GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Felanmälan

Kontrollera dessa saker innan du ringer. Kanske kan du lösa problemet själv?

 1. Är du helt eller delvis utan ström?
  Om du bara är utan ström i vissa delar av din anläggning så kan en säkring ha gått. Kontrollera gruppcentralen (proppskåpet).

 2. Är grannarna också utan ström?
  Om även grannarna är utan ström så är det ett större avbrott som vi kommer lösa. Du behöver inte felanmäla det.

 3. Har jordfelsbrytaren löst ut?
  Förutom säkringar finns det också en jordfelsbrytare i din elcentral. Om den har löst ut och inte går att koppla på igen så ligger felet i din anläggning. Du behöver kontakta en elektriker.

 4. Är du nyinflyttad i Göteborg Energis nätområde?
  Det kan vara så att strömmen inte är påkopplad på grund av att du inte har tecknat ett elnätsavtal. Kontakta kundservice så hjälper de dig. 

Har du gått igenom dessa steg utan att hitta något fel är det dags att göra en felanmälan.

Felanmälan görs dygnet runt på 031-62 62 62

Knappval 1

Felanmälan gäller för elleverans, fjärrvärmeleverans, gasleverans, villapannor, fjärrkyla, färdig kyla och laddstolpar för elbilar. Vid avbrott på värme- och varmvattenleveranser kontaktar du din fastighetsskötare eller fastighetsägare.

icon-closechevron-disc-rightmenu