GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Vår nya elmätare

Tryggare leverans med nya elmätaren

Vår - och din - nya elmätare, heter Omnia e-meter och levereras från Kamstrup. Den kommer att öka mängden mätdata och antalet parametrar som vi mäter utöver din elförbrukning. 

Omnia e-meter är väl förberedd för att mäta produktion, vilket är nödvändigt om du till exempel installerar solceller. Vi kommer också mäta spänningen i elnätet vilket ger oss förutsättningar att bli mer proaktiva och åtgärda fel innan de påverkar dig som kund.

Kundgränssnitt 

Den största förändringen med Omnia e-meter är att den har ett öppet gränssnitt, en kundport, även kallat Home Area Network (HAN). Kundgränssnittet bygger på den holländska standarden DSMR med en RJ12 kontakt och följer Energiföretagen Sveriges rekommendation för branschen. 

Fördelarna med ett öppet kundgränssnitt är att din elmätare registrerar mer data än bara din förbrukning, som du får tillgång til genom att koppla upp dig mot kundgränssnittet. Det gör det möjligt för dig att följa och analysera din elanvändning.  Med en hårdvara som du kopplar in i kundgränssnittet skulle du exempelvis kunna styra uppvärmningen av din fastighet eller laddningen av din elbil.

Om du vill köpa en hårdvara från en tjänsteleverantör för att koppla in i Omnia e-meter när du får den installerad, så tänk på att den ska stödja den standard vår elmätare bygger på. Det kan vara bra att vara uppmärksam på att vissa nätbolag har valt en annan standard som tagits fram för den norska marknaden där HAN-porten har en RJ45 kontakt och att viss hårdvara är framtagen för att passa just den varianten.

Har du frågor kring din nya elmätare eller kundgränssnittet?

Mer om själva mätarbytet

Inom de närmsta åren kommer alla elmätare bytas ut till nya smartare elmätare. Alla elmätare i vårt elnät ska vara utbytta innan 2025. Du kommer att få information längre fram när bytet närmar sig.
icon-closechevron-disc-rightmenu