GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
driftsäkert och smidigt

Fjärrvärmeavtal

Med ett fjärrvärmeavtal hos oss har du 99,9 % driftsäkerhet och minimalt med underhåll jämfört med andra värmealternativ. 

Du väljer själv vilken typ av ägarskap du vill ha av fjärrvärmeutrustningen, i dag är det vanligaste att man väljer en FV 21-lösning eller en FV 22-lösning. 

 • Låt oss på Göteborg Energi ta hela ansvaret (FV21)
 • Dela på ägandeskapet (FV22)
 • Äg utrustningen själv (FV30)

Ägandeform

FV21

FV22

FV30

Vem äger fjärrvärmecentralen?

Göteborg Energi

Göteborg Energi

Kunden

Vem äger styr- och reglerutrustning?

Göteborg Energi

Kunden

Kunden

För vem passar avtalet?

För dig som vill att Göteborg Energi tar hand om allt.

För dig som vill kunna styra din egen fjärrvärmecentral.

För dig som vill sköta allt.

Ingår tillsyn vart femte år?

Ja

Ja

Nej

Mina sidor

Ingår

Ingår

Ingår

Energirapporten

Ingår

Ingår

Ingår

Energidata från M-bus

Ingår

Ingår

Ingår

Serviceavtal

Komfort

Tillsyn

Ingår ej

FV21

Låt oss på Göteborg Energi ta hela ansvaret. 

Med FV 21 äger Göteborg Energi fjärrvärmecentralen och tillhörande styr- och reglerutrustning. Den dagen när fjärrvärmeanläggningen har gjort sitt byter vi ut den gamla och sätter in en ny.

Även om Göteborg Energi äger hela eller delar av fjärrvärmecentralen behöver du utföra regelbunden tillsyn enligt våra tekniska bestämmelser och drift och underhållsinstruktion.

Här kan du se principlösningen för FV21
 

 

 

Fjärrvärmeavtal FV21

 • Bekvämt, vi sköter anläggningen och energioptimeringen
 • Dygnet-runt-service kostnadsfritt
 • Tryggt, inga oväntade kostnader

Ring oss på

031-62 62 62

Ange telefonnummer

Bli uppringd

Vi ringer gärna upp dig. Välj tid som passar dig bäst.

Tack

Vi ringer dig så snart som möjligt.

Tack

Vi ringer upp dig på den önskade tiden.

Chatta med oss

Ledig handläggare nu

Chatta med oss

Ingen ledig handläggare just nu

FV22

För dig som vill ansluta dig på vårt fjärrvärmenät och som har egen styr - och reglerutrustning. 

För dig som föredrar att Göteborg Energi ansvarar för fjärrvärmecentralen men ställer särskilda krav på anläggningens styrning erbjuder vi FV22. Till skillnad från FV21 ansvarar du då själv för fjärrvärmecentralens styr-och reglersystem, vilket kan passa dig som har ett överordnat styrsystem eller i större utsträckning vill övervaka och styra din fjärrvärmecentral.

Vi tar hand om fjärrvärmecentralen och underhåll, men ni behöver underhålla ert varmvatten och värmesystem till och från anläggningen och utföra regelbunden tillsyn enligt våra tekniska bestämmelser och drift och underhållsinstruktion.

Här kan du se principlösningen för FV22
 

 

Fjärrvärmeavtal FV22

 • Möjliggör aktiv energioptimering av fastigheten
 • Dygnet-runt-service
 • Uppstart och utbildning i analysverktyg

Ring oss på

031-62 62 62

Ange telefonnummer

Bli uppringd

Vi ringer gärna upp dig. Välj tid som passar dig bäst.

Tack

Vi ringer dig så snart som möjligt.

Tack

Vi ringer upp dig på den önskade tiden.

Chatta med oss

Ledig handläggare nu

Chatta med oss

Ingen ledig handläggare just nu

FV30

För dig som vill ansluta dig till på vårt fjärrvärmenät, som har egen fjärrvärmeanläggning och styr - och reglerutrustning.  

Om du föredrar att själv ha full kontroll över fastighetens värmesystem erbjuder vi FV30 där du själv äger och ansvarar för fjärrvärmecentralens alla delar. 

Här kan du se principlösningen för FV30
 

 

 

 

 

Fjärrvärmeavtal FV30

 • Anslutning till fjärrvärmenätet
 • Äger din anläggning
 • Eget ansvar

Ring oss på

031-62 62 62

Ange telefonnummer

Bli uppringd

Vi ringer gärna upp dig. Välj tid som passar dig bäst.

Tack

Vi ringer dig så snart som möjligt.

Tack

Vi ringer upp dig på den önskade tiden.

Chatta med oss

Ledig handläggare nu

Chatta med oss

Ingen ledig handläggare just nu

Fjärrvärmepris

Fjärrvärmepriset består av tre delar: energi, effekt och effektivitet. Effektdelen baseras antingen på ditt störst effektuttag det senaste året (normalprislista) eller den effekt du vill ha tillgång till när ditt behov är som störst (abonnerad effekt). 

Har du idag ett lågt effektbehov i förhållande till ditt energibehov? Kan du sprida ut dina effekttoppar över dygnet? Då är ett abonnerat effektuttag något för dig! 

För dig som vill skaffa fjärrvärme och använda den i kombination med en extern värmekälla (till exempel bergvärme eller luftvärmepump) gäller abonnerad effekt.

Nedan ser du de aktuella fjärrvärmepriserna.

Intresserad av ett serviceavtal?

Utöver ditt fjärrvärmeavtal kan du välja till ett serviceavtal där vi erbjuder dig tillsyn, skötsel och drift av ditt nät, efter vad som passar dina behov

Tillval

Klimatkompoenserad fjärrvärme innebär att du kan minska ditt företags utsläpp av koldioxid ännu mer. Klimatkompensationen innebär att vi kompenserar för ditt företags koldioxidutsläpp genom att säkerställa att motsvarande utsläppsminskning sker någon annanstans i världen. Alla utsläppsrätter är granskade och godkända av EU:s och FN:s regelverk. 

Priset för Klimatkompenserad fjärrvärme är ett tillägg på ordinarie fjärrvärmepris med 4 kr/MWh för 2017. Priset revideras upp till tre gånger per år.

Fjärrvärme märkt med Bra Miljöval är fjärrvärme som vi på Göteborg Energi producerar i enlighet med Svenska Naturskyddsföreningens gällande kriterier för att kvalificeras som Bra Miljöval. Pristillägget är 3,13 öre extra per kWh.

Våra säljare

Tillsammans hittar vi, utifrån era behov och önskemål, rätt lösning för er.
icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-pluschevron-downchevron-up