GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
miljövärden

Återvunnen och förnybar fjärrvärme

Vi arbetar långsiktigt för att minska miljö- och klimatpåverkan med målet att 2025 producera all fjärrvärme av förnybara energikällor, återvunnen energi från avfallsförbränning och industriell spillvärme.

Det mesta av fjärrvärmen vi producerar idag kommer från värmeförluster från andra verksamheter, till exempel avfallsförbränning och industriella processer. Genom att välja fjärrvärme bidrar du och ditt företag till ett mer hållbart Göteborg. Tillsammans tar vi helt enkelt vara på sådan energi som annars skulle gå till spillo.

Miljövärden för fjärrvärme

Miljövärden för fjärrvärme redovisas enligt den metod som har tagits fram i Värmemarknadskommittén (Fastighetsägarna, HSB, Hyresgästföreningen, Riksbyggen, Sveriges Allmännytta och Energiföretagen).

Preliminära Miljövärden för fjärrvärme 2023

Preliminära Miljövärden för fjärrvärme märkt Bra Miljöval 2023

Preliminära Miljövärden för Biovärme 2023

Överenskommelse i Värmemarknadskommittén 2023

Fjärrvärmens miljöpåverkan redovisas ur tre perspektiv: 

  • Hur effektivt energin används
  • Hur mycket koldioxid som släpps ut under hela produktionskedjan
  • Hur stor andel fossila bränslen som används

Mera information om miljövärdering av fjärrvärme och överenskommelsen i Värmemarknadskommittén finns hos Energiföretagen.

Klimatpåverkan i miljöredovisning

Fjärrvärmen i Göteborg består till största del av återvunnen energi som bland annat tas tillvara från Renovas avfallsförbränning, vilken är nära sammankopplad med vårt fjärrvärmesystem. De avfallsströmmar som Renova energiåtervinner samlas in från hela Västsverige och importeras till viss del även från utlandet, för att på ett så hållbart sätt som möjligt ta hand om det som andra inte vill ha.

Dagens beräkningspraxis belastar däremot fjärrvärmen i Göteborg med de fossila utsläppen från plasten i avfallsförbränningen, vilka utgör ca 40 % av koldioxidutsläppen från avfallet, medan resterande del har biogent ursprung och därmed anses vara förnybart. Detta innebär att även om ni genom att välja ”vanlig” fjärrvärme redan har gjort ett mycket klokt val för klimatet och valt en lösning som i stort inte bidrar till några nya utsläpp så återspeglas inte detta i er miljöredovisning.

Våra miljötillval

Så länge dagens beräkningspraxis kvarstår vill vi ändå kunna erbjuda er attraktiva produkter för er miljöredovisning utan att minska den nytta som ni gör genom ert val av fjärrvärme. Då är Bra Miljöval eller Biovärme goda alternativ.

Miljöcertifiering

Vid en miljöcertifiering av en byggnad värderas hur miljömässigt hållbar byggnaden är utifrån ett antal kriterier i ett certifieringssystem. De vanligaste systemen för energi- och miljöcertifiering av byggnader i Sverige är Miljöbyggnad, EU GreenBuilding, BREEAM och LEED.

Hållbara bränslen

Göteborg Energi har hållbarhetsbesked utfärdat av Energimyndigheten enligt lagen om hållbarhetskriterier. Göteborg Energi rapporterar årligen till Energimyndigheten de hållbara mängder biobränslen som slutanvänts för att producera el och värme.

Se nedan information om använda biobränslen för år 2022.

Bränsletyp Bränslekategori Råvara Råvarans ursprungsland Restprodukt eller avfall Livsmedel/fodergröda
Fast Flis Skogsbiomassa, inklusive restprodukt från skogsbruk Sverige Ja
Fast Flis Skogsbiomassa, inklusive restprodukt från skogsbruk Norge Ja
Fast Bark Skogsbiomassa, inklusive restprodukt från skogsbruk Sverige Ja
Fast Bark Skogsbiomassa, inklusive restprodukt från skogsbruk Norge Ja
Fast Briketter/Pellets Skogsbiomassa, inklusive restprodukt från skogsbruk Sverige Ja
Fast Briketter/Pellets Skogsbiomassa, inklusive restprodukt från skogsbruk Estland Ja
Flytande Bioolja MFA (Mixed Fatty Acid) Ecuador Ja Nej
Flytande Bioolja MFA (Mixed Fatty Acid) Belgien Ja Nej
Flytande Bioolja MFA (Mixed Fatty Acid) Tyskland Ja Nej
Flytande Bioolja MFA (Mixed Fatty Acid) Nederländerna Ja Nej
Flytande Bioolja MFA (Mixed Fatty Acid) Frankrike Ja Nej
Flytande Bioolja MFA (Mixed Fatty Acid) Italien Ja Nej
Flytande Bioolja MFA (Mixed Fatty Acid) Spanien Ja Nej
Flytande Bioolja MFA (Mixed Fatty Acid) Argentina Ja Nej
Flytande Bioolja MFA (Mixed Fatty Acid) Indonesien Ja Nej
Flytande Bioolja MFA (Mixed Fatty Acid) Iran Ja Nej
Flytande Biodiesel-FAME Raps Sverige Nej Oljegrödor
Gasformig Biogas (gasformig) Fast kommunalt avfall Danmark Ja
Gasformig Biogas (gasformig) Fast kommunalt avfall Estland Ja
Gasformig Biogas (gasformig) Fast kommunalt avfall Italien Ja
Gasformig Biogas (gasformig) Fast kommunalt avfall Nederländerna Ja
Gasformig Biogas (gasformig) Fast kommunalt avfall Polen Ja
Gasformig Biogas (gasformig) Fast kommunalt avfall Ryssland Ja
Gasformig Biogas (gasformig) Fast kommunalt avfall Storbritannien Ja
Gasformig Biogas (gasformig) Fast kommunalt avfall Tunisien Ja
Gasformig Biogas (gasformig) Fast kommunalt avfall Tyskland Ja
Gasformig Biogas (gasformig) Restprodukt från jordbruk Danmark Ja
Gasformig Biogas (gasformig) Restprodukt från jordbruk Ryssland Ja
Gasformig Biogas (gasformig) Restprodukt från jordbruk Italien Ja
Gasformig Biogas (gasformig) Annan restprodukt eller avfall Argentina Ja
Gasformig Biogas (gasformig) Annan restprodukt eller avfall Danmark Ja
Gasformig Biogas (gasformig) Annan restprodukt eller avfall Frankrike Ja
Gasformig Biogas (gasformig) Annan restprodukt eller avfall Italien Ja
Gasformig Biogas (gasformig) Annan restprodukt eller avfall Nederländerna Ja
Gasformig Biogas (gasformig) Annan restprodukt eller avfall Norge Ja
Gasformig Biogas (gasformig) Annan restprodukt eller avfall Polen Ja
Gasformig Biogas (gasformig) Annan restprodukt eller avfall Storbritannien Ja
Gasformig Biogas (gasformig) Annan restprodukt eller avfall Sverige Ja
Gasformig Biogas (gasformig) Annan restprodukt eller avfall Tyskland Ja

Vanliga frågor och svar

Har du frågor om vilken miljöpåverkan fjärrvärme har? Du hittar kanske uppgifterna du söker bland våra vanligaste frågor och svar.

icon-closechevron-disc-rightmenu