GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
miljövärden

Återvunnen och förnybar fjärrvärme

Vi arbetar långsiktigt för att minska miljö- och klimatpåverkan med målet att 2025 producera all fjärrvärme av förnybara energikällor, återvunnen energi från avfallsförbränning och industriell spillvärme.

Det mesta av fjärrvärmen vi producerar idag kommer från värmeförluster från andra verksamheter, till exempel avfallsförbränning och industriella processer. Genom att välja fjärrvärme bidrar du och ditt företag till ett mer hållbart Göteborg. Tillsammans tar vi helt enkelt vara på sådan energi som annars skulle gå till spillo.

Miljövärden för fjärrvärme

Miljövärden för fjärrvärme redovisas enligt den metod som har tagits fram i Värmemarknadskommittén (Fastighetsägarna, HSB, Hyresgästföreningen, Riksbyggen, SABO och Svensk Fjärrvärme).

Miljövärden för fjärrvärme 2022

Miljövärden för fjärrvärme märkt Bra Miljöval 2022

Miljövärden för Biovärme 2022

Fjärrvärmens miljöpåverkan redovisas ur tre perspektiv: 

  • Hur effektivt energin används
  • Hur mycket koldioxid som släpps ut under hela produktionskedjan
  • Hur stor andel fossila bränslen som används i varje fjärrvärmenät

Mera information om miljövärdering av fjärrvärme och överenskommelsen i Värmemarknadskommittén finns hos Energiföretagen Sverige.

 

Återvunnen energi är energi som kommer från processer där huvudsyftet har varit ett annat än att producera den här energin, men där energin kan tas till vara. Det kan exempelvis vara energi i form av värme och el från avfallsförbränning, spillvärme från en industriell process som inte kan användas och som annars hade kylts bort eller att använda värmen i avloppsvatten. Genom att använda återvunnen energi istället för primära energiresurser räcker resurserna längre.

Visa ditt bidrag genom att miljöcertifiera din fastighet

Hållbara bränslen

Göteborg Energi har hållbarhetsbesked utfärdat av Energimyndigheten enligt lagen om hållbarhetskriterier. Göteborg Energi rapporterar årligen till Energimyndigheten de hållbara mängder biobränslen som slutanvänts för att producera el och värme.

Se nedan information om använda biobränslen för år 2022.

Bränsletyp Bränslekategori Råvara Råvarans ursprungsland Restprodukt eller avfall Livsmedel/fodergröda
Fast Flis Skogsbiomassa, inklusive restprodukt från skogsbruk Sverige Ja
Fast Flis Skogsbiomassa, inklusive restprodukt från skogsbruk Norge Ja
Fast Bark Skogsbiomassa, inklusive restprodukt från skogsbruk Sverige Ja
Fast Bark Skogsbiomassa, inklusive restprodukt från skogsbruk Norge Ja
Fast Briketter/Pellets Skogsbiomassa, inklusive restprodukt från skogsbruk Sverige Ja
Fast Briketter/Pellets Skogsbiomassa, inklusive restprodukt från skogsbruk Estland Ja
Flytande Bioolja MFA (Mixed Fatty Acid) Ecuador Ja Nej
Flytande Bioolja MFA (Mixed Fatty Acid) Belgien Ja Nej
Flytande Bioolja MFA (Mixed Fatty Acid) Tyskland Ja Nej
Flytande Bioolja MFA (Mixed Fatty Acid) Nederländerna Ja Nej
Flytande Bioolja MFA (Mixed Fatty Acid) Frankrike Ja Nej
Flytande Bioolja MFA (Mixed Fatty Acid) Italien Ja Nej
Flytande Bioolja MFA (Mixed Fatty Acid) Spanien Ja Nej
Flytande Bioolja MFA (Mixed Fatty Acid) Argentina Ja Nej
Flytande Bioolja MFA (Mixed Fatty Acid) Indonesien Ja Nej
Flytande Bioolja MFA (Mixed Fatty Acid) Iran Ja Nej
Flytande Biodiesel-FAME Raps Sverige Nej Oljegrödor
Gasformig Biogas (gasformig) Fast kommunalt avfall Danmark Ja
Gasformig Biogas (gasformig) Fast kommunalt avfall Estland Ja
Gasformig Biogas (gasformig) Fast kommunalt avfall Italien Ja
Gasformig Biogas (gasformig) Fast kommunalt avfall Nederländerna Ja
Gasformig Biogas (gasformig) Fast kommunalt avfall Polen Ja
Gasformig Biogas (gasformig) Fast kommunalt avfall Ryssland Ja
Gasformig Biogas (gasformig) Fast kommunalt avfall Storbritannien Ja
Gasformig Biogas (gasformig) Fast kommunalt avfall Tunisien Ja
Gasformig Biogas (gasformig) Fast kommunalt avfall Tyskland Ja
Gasformig Biogas (gasformig) Restprodukt från jordbruk Danmark Ja
Gasformig Biogas (gasformig) Restprodukt från jordbruk Ryssland Ja
Gasformig Biogas (gasformig) Restprodukt från jordbruk Italien Ja
Gasformig Biogas (gasformig) Annan restprodukt eller avfall Argentina Ja
Gasformig Biogas (gasformig) Annan restprodukt eller avfall Danmark Ja
Gasformig Biogas (gasformig) Annan restprodukt eller avfall Frankrike Ja
Gasformig Biogas (gasformig) Annan restprodukt eller avfall Italien Ja
Gasformig Biogas (gasformig) Annan restprodukt eller avfall Nederländerna Ja
Gasformig Biogas (gasformig) Annan restprodukt eller avfall Norge Ja
Gasformig Biogas (gasformig) Annan restprodukt eller avfall Polen Ja
Gasformig Biogas (gasformig) Annan restprodukt eller avfall Storbritannien Ja
Gasformig Biogas (gasformig) Annan restprodukt eller avfall Sverige Ja
Gasformig Biogas (gasformig) Annan restprodukt eller avfall Tyskland Ja

Vanliga frågor och svar

Har du frågor om vilken miljöpåverkan fjärrvärme har? Du hittar kanske uppgifterna du söker bland våra vanligaste frågor och svar.

icon-closechevron-disc-rightmenu