GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
driftsäkert och smidigt

Fjärrvärmeavtal

Med ett fjärrvärmeavtal hos oss har du 99,9 % driftsäkerhet och minimalt med underhåll jämfört med andra värmealternativ. 

Du väljer själv vilken typ av ägarskap du vill ha av fjärrvärmeutrustningen. 

  • Äga utrustningen själv (FV30)
  • Dela på ägandeskapet (FV22)
  • Låta oss på Göteborg Energi ta hela ansvaret (FV21)

Fjärrvärmepris

Fjärrvärmepriset består av tre delar: energi, effekt och effektivitet.  Nedan ser du de olika fjärrvärmepriserna för 2021.

Intresserad av ett serviceavtal?

Utöver ditt fjärrvärmeavtal kan du välja till ett serviceavtal där vi erbjuder dig tillsyn, skötsel och drift efter vad som passar dina behov

Tillval

Klimatkompoenserad fjärrvärme innebär att du kan minska ditt företags utsläpp av koldioxid ännu mer. Klimatkompensationen innebär att vi kompenserar för ditt företags koldioxidutsläpp genom att säkerställa att motsvarande utsläppsminskning sker någon annanstans i världen. Alla utsläppsrätter är granskade och godkända av EU:s och FN:s regelverk. 

Priset för Klimatkompenserad fjärrvärme är ett tillägg på ordinarie fjärrvärmepris med 4 kr/MWh för 2017. Priset revideras upp till tre gånger per år.

Fjärrvärme märkt med Bra Miljöval är fjärrvärme som vi på Göteborg Energi producerar i enlighet med Svenska Naturskyddsföreningens gällande kriterier för att kvalificeras som Bra Miljöval. Pristillägget är 3,13 öre extra per kWh.

Våra säljare

Tillsammans hittar vi, utifrån era behov och önskemål, rätt lösning för er.
icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-pluschevron-disc-down