GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Vår uppförandekod

Vår uppförandekod ska vara utgångspunkten och vägledande för hur vi uppträder som anställda på Göteborg Energi. Gemensamma etiska riktlinjer skapar förtroende i affärsprocesserna och undviker att lämna tolkningen öppen till enskilda individer.

Chefer och ledare ska kommunicera Göteborg Energis uppförandekod till sina medarbetare och har ett speciellt ansvar att vara personliga föredömen, främja samarbete och god anda inom företaget. På så sätt kan vi omsätta vår uppförandekod i praktiken och leva upp till de värderingar som genomsyrar vårt företag.

Startsidan
icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-plus