GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Leverantörer

Här hittar du information och faktureringsunderlag för dig som är samarbetspartner med oss.

Att arbeta affärsmässigt i alla led av inköpsprocessen är en självklarhet för oss. Vi gör det bland annat genom att nyttja kompetensen och konkurrensen på leverantörsmarknaden.

Relationen mellan Göteborg Energi och dig som leverantör ska handla om öppenhet, helhetssyn och långsiktighet, det ska kännas tryggt att samarbeta med oss.

Aktuella upphandlingar

Du hittar aktuella upphandlingar på Göteborgs Stads
marknadsplats för upphandlingar. Vi omfattas av lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF).

Leverantörsfakturor

Vi vill tänka hållbart i alla led, därför vill vi också försöka minska antalet pappersfakturor. Vi jobbar på att successivt gå över till e-fakturor. 

För information och frågor kontakta oss via telefon eller e-post:
Telefon: 031-62 68 50
E-post:

Ska du besöka någon av våra anläggningar?

Vi har ett 15-tal anläggningar på olika adresser. Här hittar du alla kontaktuppgifter på samma ställe.
icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-plus