GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
Cafe

Förbrukning under 90 000 kWh/år

Hitta det elavtal som passar bäst!

Hitta elavtal

Det ska vara enkelt att välja elavtal

Med en förbrukning lägre än 90 000 kWh/år, som t ex. en frisersalong, ett mindre café eller butik, kan du använda vår Elväljare för att hitta rätt avtal. Det är snabbt och enkelt och du kan teckna ditt avtal direkt på webben. 

Våra avtal

Läs mer om vår olika elavtal.

Vill ni att marknadspriset alltid ska avgöra er elkostnad? Välj då ett rörligt elavtal som följer prisutvecklingen på den nordiska elbörsen. Har ni månadsavläst elmätare får ni då ett månadsmedel av börspriset för elen, har ni en timavläst elmätare får ni ett rörligt timpris. Det går inte att få månadsmedelavläsning på en timmätt elmätare.

Ett rörligt elavtal följer upp- och nedgångarna på den nordiska elbörsen Nord Pool. Även om er elförbrukning är jämn kan er elkostnad variera mycket när ni har rörligt pris. Historiskt har det rörliga elpriset varit högre på vintern och lägre på sommaren. Till detta tillkommer kostnad för elcertifikat, elhandelsrelaterade kostnader samt vårt påslag. Priset varierar månad för månad.

Hur det rörliga elpriset räknas ut beror på om ni har en timavräknad elmätare (vanligast för medelstora företag) eller en månadsavräknad elmätare.

Med en timavräknad elmätare: Rörligt timprisavtal följer elmarknadens prissvängningar på den nordiska elbörsen timma för timma. Med timdebitering matchas er elanvändning mot priset för varje timma och ni betalar helt enkelt timpriset för den el företaget använder varje timma. En fördel med detta är att ni kan styra elanvändningen till de timmar när elpriset generellt är som lägst om det är möjligt för er verksamhet. Avtalet innebär också att ni bör tänka över vilka risker ni är beredda att ta eftersom priset kan varierar. När månaden är slut sammanställs alla värdena till fakturan. 

Med månadsavräknad elmätare: Med rörligt elavtal schablonmätt betalar du månadens snittpris i det elområde ni tillhör. Det rörliga elpriset består av medelvärden av månadens alla timspotpriser och kan inte räknas ut innan månaden är slut utan när alla värden sammanställts sätts det rörliga elpriset och hamnar på fakturan månaden efter. 

 

Värderar ni trygghet och vill ha en jämn elkostnad? Välj då ett fast elavtal, den tryggaste avtalsformen där priset inte ändras under elavtalsperioden.

Vill ni sprida risken mellan fast och rörligt pris? Genom att välja elavtalet Mix får ni ett kombinerat elpris. Ni binder nämligen hälften av priset och har hälften i en rörlig del.

Läs mer här

Bli vår energipartner och få:

Trygghet - Vi är certifierade. För att du som kund ska känna dig trygg i ditt val av elhandelsföretag har Energiföretagen Sverige tagit fram certifieringen Schysst elhandel. Certifieringen innebär i korthet att du bland annat kan lita på att vi har tydliga avtal, ångerrätt. Inga orimliga villkor eller dolda avgifter. 

Vi är ett schysst elbolag

Vi hjälper dig när du undrar över något och har en bemannad kundservice som du kan nå via chatt, mejl eller telefon. 

Det är viktigt att kunna följa upp sin elförbrukning. Därför har vi enklare statistik och uppföljning via Mina sidor.

Mina sidor

Varje månad får du som vill ett e-postutskick med artiklar om aktuella ämnen. Lite då och då bjuder vi in till webinars och andra kundaktiviteter. 

Hus

Energispartips

Använd energin effektivare och spara både pengar och miljö.Här får du tips för att energieffektivisera verksamheten. Många åtgärder kan göra stor skillnad för kostnaden utan att det märks särskilt mycket ute i verksamheten.
icon-closechevron-disc-rightmenu