Ställ din fråga till kundservice

Genom att fylla i formuläret nedan kan du ställa din fråga till kundservice. Handläggningstiden för ärenden via e-post är vanligtvis två arbetsdagar. 

Hos oss får du två fakturor från om du har både elhandelsavtal och elnätsavtal hos oss. De två fakturorna har olika kundnummer och fakturanummer och kommer till och med från olika system. Det kan skilja sig hur ofta vi skickar fakturorna till dig, varje, varannan eller var tredje månad.

Din elnätsfaktura specificerar kostnaden för elnätet (abonnemangsavgift + elöverföringsavgift), medan elhandelsfakturan avser kostnaden för den el du använder.
Fakturorna innehåller alltså olika kostnader och ska betalas var för sig.

Läs mer om skillnaderna mellan elhandel och elnät på länken nedan.

Vad är skillnaden mellan elhandel och elnät?

Varför har jag två olika kundnummer ?

Du som bor i Göteborg och även valt att ha ditt elhandelsavtal hos oss har alltid två kundnummer. Ett för elhandeln och ett för elnätet.

Har du andra produkter eller tjänster hos oss så gäller samma kundnummer, för dem, som det för elnätet.

För att ta reda på varför en dragning misslyckats tar du kontakt med din bank, det kan bero på olika anledningar.

Vid utebliven betalning behöver du betala fakturan manuellt med hjälp av fakturanumret istället för OCR nummer och det bankgiro som står på fakturan.

När din elfaktura understiger 100 kr skickar vi ut en faktura på 0 kr. Nollfakturan redovisar din förbrukning och kostnad för berörda månader. Du behöver inte betala in fakturan, kostnaden flyttas över till nästa faktura.

Just nu ringer många av våra kunder och undrar varför de har fått en högre elnätsfaktura än normalt.

Sedan 1 januari 2018 har energiskatten flyttats från elhandeln till elnätet på grund av ett beslut i riksdagen.

Ändringen innebär ingen skillnad för dig. Kostnaden har bara flyttats från en faktura till en annan. Titta på elnätsfakturan så ser du att du nu betalar energiskatten där istället, medan elhandelsfakturan kostar mindre och inte längre redovisar energiskatten.

Varför flyttas energiskatten?

Du kan få flera fakturor från oss om du har avtal för flera olika produkter eller anläggningar hos oss.

De som har elhandel och elnät hos oss får två fakturor från oss – på länken nedan kan du läsa mer om varför.

Om du har avtal med oss för andra produkter, tex fjärrvärme och gas så faktureras de antingen separat på egen faktura eller genom elnätsfakturan.

Varför får jag två fakturor för elen?

Vad är skillnaden mellan elhandel och elnät?

Varför har jag två olika kundnummer?

Du kan se din förbrukning på din fakturaspecifikation eller genom att logga in på Mina sidor.

Mina sidor

Hur kan vi hjälpa dig?

* För information om hur vi behandlar dina personuppgifter: Integritetspolicy
icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-pluschevron-disc-downchevron-downchevron-up