GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Vår uppförandekod

Vår uppförandekod ska vara utgångspunkten och vägledande för hur vi som representerar Göteborg Energi uppträder. 

Gemensamma etiska riktlinjer skapar förtroende i affärsprocesserna och undviker att lämna tolkningen öppen till enskilda individer.

Vårt förhållningssätt och våra värderingar

Göteborgs Stad har fyra förhållningssätt som gäller för alla medarbetare i staden och handlar om att skapa så bra förutsättningar som möjligt för göteborgarna.

  • Vi vet vårt uppdrag och vem vi är till för
  • Vi bryr oss
  • Vi arbetar tillsammans
  • Vi tänker nytt

För oss på Göteborg Energi innebär det att vi aldrig glömmer vad eller vem vi jobbar för. Tillsammans med stadens invånare, företag och akademi strävar vi mot goda och energieffektiva lösningar för Göteborg. Med lyhördhet och ett handlingskraftigt agerande på affärsmässiga grunder bidrar vi till ett hållbart samhälle. Vi ska ge våra ägare – göteborgarna – erbjudanden och service som gör deras energival enkelt. För oss finns bara en agenda – Göteborgs bästa!

Våra kärnvärden – ansvar, hållbarhet och utveckling - genomsyrar allt vi gör. Det påverkar även hur vi utformar erbjudanden, bemöter kunder och investerar för framtiden. De är också riktlinjer för hur vi agerar internt, hur vi organiserar oss och hur vi fungerar som arbetsplats. 

Om oss
icon-closechevron-disc-rightmenu