GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
abonnerad effekt

Fjärrvärmepriser

Fjärrvärmepriset består av tre delar: energi, effekt och effektivitet. Nedan ser du fjärrvärmepriserna för 2021. Samtliga priser är exklusive moms.

Med en abonnerad effekt betalar du för den effekt du vill ha tillgång till, inte för den effekt du använder från år till år. Detta ger både dig och oss en förutsägbarhet i hur mycket "kräm" som behöver finnas i fjärrvärmessystemet.  

Priser för Göteborg Energi

Energiförbrukning (ca 50 %) - läs mer

Säsong

Energipris

Månader

Vinter

410 kr/MWh

Januari, februari, mars, december

Vår/höst

285 kr/MWh

April , oktober, november

Sommar

95 kr/MWh

Maj, juni, juli, augusti, september

Fastighetsägaren äger fjärrvärmecentral inkl. reglerutrustning

Säsong

Energipris

Månader

Vinter

397 kr/MWh

Januari, februari, mars, december

Vår/höst

272 kr/MWh

April , oktober, november

Sommar

82 kr/MWh

Maj, juni, juli, augusti, september

 

Effekt (ca 50 %) - läs mer

Pris för vald effekt

Pris fast del (C1) 

Pris rörlig del (C2)

0-100 kW

7 815 kr/år

1079 kr/kW

101-250 kW

14 178 kr/år

1016 kr/kW

251-500 kW

42 792 kr/år

902 kr/kW

501-1 000 kW

74 355 kr/år

839 kr/kW

1 001-2 500 kW 

143 424 kr/år

770 kr/kW

> 2 500 

348 506 kr/år

688 kr/kW

 

Effektivitet (ca +-5 %) - läs mer

+- 7 kr/MWh för varje grad som skiljer upp eller ner på din returtemperatur i förhållande till medelreturtemperaturen i systemet. Returtemperaturkomponenten tas bort under sommaren (maj - september), och är 7 kr/MWh,°C under resterande del av året (oktober - april).

Ett prisexempel

Anta att din energiförbrukning för april var 25MWh, din abonnerade effekt var 80kW och att din anläggnings returtemperatur var 32ºC och medelreturtemperaturen var 42ºC.

 

Det innebär:

  1. Energikostnad: 25 MWh x 285 kr = 7125 kr

  2. Effektkostnad: (7 815 kr + 80 kW x 1079 kr/kW)=  94 135 kr per år och per månad blir det 94 135 kr/365 dagar x 30 dagar = 7 737kr

  3. Effektivitetskostnad: (32°C– 42°C = -10°C) x 7 kr x 25 MWh = -1 750 kr

Total fjärrvärmekostnad för april: 7 125 + 7 737 - 1 750 = 13 112 kr

Prisförklaring

Energiförbrukning

Energiförbrukningen visar hur mycket värme du köper och din förbrukning bestämmer hur mycket värme vi behöver producera. 

Energidelen beräknas genom att din energiförbrukning multipliceras med energipriset. Energipriset är uppdelat på tre säsonger: vinter, vår/höst och sommar. Under sommaren är tillgången på spillvärme hög och priset är då lägre, under vintern är det brist på spillvärme och priset är då högre.

Effekt, abonnerad

Effekten visar på vilket sätt du använder din värme, det vill säga hur jämnt ditt effektuttag är. Ditt effektuttag bestämmer vilken produktionsberedskap vi behöver hålla. Därför kostar ett jämnt uttag mindre medan ett ojämnt uttag kostar mer. 

Effektdelen baseras på den effekt du vill abonnera på och beräknas genom att anläggningens abonnerade effekt multipliceras med det rörliga effektpriset. Till det adderas det fasta effektpriset. 

Du bestämmer själv hur mycket effekt du vill abbonnera på och nivån behöver vara den effekt du vill ha tillgång till som högst, vilket oftast är när det är som kallast. Du har möjlighet att justera din effekt en gång per år och behöver då kontakta oss 3 månader i förväg.

Effektivitet

Effektiviteten visar hur väl du tillgodogör dig den värme du får till ditt hus och påverkar hur mycket vatten vi behöver skicka runt, men också vilka värmekällor vi har möjlighet att använda. Ett mått på effektivitet är att mäta vilken returtemperatur som fjärrvärmeanläggningen lämnar ifrån sig. Ju lägre returtemperatur desto högre effektivitet. 

Din anläggnings returtemperatur jämförs varje månad med systemets medelreturtemperatur, och ger en rabatt eller avgift per förbrukad megawattimma och grad. Om du får en rabatt betyder det att din returtemperatur ligger under fjärrvärmesystemets medelreturtemperatur. Hur stor rabatten blir beror på hur mycket lägre din returtemperatur är än genomsnittet och hur mycket energi du har använt den aktuella månaden.

Jämför fjärrvärmekostnaden för olika fastigheter

Fastighet

kr/MWh

Årskostnad

Nils Holgersson*

661

127 496 kr

Större flerbostadshus

616

616 471 kr

 

Nils Holgersson hus: Energibehov 193 MWh och max effektbehov 57 kW

Större flerfamiljshus: Energibehov 1 000 MWh och max effektbehov 295 kW

* ett referenshus som "förflyttas” genom Sveriges alla  290 kommuner för att jämföra kostnader för bland annat el och uppvärmning. Klicka här  för detaljerad information.

Varför en ny prismodell?

Fjärrvärmesystemet gynnas av ett vi kan hålla ett jämnt effektuttag. Effekttoppar är kostsamma då det kräver att vi har kapacitet i vår produktions- och distributionsapparat som endast används några timmar per decennium (!) när det är som allra kallast. Med ett abonnerad effektuttag betalar du för den effekt du vill ha tillgång till och som vi reserverar åt dig. 

Det kostar Göteborg Energi lika mycket att stå redo med effekt, oavsett om den används eller inte, därför är det också rimligt att man betalar för effekten även när den inte används.  

Vem bör ha ett abonnerat effektuttag?

  • Du som idag har ett lågt effektbehov i förhållande till ditt energibehov eller har möjlighet att sprida ut dina effekttoppar över dygnet (till exempel genom att varmvattenprioritera och använda byggnadens tröghet) gynnas av denna prismodell. Me den abonnerad effekt blir dina kostnader mer förutsägbara samt att du får ett lägre energpris än om du har normalprislistan.

  • Du som vill skaffa fjärrvärme och använda den i kombination med en extern värmekälla (till exempel bergvärme). Med en abonnerad effekt kommer du att betala för den effekt du önskar ha tillgänglig och som vi därmed reserverar för dig, även då den inte används. Du som har fjärrvärme i din fastighet idag har ett tryggt uppvärmningsalternativ som är utformat för att fungera fristående. Om du framöver bara vill använda fjärrvärme som värmekälla, kan du enkelt gå över till normalprislistan genom att kontakt din säljare eller vår kundservice på 031-62 62 62. 

  • Allteftersom kommer alla kunder som har en extern värmekälla i kombination med en fjärrvärmeanläggning att flyttas över till ett abonnerad effektuttag. 

icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-pluschevron-downchevron-up