GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Vi är ett Schysst elbolag

Funderar du på hur du ska kunna välja rätt elbolag? Vet du om att det finns en certifiering som hjälper dig? Den heter Schysst elhandel och för oss är det självklart att uppfylla de krav som ställs för att bli certifierade.

I dag finns det så många olika elbolag på marknaden att det kan kännas svårt att välja rätt. Att bli lurad, inte kunna ångra sig eller ingå i krångliga avtal som är svåra att ta sig ur är några av de fallgropar många tyvärr råkar ut för. 

I en tid när elpriserna skenar är det viktigt att känna sig trygg med sitt elhandelsbolag. Att vara lugn med att man inte förbinder sig till orimliga villkor eller dolda avgifter.
 
För att du som kund ska känna dig trygg i ditt val av elhandelsföretag har Energiföretagen Sverige tagit fram certifieringen Schysst elhandel. Certifieringen innebär i korthet att du bland annat kan lita på att vi har tydliga avtal, ångerrätt och tar särskild hänsyn till utsatta kunder. 

Här är exempel på hur vi uppfyller några av de kundlöften som krävs för att vara certifierad med Schysst elhandel.

 • Särskild hänsyn till utsatta kunder
  Vi ser alltid till individen och ingår aldrig avtal med en kund om det finns anledning att anta att kunden har svårt att förstå innebörden och konsekvenserna av att ingå ett elhandelsavtal.

 • Tydlig avsändare
  Vi har alltid en tydlig avsändare i all vår kommunikation, avtal, fakturor med mera. Det ska tydligt framgå för dig som kund att det är vi som säljer produkten/tjänsten och vilken verksamhet vi är.

 • Avtalsingående vid telefonförsäljning
  Vid uppsökande telefonförsäljning ber vi alltid om en skriftlig accept från dig som kund på lämnat anbud för att avtalet ska vara giltigt.

 • Enkel och korrekt beskrivning av produkten
  För dig som kund ska det framgå tydligt vilken produkt och/eller tjänst som vi erbjuder. Innan du ingår avtal med oss ska du få en enkel och korrekt beskrivning av      produktens/tjänstens huvudsakliga innehåll.

 • Tydlig och rätt prisinformation
  Vi är alltid tydliga med vilket pris som gäller för ditt avtal. Du som kund ska kunna förstå vilka komponenter i elpriset som kan förändras under avtalstiden och vilka fasta påslag som tillkommer. I det fall priset inte kan anges i förväg ska det tydligt och klart framgå hur priset beräknas.

 • Ångerrätt
  Alla våra kunder har ångerrätt på sitt elhandelsavtal. Ångerrätten gäller även situationer då annan part ingått avtal med kunden för elhandelsföretagets räkning.

Här hittar du listan på alla kundlöften.

 

En familj samlad runt en bildskärm.

Fortsätt vara trygg med oss

Vi tycker det är självklart att det ska vara enkelt att köpa el utan att bli lurad. Teckna elhandelsavtal med ett seriöst elbolag. Är du redan kund och vill förlänga eller byta avtal? Logga in på Mina sidor.

Kontakta oss

Vår kundservice besvarar dina frågor alla helgfria vardagar. Telefon 031-62 62 62.

icon-closechevron-disc-rightmenu