GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
En pojke som gungar högt på en lekplats, med himlen i bakgrunden.

Flextjänster på Svenska kraftnäts stödtjänstmarknad

Kan du tillgängliggöra flexibilitet? Vi kan erbjuda dig som elhandelskund möjlighet att sälja flexibilitet mot Svenska kraftnäts stödtjänstmarknad.

Svenska kraftnät (SVK) håller Sveriges förbrukning och produktion av el i balans 

Omställningen av energisystemet till mer förnybar elproduktion sker i snabb takt. Det innebär större utmaningar med att balansera systemet och ett ökat behov av flexibla resurser. Balansering innebär enkelt förklarat att säkerställa att det varje sekund tillförs lika mycket el till kraftsystemet som det förbrukas. Balans mellan produktion och förbrukning av el är en förutsättning för att kraftsystemet ska fungera och leverera el. Svenska kraftnät använder sig av stödtjänster för att säkerställa tillräckliga resurser för balansering av kraftsystemet.

Vad är flextjänster?

Flextjänster möjliggör för ditt företag att bidra till ett stabilt elsystem genom att aktivt styra er elförbrukning.

För dig som sol-, vatten- och vindkraftsproducent innebär det möjlighet att minska eller öka din elproduktion. 

Hur fungerar flextjänster?

Göteborg Energi och vår samarbetspartner hjälper till att identifiera flexibilitetsresurser i din verksamhet och sätter upp för försäljning till Svenska kraftnät. Göteborg Energi lägger bud för att sälja tillgången till din kapacitet och vår samarbetspartner ansvarar för nödvändiga hårdvaruinstallationer i din verksamhet. Du får ekonomisk ersättning för tiden du står redo att sänka din elförbrukning, oavsett om vi behöver använda dina flexibilitetsresurser eller inte.

Kan vårt företag bli flexleverantör?

Har du möjlighet att stänga av utvalda delar i din verksamhet under korta tidsperioder några gånger per år? Då kan du bli flexleverantör– och tjäna pengar på din flexibla elförbrukning samtidigt som du stödjer omställningen till förnybar energi. Vi hjälper dig att identifiera ditt företags flexresurser och ser till att ditt företag kommer igång.

 

Med flexibilitet skapar vi balans

En snabblektion i flexibiltet

Direkt Chark får betalt för att vara flexibla

Direkt Chark blev den första kunden som Göteborg Energi bjöd in till att bli flexleverantör. Men ensam är inte stark, om det ska bli en rejäl skillnad måste fler ansluta sig. Kanske du och ditt företag?

Flexibilitet elnät

Effekthandel Väst är en lokal marknadsplats för effektflexibilitet inom vårt elnätsområde.

Vanliga frågor om Flextjänster

Svenska kraftnät är ett statligt affärsverk med uppgift att förvalta Sveriges transmissionsnät för el, som omfattar ledningar för 400 kV och 220 kV med stationer och utlandsförbindelser. De har också systemansvaret för el. De utvecklar transmissionsnätet och elmarknaden för att möta samhällets behov av en säker, hållbar och ekonomisk elförsörjning.

Svenska kraftnät ansvarar för att upprätthålla balansen mellan elförbrukning och elproduktion i det svenska elsystemet. För att göra det så köper de in och aktiverar stödtjänster. Handeln av stödtjänster sker på en så kallad balansmarknad. 

Svenska kraftnät använder olika stödtjänster för att kunna hantera störningar i kraftsystemet. De stödtjänster som finns idag är: 

  • Frekvensåterställningsreserver (Frequency Restoration Reserve, FRR). Det finns två olika produkter, en som aktiveras automatiskt automatiskt (aFRR) och en som aktiveras manuellt (mFRR).

  • Frekvenshållningsreserver (Frequency Containment Reserves, FCR).
    Det finns två olika produkter, en för normaldrift (FCR-N) och en för störningar (FCR-D).

  • Snabb frekvensreserv (Fast Frequency Reserve, FFR).

Stödtjänster är helt marknadsbaserade vilket innebär att de upphandlas öppet i konkurrens med hjälp av budgivning i Svenska kraftnäts balansmarknader för stödtjänster. 

En elleverantör måste leverera lika mycket el som dess kunder förbrukar. Det kallas balansansvar. Elleverantören kan antingen själv ta det ansvaret eller anlita ett företag som ansvarar i dess ställe.

En aggregator är en marknadsaktör som kombinerar ett flertal kunders elanvändning eller elproduktion för försäljning, köp eller auktionering på organiserade energimarknader. 

Intäktsmöjlighet för elproducenter

Stödtjänstmarknaden öppnar upp nya intäktsmöjligheter för dig som sol-, vind och vattenkraftsproducent. Genom att delta på stödtjänstmarknaden och vid givna tillfällen minska elproduktionen, får du en ersättning.

Flexibilitet – en del av energiomställningen

Energimarknaden är under omställning och förutsättningarna för elsystemet förändras. En ökad elektrifiering i kombination med mer förnybar elproduktion ställer högre krav på att säkerställa balans mellan elproduktion och elkonsumtion.

Kontakta mig

Ansvarig flexibilitetsmarknad elhandel
icon-closechevron-disc-rightmenu