GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
Robotar arbetar med en bilkaross.
För dig som är elhandelskund

Flextjänster - kan du tillgängliggöra flexibilitet?

Kan din verksamhet dra ner på eller öka elanvändningen under korta stunder? 

Då kan du bli flexleverantör – och tjäna pengar på din flexibla elanvändning samtidigt som du stödjer omställningen till förnybar energi. Flextjänster möjliggör för ditt företag att bidra till ett stabilt elsystem genom att aktivt styra er elanvändning eller elproduktion. Vi hjälper er att identifiera flexibla resurser och säljer kapaciteten på Svenska Kraftnäts nationella marknader. 

Våra Flextjänster

Vi hjälper dig

Hör av dig till någon av våra säljare för flexibilitetsmarknaden.

Vill du hellre bli kontaktad av oss?

Varför ska ni ansluta er till Flextjänster?

Varför är flexibilitet viktigt? 

Omställningen av energisystemet till mer förnybar elproduktion sker i snabb takt. Det innebär större utmaningar med att balansera systemet och ett ökat behov av flexibla resurser. Balansering innebär enkelt förklarat att säkerställa att det varje sekund tillförs lika mycket el till kraftsystemet som det förbrukas. Balans mellan produktion och förbrukning av el är en förutsättning för att kraftsystemet ska fungera och leverera el. Svenska Kraftnät använder sig av stödtjänster för att säkerställa tillräckliga resurser för balansering av kraftsystemet.

Textilrullar på rad i olika färger

Anrikt textilföretag blev nöjda flexleverantörer

Ludvig Svensson är det familjeägda textilföretaget som förutom att tillverka textilier med enastående design och funktion är en av de första flexleverantörerna hos Göteborg Energi.

Vanliga frågor om Flextjänster

Svenska kraftnät är ett statligt affärsverk med uppgift att förvalta Sveriges transmissionsnät för el, som omfattar ledningar för 400 kV och 220 kV med stationer och utlandsförbindelser. De har också systemansvaret för el. De utvecklar transmissionsnätet och elmarknaden för att möta samhällets behov av en säker, hållbar och ekonomisk elförsörjning.

Svenska kraftnät ansvarar för att upprätthålla balansen mellan elförbrukning och elproduktion i det svenska elsystemet. För att göra det så köper de in och aktiverar stödtjänster. Handeln av stödtjänster sker på en så kallad balansmarknad. 

Svenska kraftnät använder olika stödtjänster för att kunna hantera störningar i kraftsystemet. De stödtjänster som finns idag är: 

  • Frekvensåterställningsreserver (Frequency Restoration Reserve, FRR). Det finns två olika produkter, en som aktiveras automatiskt automatiskt (aFRR) och en som aktiveras manuellt (mFRR).

  • Frekvenshållningsreserver (Frequency Containment Reserves, FCR).
    Det finns två olika produkter, en för normaldrift (FCR-N) och en för störningar (FCR-D).

  • Snabb frekvensreserv (Fast Frequency Reserve, FFR).

Stödtjänster är helt marknadsbaserade vilket innebär att de upphandlas öppet i konkurrens med hjälp av budgivning i Svenska kraftnäts balansmarknader för stödtjänster. 

En elleverantör måste leverera lika mycket el som dess kunder förbrukar. Det kallas balansansvar. Elleverantören kan antingen själv ta det ansvaret eller anlita ett företag som ansvarar i dess ställe.

En aggregator är en marknadsaktör som kombinerar ett flertal kunders elanvändning eller elproduktion för försäljning, köp eller auktionering på organiserade energimarknader. 

Flexibilitet elnät

Effekthandel Väst är en lokal marknadsplats för effektflexibilitet inom vårt elnätsområde.

Vattendroppar som skapar cirkel i vattnet.

Flexibilitet – en del av energiomställningen

Energimarknaden är under omställning och förutsättningarna för elsystemet förändras. En ökad elektrifiering i kombination med mer förnybar elproduktion ställer högre krav på att säkerställa balans mellan elproduktion och elkonsumtion.
icon-closechevron-disc-rightmenu