GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Ställ din fråga till kundservice

Genom att fylla i formuläret nedan kan du ställa din fråga till kundservice. Handläggningstiden för ärenden via e-post är vanligtvis en arbetsdag, men vi kan behöva mer tid på oss beroende på ärendets karaktär. 

El är uppdelat i två olika kostnader, elnät och elhandel. Ditt elnätsbolag tar betalt för distributionen av strömmen medan elhandelsbolaget tar betalt för det du förbrukar.

Som både elhandel- och elnätskund får du två fakturor, en för vardera del, och de har två olika kundnummer och fakturanummer. De kommer från olika system och det kan därför skilja sig hur ofta vi skickar fakturan till dig, varje, varannan eller var tredje månad.

Läs mer om skillnaderna mellan elhandel och elnät på länken nedan.

Vad är skillnaden mellan elhandel och elnät?

Varför har jag två olika kundnummer ?

Du som bor i Göteborg och även valt att ha ditt elhandelsavtal hos oss har alltid två kundnummer. Ett för elhandeln och ett för elnätet.

Har du andra produkter eller tjänster hos oss så gäller samma kundnummer för dem som det för elnätet.

För att ta reda på varför en dragning misslyckats tar du kontakt med din bank, det kan bero på flera olika anledningar.

Vid utebliven betalning behöver du betala fakturan manuellt med hjälp av fakturanumret istället för OCR-numret, och det bankgiro som står på fakturan.

Du kan välja mellan e-faktura, e-postfaktura, autogiro, KIVRA eller pappersfaktura.

Vi byter bank 2019

Så här kan du betala

När din elfaktura understiger 100 kr skickar vi ut en faktura på 0 kr. Nollfakturan redovisar din förbrukning och kostnad för berörda månader. Du behöver inte betala in fakturan, kostnaden flyttas över till nästa faktura.

Din elnätsfaktura påverkas av mängden ström som ditt elnätsbolag distribuerat till dig, den är densamma som mängden ström du förbrukat. I fakturan ingår kostnader för elöverföring, energiskatt, abonnemangsavgift och moms.

Sedan 1 januari 2018 tar ditt elnätsbolag ut kostnaden för energiskatten. Kostnaden är flyttad från elhandeln efter ett beslut i riksdagen.

Varför flyttas energiskatten?

Vad är energiskatt?

Du kan få flera fakturor från oss om du har avtal för flera olika produkter eller anläggningar hos oss.

De som har elhandel och elnät hos oss får två fakturor från oss – på länken nedan kan du läsa mer om varför.

Om du har avtal med oss för andra produkter, tex fjärrvärme och gas så faktureras de antingen separat på egen faktura eller genom elnätsfakturan.

Varför får jag två fakturor för elen?

Vad är skillnaden mellan elhandel och elnät?

Varför har jag två olika kundnummer?

Hur kan vi hjälpa dig?
* För information om hur vi behandlar dina personuppgifter: Integritetspolicy
icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-pluschevron-disc-downchevron-downchevron-up