GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Leverantörer

Här hittar du information och faktureringsunderlag för dig som är samarbetspartner med oss.

Att arbeta affärsmässigt i alla led av inköpsprocessen är en självklarhet för oss. Vi gör det bland annat genom att nyttja kompetensen och konkurrensen på leverantörsmarknaden.

Relationen mellan Göteborg Energi och dig som leverantör ska handla om öppenhet, helhetssyn och långsiktighet, det ska kännas tryggt att samarbeta med oss.

Aktuella upphandlingar

Du hittar aktuella upphandlingar på Göteborgs Stads
marknadsplats för upphandlingar. Vi omfattas av lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF).

Upphandlingsplan 2024

I upphandlingsplanen ingår både de nya behov av avtal Göteborg Energi har samt befintliga avtal som går ut under året. Då Göteborg Energi arbetar kategoristyrt är upphandlingsplanen indelad efter respektive kategori. I alla upphandlingar ställs miljökrav och genom att använda sig av upphandlingsplanen har miljöingenjörer möjlighet att i god tid identifiera de avtal som bedöms ha stor påverkan på våra miljömål. Upphandlingsplanen används också för att identifiera de upphandlingar där särskilda krav på social hänsyn är lämpliga att ta med. Arbetet med att identifiera dessa upphandlingar sker löpande. Upphandlingsplanen är preliminär och kan komma att förändras under året.

Göteborg Energi har även möjlighet att beställa på sinfraavtal samt Göteborg stads avtal. Vill man bli leverantör till Göteborg Energi bör man därför även bevaka våra upphandlingar.

Hur blir jag leverantör till Göteborg Energi?

Göteborg Energi har många leverantörer som hjälper oss hålla igång en komplex anläggningspark med produktion och distribution dygnet runt och året om. Vill du bli en av dem?

Leverantörsfakturor

Vi byter till ny fakturaadress 2022-09-19 och vår gamla adress upphör.

Vi vill tänka hållbart i alla led och strävar mot att all fakturering ska ske elektroniskt. Inköp som görs av oss ska enligt lag faktureras med e-faktura. 

 Här kan du läsa om vad detta innebär för dig som leverantör

För frågor kan du kontakta oss via telefon eller e-post:
Telefon: 031-62 68 50
E-post:

Vår uppförandekod

Vår uppförandekod ska vara utgångspunkten och vägledande för hur vi som representerar Göteborg Energi uppträder.

Ska du besöka någon av våra anläggningar?

Vi har ett 15-tal anläggningar på olika adresser. Här hittar du alla kontaktuppgifter på samma ställe.

Har du en idé?

Har du förslag på hur våra inköp kan bli än mer hållbara? Mejla oss gärna på 

icon-closechevron-disc-rightmenu