GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Övervakningsplaner

Enligt ett EU-direktiv är alla elnätsföretag och gasnätföretag skyldiga att redovisa en övervakningsplan. Dessa övervakningsplaner syftar främst till att motverka diskriminerande beteenden inom energimarknaden.

Varje nätbolag är även skyldigt att offentligt redovisa vilka åtgärder man genomfört under året enligt övervakningsplanen. Här nedan hittar du alla rapporter om åtgärder för nätbolagen inom Göteborg Energi koncernen.

icon-closechevron-disc-rightmenu