GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Konsumenträtt

Vårt mål är att våra kunder ska vara nöjda med våra produkter, service och leveranser. Men ibland uppstår fel och skador kan inträffa. Är Göteborg Energi ansvariga vill vi naturligtvis ersätta dig för din skada.

Har du ett ersättningsanspråk mot Göteborg Energi vill vi att du skickar in det till oss skriftligt tillsammans med underlag som styrker din skada. Då har vi möjlighet att hjälpa dig på bästa sätt.

En hel del information och svar kan du hitta i ditt avtal eller gällande avtalsvillkor. Samtliga allmänna avtalsvillkor för våra produkter finner du här på vår webbplats. Du kan också kontakta vår kundservice för en papperskopia av gällande avtalsvillkor.

Bra att veta om konsumenträtten

Alla våra kunder kan framföra ett ersättningsanspråk. Är du privatkund, ett mindre företag eller om du inte har något avtalsförhållande med Göteborg Energi är du välkommen att skicka in din reklamation eller ersättningsanspråk. 

Har du en egen säljkontakt på Göteborg Energi råder vi dig att i första hand ta kontakt med din säljare.

Du bör också ta kontakt direkt med ditt försäkringsbolag för att inte gå miste om eventuell ersättning och hjälp via försäkringsbolaget.

Ditt ärende: 

Svarstiden på ditt ärende varierar beroende på ärendets art. Vår målsättning är att du inom ett par dagar efter att ärendet registrerats hos oss ska få en bekräftelse med kontaktuppgifter till den som utreder ditt ärende.

Så här hanteras ditt ärende när det kommer in till Göteborg Energi: 

 1. Reklamationsblankett/ersättningsanspråk inkommer till Göteborg Energi och registreras.

 2. Ett ärende skapas utifrån de uppgifter du lämnat.

 3. Du erhåller en bekräftelse antingen via mejl, brev eller per telefon med ett ärendenummer. 

 4. Utredning görs av utredaren. Gäller ärendet ett försäkringsärende kan utredningen komma att göras av vårt försäkringsbolag.

 5. Beslut meddelas antingen via mejl, brev eller per telefon.

 

Skapa reklamation

Behöver du skriva ut blanketten istället kan du fylla i den manuellt och skicka in den till oss.  

När du tecknar ett avtal via telefon, internet eller på en plats utanför vår affärslokal har du alltid 14 dagars ångerrätt. 

Ångerrätten börjar gälla från den dagen du får din skriftliga bekräftelse från Göteborg Energi. Om du har begärt att vi påbörjar levererans under de 14 dagar som du har rätt att ångra avtalet, så kommer du att debiteras för denna fram tills vi har fått ditt besked om att du ångrar avtalet. Du kan läsa mer om Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler på konsumentverkets webbplats.

Om du vill ångra ditt avtal kan du:

 • kontakta oss via vårt kontaktformulär

 • ringa oss på telefon 031 62 62 62

 •  använda vår ångerblankett för elhandel eller ångerblankett för övriga produkter (som t.ex fjärrvärme, gas, tjänster) och skicka till privatkund@goteborgenergi.se

 • skriva ett eget brev som innehåller uppgifter som namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-postadress samt datumet du fick vår avtalsbekräftelse och skicka till oss antingen via e-postadressen ovan eller på adress Göteborg Energi AB, Box 53, 401 20 Göteborg

Du har rätt att ångra avtalet utan att ange några skäl. Dina respektive våra skyldigheter att fullgöra avtalet upphör i och med att du ångrar ditt avtal.

 

Vårt mål är att du ska bli nöjd med vår hantering av ditt ärende. Men är du inte nöjd med den prövning som gjorts eller utfallet av ditt ärende?
- Då kan du gå vidare till nedanstående instanser för att få rådgivning eller få ärendet prövat av en extern part.

 • Konsument Göteborg
  Tar tillvara på konsumentens intressen och ger kostnadsfri rådgivning.

 • Allmänna reklamationsnämnden
  Kan pröva tvister mellan konsumenter och företag som rör en vara, tjänst eller annan nyttighet. ARN (www.arn.se) prövar även tvister om skadestånd och informerar om nämndens praxis. ARN, Box 174, 101 23 Stockholm

 • Konsumentverket
  Kan ge information både före och efter ett köp och hjälper dig tillvarata din rätt som konsument.

 • Konsumenternas Energimarknadsbyrå
  Är en självständig byrå som kostnadsfritt informerar, ger råd och vägledning i frågor som rör el, gas och fjärrvärme. 

 • Energimarknadsinspektionen (EI)
  Kan pröva villkor och priser för el, naturgas och fjärrvärme. De tar emot anmälan om företaget inte följer bestämmelser som omfattas av nätmyndighetens tillsyn. 

 • Sveriges Domstolar

 • Energimyndigheten
  Vid energimyndigheten finns bland annat fjärrvärmenämnden som hanterar frågor om medling enligt fjärrvärmelagen.

 

Vill du komma i kontakt med en oberoende energi- och klimatrådgivare? Rådgivarna vänder sig till allmänheten, organisationer och mindre och medelstora företag. Rådgivningen är opartisk, kostnadsfri och teknikneutral.

Rådgivning Göteborg

Telefon: 031-368 39 50
E-post:

Besöksadress:
Karl Johansgatan 23, Göteborg

Postadress:
Miljöförvaltningen
Box 7012
402 31 Göteborg

Ortsoberoende rådgivning: 

 • Energimarknadsbyrån
  Konsumenternas energimarknadsbyrå är en självständig byrå som informerar om och ger råd samt vägledning i frågor som rör energimarknaden. Rådgivningen är kostnadsfri.

 • Hallå Konsument
  Oberoende vägledning genom konsumentverket

 • Energimyndigheten
  Information om oberoende användarrådgivning, där du kan få råd om tillgängliga energieffektivitetsåtgärder och jämförelseprofiler.

 

Det finns bestämmelser i El-, Fjärrvärme-, Naturgas-, Konsumentköp- och Konsumenttjänstlagen som reglerar dina rättigheter och skyldigheter som kund. Vilka bestämmelser som tillämpas i ditt aktuella fall beror på vilken tjänst och produkt ditt ärende gäller. Läs mer om dina rättigheter som konsument i Kapitel 11 i ellagen  och Kapitel 8 i naturgaslagen  på Sveriges Riksdags webbplats.

Kan jag få ersättning efter ett elavbrott?

Om du råkar ut för kortare avbrott där något gått sönder eller om du har ett annat uppvärmningssätt än direktverkande el vänder du dig både till ditt försäkringsbolag och gör en reklamation till oss på Göteborg Energi.

Om du får ett elavbrott som varar under en sammanhängande period om minst 12 timmar kan du ha rätt till avbrottsersättning. Ersättningsbeloppet beror på elavbrottets längd och din årliga elnätskostnad, lägsta ersättning är 1 000 kr. 

Du kan vara berättigad skadestånd oberoende av avbrottets längd. Konsumenter har däremot inte rätt till skadestånd om vi som elnätsföretag visar att avbrottet berott på ett hinder utanför vår kontroll.

Hantering av personuppgifter

En ny EU-lagstiftning, GDPR (General Data Protection Regulation), har ersatt den tidigare Personuppgiftslagen PuL. Läs mer här om hur vi hanterar och skyddar dina personuppgifter samt vilka rättigheter du har 

icon-closechevron-disc-rightmenu