GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Vårt energisystem

Vi är övertygade om att en hållbar stad börjar i vår vardag. Där vill vi finnas och göra det enkelt för alla göteborgare att leva klimatsmart. Men för att staden ska fungera krävs ett hållbart, leveranssäkert och effektivt energisystem. 

Under gatorna döljer sig många mil med ledningar, rör och kablar som levererar ljus, kraft, värme och uppkoppling till hela Göteborg. Vi återvinner värme från industrier och avfallsförbränning och utnyttjar denna till att värma våra hem och arbetsplatser.

Fjärrvärmesystemet fungerar som ett blodomlopp där våra anläggningar Sävenäsverket, Rya kraftvärmeverk och Rosenlundsverket är hjärtat. Där pumpas varmt vatten ut genom ett långt nät av underjordiska ledningar. Vår fjärrvärme värmer 90 procent av flerbostadshusen i Göteborg, cirka 12 000 villor och otaliga industrier, kontor, affärer och andra offentliga byggnader. Nätet är 1 350 km långt och 93 procent av vår fjärrvärme kommer från återvunnen eller förnybar energi.

Vårt elnät är 7 000 km långt – längre än 400 Göteborgsvarv – och förser Göteborg med energi. Vår leveranssäkerhet är hög, över 99,99 procent. Detta är möjligt tack vare att mer än 95 procent av nätet ligger under jord och därmed inte påverkas av oväder. 

All el som vi säljer till våra privatkunder har ursprungsgarantier från 100 procent förnybara energikällor. Vi producerar el i våra tre kraftvärmeverk; Sävenäs, Rya och Högsbo, i vår solcellspark Nya Solevi och i våra vindkraftverk.

Vi bedriver både handel och distribution med natur- och biogas i Göteborg och Västsverige. Gasen används bland annat till transporter och kollektivtrafik, industrier, restauranger och som uppvärmning. Vi lokalproducerar biogas med hög kvalitet vid vår anläggning Gasendal. 

 

Tekniken bakom fjärrkyla bygger på samma smarta princip som fjärrvärme. Vår fjärrkyla produceras till största delen av återvunnen energi från fjärrvärme, och på vintern använder vi dessutom det kalla vattnet i Göta älv. På så sätt får vi såväl en enkel och tyst som resurseffektiv kylalösning. Vi producerar kyla i 15 anläggningar runt om i staden. 

Vi äger och driver ett oberoende och neutralt stadsfibernät i Göteborg. I dag når vår stadsfiber runt 100 000 hushåll och 60 000 företag och är en viktig del i vårt digitala samhälle.

Med våra energitjänster kan företag minska sina driftskostnader, sin energianvändning och miljöbelastning. I dagsläget ansvarar vi för cirka två miljoner kvadratmeter i drygt 350 byggnader runt om i Göteborg.

Vi har 13 stycken snabbladdare för elbilar runt om i staden. Dessutom planerar vi att sätta upp ytterligare 259 laddare under 2018. Vi står också för laddstationerna till busslinje 55, i det så kallade ElectriCity-projektet.

icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-pluschevron-disc-downicon-play