GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
Glad kvinna som sitter på en stol.

Elmätarbyte

Sedan hösten 2022 är vi full gång med att byta ut alla elmätare i Göteborg. Ett arbete som kommer pågå fram till slutet av 2024. 

Den nya elmätaren heter OMNIA® e-meter och den har flera bra funktioner. Först och främst har den ett nytt kundgränssnitt, HAN, (Home Area Network), som möjliggör att ni kan få detaljerad information om er elanvändning och effektuttag. 

Eltel utför elmätarbytet

Det är Eltel som utför själva elmätarbytet. Därför är det också de som kommer kontakta dig med mer detaljerad information när just ditt elmätarbyte närmar sig. För att det ska gå så smidigt som möjligt ber vi dig att uppdatera dina kontaktuppgifter på Mina sidor. Där kan du också anmäla om du vill få sms eller e-post vid strömavbrott.

Se mer om arbetet

Nu är vi igång med bytet av elmätare i Göteborg

Om din elmätare sitter i eller utanför bostaden

Hur långt i förväg, och hur specificerad tid och datum du får, beror på var din elmätare sitter. Sitter den inomhus kan vi behöva din hjälp för att nå den och då kommer du att få en bokning med datum och tid för bytet. Sitter den istället utomhus, eller på en central plats i fastigheten, som till exempel på ett flerbostadshus, sköter Eltel bytet själva och du får en ungefärlig uppskattning på datum för när bytet sker.  

För att du ska känna dig trygg kan Eltels installatörer alltid legitimera sig med ett behörighetsbevis utfärdat av Eltel och Göteborg Energi.

Så går bytet till

Kontaktuppgifter Eltel

Har du fått din bokning från Eltel och vill bekräfta eller kanske boka om din tid? 

Du kan också ringa Eltels kundtjänst på 031-3088500

Öppettider

Måndag till fredag 07:00 - 20:00

Lördag-söndag 08:00 - 18:00

Att tänka på!

  • Sitter din elmätare inomhus behöver du, eller en person över 18 år, vara hemma när bytet sker och visa installatören var elmätaren sitter. 

  • Det kommer att bli ett kort strömavbrott på cirka 15-20 minuter när installatören byter ut din elmätare. Elavbrottet kan påverka hiss, tvättstuga, internetuppkoppling och andra funktioner som är beroende av el. Vi rekommenderar att koppla ur känslig elektronik som t ex. datorer, routers och liknande.

  • Städa gärna undan eventuella prylar som skymmer elmätaren innan vi kommer på besök så går bytet snabbare. 

  • Vi gillar djur, men inte i samband med elarbeten. Så se gärna till att inga husdjur är i vägen för våra installatörer. 

  • Har du egen utrustning kopplad till elmätaren kommer dess funktioner försvinna i och med elmätarbytet.

Man som skrattar vid ett bord, framför en dator.

Tryggare leverans med nya elmätaren

Din nya smarta elmätare heter Omnia e-meter och har flera bra funktioner. Framförallt har den ett nytt kundgränssnitt, HAN (Home Area Network) som möjliggör att du kan få detaljerad information om din elanvändning och ditt effektuttag. Du kan läsa mer om HAN och hur du när mätaren är bytt gör för att aktivera porten på Mina sidor.

Testa nya kundgränssnittet

Är du och ditt företag intresserade av att komma till oss och testa er tekniska lösning i kundgränssnittet (HAN-porten P1) på vår nya elmätare OMNIA eMeter?

Vi vet att flera olika företag håller på att ta fram adapterlösningar. Vi vill stödja utvecklingen och ge alla leverantörer samma möjligheter och därför behöver vi veta hur stort intresset är.

Vanliga frågor om elmätarbytet

Energimarknadsinspektionen har tagit fram nya funktionskrav för elmätare som alla Sveriges elnätsbolag enligt lag måste förhålla sig till. De nya funktionskraven ska införas senast 1 januari 2025. Det innebär att vi planerar att byta alla våra elmätare i Göteborg under perioden 2022-2024. Är du nyfiken kan du läsa mer om funktionskraven på Energimarknadsinspektionens webb.

Energimarknadsinspektionen (extern länk)

Läs mer om mätarbytet

En ny mätare installeras. Mätinsamlingen och faktureringen kommer se ut som den gjort tidigare, över den faktiska förbrukningen. Varken den nya mätaren eller arbetet med att byta mätaren kommer att medföra extra kostnader för dig som kund.

Elmätarbyte

Bytet av elmätarna sker under senare delen av 2022 till slutet av 2024. I takt med att vi närmar oss ditt elmätarbyte så kommer Eltel kontakta dig för mer detaljerad information.

Elmätarbyte

Vår partner för elmätarbytet är Kamstrup och dess underleverantör Eltel som kommer genomföra själva bytet av elmätare. Installation är planerad att ske från senare delen av 2022 till och med slutet av 2024.

Processen ser lite olika ut beroende på var i din fastighet elmätaren sitter, men du kommer att få information i god tid innan mätarbytet äger rum hos dig. Vår ambition är att genomföra bytet så effektivt och smidigt som möjligt.
Du kan underlätta genom att uppdatera din kontaktinformation på Mina sidor så att vi och Eltel kan nå dig när ditt elmätarbyte närmar sig.

Bytet av elmätare innebär ett kortare strömavbrott på cirka 15-20 minuter, och det kan påverka funktioner som portkod, hiss, tvättstuga, internetuppkoppling och andra elprodukter. Det är därför viktigt att alla i ditt hushåll får informationen.

Mina sidor

Elmätarbyte

När vi bytt ut din elmätare kan vi behöva göra en besiktning av installationen av elmätaren på plats. Besiktningen görs inte på alla nya elmätare vi installerat, utan vi gör löpande stickprovskontroller. Du behöver inte göra något om just din elmätare ingår i stickprovskontrollerna och vi bryter inte strömmen när vi besiktigar elmätaren på plats. I de fall besiktningen visar att installationen behöver ses över, så kan ett återbesök krävas och då får du information om detta.

Elmätarbytena kommer att ske från senare delen av 2022 till slutet av 2024.

Vi har många kunder som ska få sina elmätare utbytta och förstår att intresset är stort. För att kunna genomföra ett så säkert och effektivt elmätarbyte som möjligt kommer vi att installera nya elmätaren enligt den detaljerade installationsplan som Eltel tagit fram och det är Eltel som utför själva elmätarbytet åt oss. Alla kunder kommer behandlas lika och få den nya elmätaren installerad i turordning med start under hösten 2022.

Elmätarbyte

Nej. Priserna på elnät beror på en rad olika faktorer. I dagsläget finns det inget som tyder på att elmätarbytet kommer att medföra ökade avgifter.

Elmätarbyte

Ja, det kan du. Vi installerar redan idag en elmätare som klarar av att hantera egen producerad el för de kunder som vill producera egen el, till exempel solenergi.

Detta innebär dock inte att denna elmätare inte kommer att bytas ut. Alla elmätare som installeras innan hösten 2022 kommer att bytas ut.

Elmätarbyte

Det stämmer att M-busutgången inte är kompatibel med de nya elmätare som kommer att installeras från 2022 och framåt. Vi vet att flera olika företag håller på att ta fram adapterlösningar som troligtvis kommer att finnas på marknaden under 2022. Företag kan kontakta oss om man är intresserad att testa kundgränsnittet (HAN-porten P1) på vår nya elmätare OMNIA eMeter. Vi kommer uppdatera er när vi har mer information om eventuella lösningar.

Intresseanmälan testa elmätare

Elmätarbyte

Det kommer att bli ett kort strömavbrott på cirka 15-20 minuter när installatören byter ut din elmätare. Elavbrottet kan påverka hiss, tvättstuga, internetuppkoppling och andra funktioner som är beroende av el. Vi rekommenderar att koppla ur känslig elektronik som t ex. datorer, routers och liknande.

Du kan behöva starta om utrustning efter mätarbytet.
Har du känslig elektronik och behöver veta när strömmen ska brytas kan du kontakta Eltel för att boka in en tid för mätarbytet.

+46313088500

icon-closechevron-disc-rightmenu