GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Så funkar elmarknaden

Varje dag handlas det med el, i liten såväl som i stor skala. Elen säljs av elproducenter, antingen till den nordiska elbörsen eller direkt till elhandelsbolagen. Sedan köper du din el genom ditt elhandelsbolag. Ditt elnätsbolag ser till att elen hamnar i ditt vägguttag genom att transportera den till dig via sina elledningar. 

 
Vem bestämmer elpriset?

I grund och botten bestäms elpriset utifrån tillgång och efterfrågan. Elproducenterna säljer elen antingen på Nord Pool Spot, som är den nordiska elbörsen eller direkt till oss elhandelsbolag. Vi kontaktar sedan elnätsbolagen som står för eltransporten till dig. Det är nämligen elnätsbolagen som äger elledningarna där du bor och ansvarar för att elen kommer fram till dig. 

Valfritt elhandelsbolag 

Ditt elnätsbolag ansvarar också för din elmätare och för att den blir avläst. Du kan inte själv välja elnätsbolag eftersom det bara finns ett nät i varje område. Så var i den här kedjan är elpriset påverkningsbart för dig? Jo, elpriset kan du påverka genom att välja vilket elhandelsbolag du köper din el av.

Det aktuella rörliga elpriset

Läs mer om vad som påverkade månadens rörliga elpris.

icon-closechevron-disc-rightmenu