GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Miljöregler för entreprenörer & konsulter

Vår verksamhet är beroende av ett stort antal leverantörer. Vår utgångspunkt är att de ska uppfylla samma krav på miljömässigt ansvar som vi ställer på oss själva.

Det är viktigt att du som är entreprenör och konsult hos oss känner till vilka regler som gäller. Här hittar du en sammanställning av miljöreglerna.

icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-plus