GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Delårsrapporter

I våra delårsrapporter ges en förenklad bild av vår resultaträkning. Dessa rapporter är av mindre omfattning än våra årsredovisningar och ger en sammanställning av företagets räkenskaper för en period som inte motsvarar ett helt räkenskapsår.

icon-closechevron-disc-rightmenu