GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Vilka vi är

Vi har försett Göteborg med energi i mer än 150 år. Med hållbarhet som ledstjärna ser vi till att även i framtiden förse staden med goda energilösningar.

Vi är ett energibolag som ägs av Göteborgs Stad vilket innebär att vi arbetar för alla göteborgare och med hela staden. För oss handlar det om att tänka lite längre och ta ett större ansvar.

Vi ska bidra till ett hållbart Göteborg. Oavsett om vi jobbar för mer återvunnen, fossilfri värme, utvecklar laddinfrastruktur för bilar och bussar eller något annat. 

Du kan läsa mer om vår organisation och våra ägare här.

Korta fakta om Göteborg Energi

Företagets VD: Per-Anders Gustafsson
Nettoomsättning 2023: 7 453 mkr
Antal anställda: 1 065 st
Organisationsnummer:  556362-6794
Säte: Göteborg
Ägandeförhållande: Helägt dotterföretag till Göteborg stadshus AB (Göteborg Stad)
Affärside: Vi är ett ledande energiföretag som tillsammans med våra kunder och partners utvecklar hållbara och konkurrenskraftiga lösningar.

Våra koncernföretag

Organisationsnummer

Ägarandel

Göteborg Energi Din El AB

556572-4696

100 %

Göteborg Energi Nät AB

556379-2729

100 %

Göteborg Energi Gasnät AB 

556029-2202

100 %

Göteborg Energi Gothnet AB

556406-4748

100 %

 

Finansiella rapporter

Här hittar du års- och delårsredovisningar för våra samtliga bolag, är du ute efter någon äldre rapport eller har en fråga, får du väldigt gärna kontakta oss på 031 -62 62 62.

De anställda är företagets viktigaste pusselbit

Våra anställda är hjärtat i verksamheten och de som ser till att lampan lyser och driften hålls igång i staden. Göteborg Energi är en modern arbetsplats med trygga avtal och möjligheter att växa på jobbet. Vi vill att våra anställda ska må bra både på och efter jobbet och därför uppmuntrar vi bland annat till friskvård och olika berikande aktiviteter som gör jobbet både mer stimulerande och roligare. 

Läs mer om hur det är att jobba med oss  och träffa några av våra medarbetare

En välkomnande arbetsplats

Vi erbjuder ofta personer som står långt ifrån arbetsmarknaden möjlighet till arbete, studiebesök, praktik och liknande aktiviteter. Vi tar emot praktikanter för kortare och längre perioder och under senaste året har fokus varit att erbjuda praktikplatser till nyanlända. En del av praktikanterna är personer som av olika skäl behöver introduktion till yrkeslivet eller återintroduktion på arbetsmarknaden.

Vår historia

Göteborg Energi har en lång och spännande historia. I mer än 150 år har vi varit med och drivit utvecklingen för lättillgängliga och energieffektiva lösningar. 

icon-closechevron-disc-rightmenu