GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
Rosenlund historia

Vår historia - över 175 år av energi

Den 5 december 1846 var en spännande dag. Gatubelysningen, med helt nya gaslyktor i gjutjärn, skulle premiärtändas i Göteborg. En högtidsdag!

Det var The Gothenburg Gas Company som gjorde belysningen möjlig när de byggde Skandinaviens första stadsgasverk i Rosenlund år 1846. Äntligen skulle vi få gaslyktor och bli en mer modern stad. Inflyttningen till städerna var stor i slutet av 1800-talet (liksom nu) och gaslyktor skulle bidra till en stad i framkant. 

Över 175 år av energi
Göteborg Energis historia löper över mer än 175 år. Till skillnad från de flesta aktörer inom energibranschen kan vi spåra vårt företag via olika omstruktureringar långt bakåt i tiden. Följ med på en historisk resa från 1800-talet fram till nutid. 

Här hittar du viktiga händelser i vår historia
(i kronologisk ordning).

Skandinaviens första stadsgasverk byggs 1846
The Gothenburg Gas Company bygger Skandinaviens första stadsgasverk i Rosenlund. Den 5 december premiärtänds gatubelysningen.
 
1848
The Gothenburg Gas Company ombildas till Göteborgs Gas-Aktiebolag, alltjämt privat och med utländska ägarintressen.
 
Elektriciteten introduceras 1878
Officiell premiär för elektriska ljus i Göteborg. Trädgårdsföreningen belyses med båglampor med kraft från en lokomobil.

1882
Den första elektriska glödlampan tänds i Göteborg på Chalmerska Slöjdskolan.

1884
Det första privata elverket etableras i Göteborg, Edvin Bildt & Co på Kyrkogatan 44.

1886
H. Hallin startar ett konkurrerande elföretag på Kyrkogatan 31.
Edvin Bildt & Co ombildas till Göteborgs Elektriska Aktiebolag.

1888
Den privata gasverksamheten övergår i stadens ägo och Göteborgs Stads Gasverk bildas. Ännu ett elverk, AB Elektron, etableras på Kyrkogatan 19.

1887
Ännu ett elverk etableras när Hakon Brunius bygger kraftstation på Otterhällan.

1889
Hultmans Holmes gasverk invigs.

1897
Kommunen tar över ansvar för spårvagnar (hästdrivna).

Elen tar över efter hästarna 1902
Första elektriska spårvagnarna.

1906
Stadsfullmäktige beslutar starta kommunalt elverk.

1907
Göteborg skriver avtal med Trollhättans kraftverk om leverans av elkraft.

1908
Göteborgs Stads Elektricitetsverk (Göteborgs Elverk) etableras och de privata bolagen avvecklas.

1910
Första elleveransen från Trollhättans kraftverk (Statens Vattenfallsverk).

1926
Sista gas-gatubelysningen ersätts med elektricitet.

1946
Första utredningen om fjärrvärme.

1947
Göteborgs Elverk beslutar om ett enhetligt elsystem 380/220V och 50 Hz.

Fjärrvärmen gör sitt intåg 1952
Stadens första kraftvärmeverk för produktion av el och fjärrvärme byggs i Rosenlund.

1953
Fjärrvärmeleveranser till Kortedala från Sävenäs.

1960
Elysépalatset, Göteborg Energis huvudkontor, invigs.

1964
Stadsgasnätet når sin längsta längd, 480 km.

Energiverken i Göteborg bildas 1965
Göteborgs Gasverk och Göteborgs elverk med fjärrvärme organiseras om till Energiverken i Göteborg.

1968
Spaltgasverket i Arendal invigs. Butan ersätter kolgas.

1970
Sista likströmskunderna försvinner.

1972
Gaspoletter försvinner. GRAABs sopförbränningsstation i Sävenäs börjar leverera spillvärme.

1980
Bergtunneln under älven invigs och Shell börjar leverera spillvärme till fjärrvärmenätet.

1987
Första vindkraftsexperimentet "Signhild".

1988
Naturgasen invigs i Göteborg.

Göteborg Energi bildas 1990
Energiverken blir Göteborg Energi AB, helägt av kommunen.

1993
Naturgas och luft ersätter helt butan som stadsgas. Partille Fjärrvärme AB bildas med Göteborg Energi som majoritetsägare. "Signhild" är borta från Hjärtholmen och ersatt av tre mindre men bättre vindkraftverk.

1995
Partille ansluts till fjärrvärmenätet.

1996
Elmarknaden i Sverige avregleras. Göteborg Energi ansvarar för elhandel i Partille. Sex nya vindkraftverk på Risholmen.

1997
Även Preem levererar spillvärme till fjärrvärmesystemet.

1998
Göteborg Energi köper Falbygdens Energi.

1999
Göteborg Energi köper Partille Energi Nät.
Produktionsanläggningen Sävenäs blir EMAS-registrerad och ISO 14001-certifierad.

2000
Göteborg Energi köper Ale Fjärrvärme.

2001
Uppdrag från styrelsen att projektera storskalig havsbaserad vindkraft på Fladen, väster om Kungsbacka/Varberg. Hela moderbolaget blir ISO14001-certifierat.

2002
Göteborg Energi drar naturgas till Lerum för att försörja Aspedalens produktionsanläggning. Lerumsborna får därmed förutsättningar att tanka fordonsgas.

2003
Göteborg Energi har tecknat ett nytt naturgasavtal med danska företaget DONG. Avtalet gäller två års leveranser av 150 miljoner kubikmeter naturgas per år.

2005
Göteborg Energi och AB Volvo startar ett samarbete som ska resultera i att Tuvefabriken på Hisingen blir en koldioxidfri fordonsfabrik.

2006
I november invigde Göteborg Energi Rya Kraftvärmeverk. Anläggningen tillgodoser cirka 30 procent av Göteborgs behov av el och cirka 35 procent av Göteborgs fjärrvärmebehov.

2007
Göteborg Energi förvärvar Sörred Energi. Bolaget levererar energi, elnät, hetvatten, tryckluft samt vatten och avlopp till bland annat Volvo Personvagnars Torslandafabrik. Göteborg Energi inviger Gasendal. Detta är Sveriges största biogasanläggning där biogas uppgraderas till naturgaskvalitet. 

2008
Den 30 juni firade Göteborg Energi 100 år av kommunal eldistribution i Göteborg. Det var den 30 juni 1908 som den första kunden anslöts till Göteborgs kommunala elverk.

2009
GoBiGas AB(Gothenburg Biomass Gasification Project) bildas 2009 i syfte att utveckla teknik för produktion av Substitute Natural Gas (SNG). Det är Göteborg Energis största satsning på produktion av biogas, här genom förgasning av biobränsle och spill från skogsbruket. Satsningen läggs ned 2018.

2010
Lidköping Biogas AB bildas i syfte att producera flytande biometangas till fordon. 

Göteborg Energi går in som delägare i Sävsjö Biogas AB med målsättning att bygga en biogasanläggning.

Det första tankstället för flytande gas till lastbilar tas i drift vid Stigs Center i Göteborg.

Göteborg Energi färdigställer sitt första kraftvärmeverk för elproduktion med biobränsle som bas i Sävenäs.

Vindkraftskooperativet VästanVind bildas på initiativ av Göteborg Energi som äger 49%. Syftet är att framställa klimatvänlig el som ska säljas till självkostnadspris till Västanvinds medlemmar. Föreningen har ett nära samarbete med Göteborg Energi och dess dotterbolag DinEl. 

Göteborg Energi och Chalmers fördjupar sitt samarbete med forskning för ett hållbart energisystem vilket handlar om smarta elnät, energieffektivisering i byggnader, energikombinat och transporter tills sjöss.

Göteborg Energi utökar sin satsning på att etablera laddningsmöjligheter för elfordon.

2011
Göteborg Energi inviger sin första gårdsanläggning Nötcenter Viken i Falköping som producerar förnyelsebar energi – biogas - av endast kogödsel från gården. Biogasen uppgraderas sedan till fordonsgas i vår andra biogasanläggning i Falköping. Under detta år tas dessutom biogasanläggningen i Lidköping i drift för komprimerad biogas.

Göteborg Energi inviger Västra Götalands största vindkraftpark i Dals-Eds kommun - Töftedalsfjället. Göteborg Energi äger 10 av de totalt 21 vindkraftverken, och dessa har en beräknad årsproduktion på 61GWh, vilket motsvarar hushållsel till 30500 lägenheter eller uppvärmning av 3050 villor.

2012
Världspremiär inom smarta elnät för ELVIIS, det vill säga Electric Vehicle Intelligent InfraStructure, som är en branschöverskridande plattform som bland annat ger förare möjlighet att själva styra laddning av elfordon. Detta är ett unikt samarbete mellan Göteborg Energi, Ericsson, Volvo Personvagnar och Viktoriainstitutet.

Göteborg Energi satsar fullt på förnyelsebar energi, det hållbara samhället och vindkraft. I januari invigs Sveriges största vindkraftverk Big Glenn på Arendal, Risholmen. Verket har en effekt på 4,1 MW och mäter 145 meter över marken. Big Glenn ingår i Göteborg Wind Lab, Göteborgs nya forskningscentrum för vindkraft och energiproduktionsteknik, och är ett forsknings- och utvecklingssamarbete mellan Göteborg Energi, SKF, General Electric och Chalmers (SWPTC).

2013
Tillsammans med Göteborgs Stad får Göteborg Energi uppdraget att leda EU-projektet CELSIUS, där fördelar med fjärrvärme och fjärrkyla ska demonstreras genom kunskapsutbyte mellan olika städer i Europa. Projektet utgörs av fem medlemsstäder; Göteborg, London, Rotterdam, Köln och Genua och målet är att rekrytera 50 nya Celsius-städer till år 2017.

Bra Miljöval för privatkunder (fjärrvärme) lanseras, Naturskyddsföreningens märkning för att nå ett samhälle i balans med naturen och underlätta för kunder att köpa energi som har låg klimatpåverkan.

2014
GoBiGas invigs och börjar leverera biogas till gasnätet. GoBiGas producerar biogas genom förgasning av biobränsle och rester från skogsbruket.

Göteborg Energi blir medlemmar i Prisdialogen – en branschöverenskommelse för dialog vid öppen prissättning av fjärrvärme.

Göteborg Energi fortsätter att bygga ut fjärrkylanätet. En tre kilometer lång ledning byggs från Ullevi och söderut som ett led i arbetet med att minska resursförbrukning och klimatpåverkan av energiförbrukning i samhället.

2015
Det första spadtaget tas för bygget av HSB Living Lab – ett levande forskningslabb, där vi tillsammans med de boende, i deras vardag, utvecklar framtidens hållbara energilösningar. 

Elbusslinje 55, ett resultat av samarbetet inom ElectriCity, gör sin premiärtur. Bussen är tyst och utsläppsfri och både laddas och drivs med förnybar el. Vid ändhållplatserna Johanneberg Science Park och Chalmers tekniska högskola är det Göteborg Energi som tillhandahåller laddarna.

2016
Göteborg Energi ökar takten med laddning av elbilar och sätter upp 13 nya snabbladdare för elbilar runt om i staden. Cirka 250 kunder tar steget till att bli sin egen elproducent genom att installera solceller.

2017
EU-projektet CELSIUS går i mål och har blivit en internationell framgång. Målet att rekrytera 50 medlemsstäder i Europa har uppnåtts med råge och projektet har fått flera internationella klimatutmärkelser. I Göteborg finns tre demonstrationsprojekt för ny användning av fjärrvärme. Fjärrvärme till Danmarksfärjan Stena Danica, korttidslager i byggnader för lagring av värme samt fjärrvärmedrivna vitvaror för tvättning och torkning i Gårdstensbostäders tvättstugor.

Gasklockan monteras ner i början av året. Gasklockan togs i bruk den 7 november 1933 och var i drift fram till 1993. Klockan rymde 100 000 kubikmeter gas och hörde till gasverket i Gullbergsvass som på sin tid var det största i Sverige.

2018
Alf Engqvist utses till ny VD bland 90 sökande. Ett nytt datacenter invig på Hisingen. Sveriges då största solcellspark, Nya Solevi, invigs.

2019
Vi tar fram 520 nya publika laddplatser för elbilar i staden, och en supersnabbladdare för tung trafik invigs på Falutorget. Det finns nu mer än 1 000 laddplatser i staden.

2020
500 nya laddplatser byggs i centrala Göteborg. Stadens största "termos", en 60 meter hög ackumulatortank för fjärrvärmenätet blir klar i Rya. När tanken laddas ut kan den leverera 130 MW värme under cirka sju timmar. En ny solcellspark står klar i Utby, tillsammans med Nya Solevi infriar vi därmed vårt löfte om att till 2020 bygga förnybar produktion av solel om minst 10 MW i Göteborg.

2021
En milstolpe nås i vårt digitaliseringsarbete när majoriteten av de privatkunder som tecknar om sitt elhandelsavtal väljer att göra det via Mina sidor. Ett annat digitalt verktyg i form av vår app Göteborg Energi lanseras och laddas ner av 20 000 kunder första året. Vi testar ny teknik på Rya kraftvärmeverk som gör det möjligt att använda flytande biobränsle. Detta samarbete med Siemens är en världsnyhet för gaseldade kraftvärmeverk.

2022
Ett år präglat av krig i Europa och en utmanande situation på energimarknaden. Enormt inflöde av kundkontakter som vill ha stöd och hjälp att hantera situationen och vår kundtjänst tog hand om 50% fler ärenden. 

Elektrifieringen av industri och transporter går allt snabbare vilket ökar Göteborgs effektbehov dramatiskt. Vi jobbar för att tillsammans möta detta med energieffektivisering och satsar på ett antal flexibilitetstjänster.

 

Gaslockan uppfördes 1888 och revs 2017.

Visste du att...

  • 1878 var det premiär för elektriskt ljus i Göteborg, det skedde i Trädgårdsföreningen.
  • Den 30 juni 1908 anslöts den första kunden till Göteborgs kommunala elverk.
  • Sedan hösten 2010 har Göteborg Energi och Chalmers ett fördjupat samarbete med målet att forskningen ska bidra till ett hållbart energisystem.

Elyseum

Besök vårt energimuseum Elyseum och upptäck energins historia.
icon-closechevron-disc-rightmenu