GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Årsredovisningar

Det finns en övergripande årsredovisning för koncernen Göteborg Energi. Den beskriver vår verksamhet och ska förhoppningsvis ge dig en tydlig bild av vad vi står för. Den innehåller även de finansiella rapporterna, samt en hållbarhetsredovisning.

Vid sidan av koncernens årsredovisning redovisas dotterbolagen för sig. Nedan hittar du dessa årsredovisningar i pdf-format.

icon-closechevron-disc-rightmenu