GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Vårt energisystem

Vi är övertygade om att en hållbar stad börjar i vår vardag. Där vill vi finnas och göra det enkelt för alla göteborgare att leva klimatsmart. Men för att staden ska fungera krävs ett hållbart, leveranssäkert och effektivt energisystem. 

Under gatorna döljer sig många mil med ledningar, rör och kablar som levererar ljus, kraft, värme och uppkoppling till hela Göteborg. Vi återvinner värme från industrier och avfallsförbränning och utnyttjar denna till att värma våra hem och arbetsplatser.

Vårt fjärrvärmesystem fungerar som ett 100 mil långt blodomlopp och nästan all vår fjärrvärme kommer från återvunnen eller förnybar energi. Våra anläggningar som Sävenäsverket, Rya kraftvärmeverk och Rosenlundsverket pumpar varmt vatten genom ett långt nät av underjordiska ledningar. Värmen når 90 procent av flerbostadshusen i Göteborg. Dessutom ingår även cirka 10 000 villor och otaliga industrier, kontor, butiker och andra offentliga byggnader i systemet.

Elnätet är 700 mil långt och vår leveranssäkerhet är 99,99 procent. Detta svårslagna resultat är möjligt bland annat tack vare att mer än 95 procent av nätet ligger under jord och därmed inte påverkas av oväder. All el som våra privatkunder väljer att köpa av oss har ursprungsgarantier från 100 procent fossilfria energikällor. Vi producerar också el i våra kraftvärmeverk, vindkraftverk och solcellsanläggningar. 

Vi bedriver både handel med, och distribution av, natur- och biogas (fossil och förnybar metangas) i Göteborg och Västsverige. Natur- och biogasen delar ett gemensamt distributionsledningsnät. Gasen används bland annat till transporter, kollektivtrafik, industri, restauranger och som uppvärmning. Vi lokalproducerar biogas med hög kvalitet vid vår anläggning Gasendal i samarbete med regionens avloppsreningsverk Gryaab.

Tekniken bakom fjärrkyla bygger på samma smarta princip som fjärrvärme. Vår fjärrkyla produceras till största delen av återvunnen energi och Göta älvs kalla vatten. På så sätt får vi en enkel, tyst och resurseffektiv kylalösning.

Vi äger och driver ett oberoende och neutralt stadsfibernät i Göteborg. I dag är vårt nät 220 mil långt och vi når runt 100 000 hushåll och 60 000 företag. Ett tryggt stadsfibernät med hög leveranssäkerhet är en viktig del i vårt digitala samhälle.

Med våra energitjänster kan företag minska sina driftskostnader, sin energianvändning och sin miljöbelastning. I dagsläget handlar det om cirka två miljoner kvadratmeter i 285 fastigheter runt om i Göteborg.

Vårt energisystem på tre minuter

icon-closechevron-disc-rightmenu