GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
viktigt att veta

Att skicka e-faktura

För att vi ska kunna ta emot och hantera era e-fakturor är det några saker som är viktiga att tänka på.

1) När du ska registrera ert företag och fakturor i fakturaportalen behöver:

  • Organisationsnummer skrivas utan bindestreck, t ex 2021000076
  • Bankgiro anges när betalning ska ske i SEK till svenskt konto och skrivas utan bindestreck, tex 12345678

2) På själva fakturan måste dessa fält finnas med för att vi skall kunna hantera den.

  • Köparens fakturareferenser

  • Köparens inköpsnummer Om Göteborg Energis inköpsnummer (börjar på 3) finns ska det anges. Ingen ytterligare text ska skrivas i det fältet. 

  • Köparens referens Om inköpsnummer saknas, ange beställarreferens. Det gör att vi kan koppla fakturan till rätt handläggare. 

  • Betalningsreferens Här anges till exempel OCR. 

  • Kommentar Här kan ytterligare information som ni vill ha med på fakturan anges.

  • Fakturarader Dessa behöver specificeras på er e-faktura på motsvarande sätt som er pappersfaktura, det vill säga har er pappersfaktura två fakturarader behöver ni även registrera två rader i fakturaportalen.

Kontakta oss

Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss på 031-62 68 50 eller

icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-pluschevron-downchevron-up