitt pris för sina tjänster. Vilket elnätsbolag du har beror på var du bor eller var din anläggning ligger och vem som äger elnätet just där. Du kan inte själv välja elnätsbolag.

Bor du i Göteborg så är Göteborg Energi ditt elnätsbolag.

När du har tecknat ett elnätsavtal väljer du fritt den elhandelsleverantör du föredrar. Från elhandlaren faktureras du för den el du förbrukar.

Läs mer

Läs om hur priset för elnätet räknas ut på länken nedan.

Elnätspris

Läs om vad som ingår genom att klicka på länken nedan.

Elnätsavgift

Om du vill ansluta en nybyggd fastighet/bostad eller som av någon annan anledning inte är ansluten till elnätet behöver du ta kontakt med en behörig elinstallatör som i sin tur tar kontakt med oss.

Läs mer om hur en anslutning går till på på länken nedan.

Ansluta

icon-closechevron-disc-rightmenu