GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Ordning & säkerhet

Här har vi samlat ordnings- och säkerhetsregler för dig som är entreprenör eller konsult på produktionsanläggningar, pumpstationer och bränslelager.

Inom vår verksamhet förekommer många olika risker för den som vistas eller utför arbete på någon av våra anläggningar. En viktig del i vårt arbetsmiljöarbete är att arbeta för att anläggningarna ska vara säkra arbetsplatser för dig som jobbar där. För att uppnå detta krävs att vi har bra rutiner och ett bra arbetssätt.

Det är därför viktigt att du som är entreprenör och konsult hos oss känner till vilka regler som gäller när du utför arbete hos oss. Du som har uppdrag på våra produktionsanläggningar, pumpstationer eller bränslelager hittar en sammanfattning av regelverket för dessa anläggningar i texten Ordnings- och säkerhetsregler.
 
Information om säkerhetsrutiner och uppförandekod på engelska hittar du här
Safety regulations and Rules of conduct.
 

icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-plus