GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Aktuellt elpris

Ta del av hur det rörliga elpriset rör sig och håll dig uppdaterad om vad som händer på energimarknaden.

Vilket elområde tillhör jag?

Nedan ser du med rörligt avtal prognosen för pågående månads rörliga elpris. För att ta del av prognosen är det bra om du vet vilket elområde du tillhör .  Du hittar ditt elområde via länken (extern länk).

Elpriset mars 2024

Spotpriset för mars månad blev något högre än februari, detta trots att februari inleddes kallare och snittemperaturen var betydlig mildare för mars.

Systempriset landade på 63,7 öre per KWh, både SE3 och SE4 hade något lägre pris och kom in på 59,4 öre/KWh respektive 63,3 öre/KWh. En anledning till högre priser i mars var att vindkraftsproduktionen var lägre än månaden innan. Under mars månad blåste det cirka 56% av referens, februari hade cirka 77 %. Det var även mindre kärnkraft tillgängligt under stora delar av månaden då Olkiluoto 3 har varit under revision, detta är första gången kärnkraftverket är under revison sedan starten i april 2023. Under månaden hade även Forsmark 3 små problem med en turbin men inget som höll i sig under en längre tid.  

Hydrologiska balansen hade under mars månad flera veckor med liknande utfall men prognoserna varierade kraftigt. Utfallen tre av fyra veckor landade kring -11 TWh, dock hade början av månaden lägre förväntat utfall på cirka -18 TWh, det blev däremot mer blött ju längre månaden gick och i slutet av mars var det förväntade utfallet kring -5 TWh. Dea fick prisbilden på nästkommande kvartal att falla. Q3-24 var i början av månaden på cirka 35 euro/MWh men i slutet var prisbilden på cirka 27 euro/MWh.

Gaspriserna i Europa är väldigt stillsamma.  Lagernivåerna var på 58,9 procentenheter innan sista mars, i april startar också lagerfyllanden inför vintern 24/25. Senaste gången lagernivåer var på denna höga nivå denna tid på året var i 2011. Behovet av gas har varit låg under vintern vilket lett till den höga lagernivån. Det är alltjämt bra förutsättningar för god kraftproduktion nu och fram mot sommaren, det har även kommit in mer förnybart i systemet med sol- och vindkraftsproduktion. Det bör leda till låga priser om inget oförutsägbart händer. Fortsätter det på den inslagna vägen kan vi troligtvis se flera dagar med minuspriser.

 

Prishistorik för rörligt elpris

Här kan du se utvecklingen för rörligt elpris. Priserna är det volymvägda rörliga elpriset för de fyra olika elområdena per månad inklusive handelskostnader och avgifter till Svenska kraftnät. Här visar vi löpande prisutvecklingen de senaste 12 månaderna. 

Om du håller muspekaren över diagrammet får du exakta prisuppgifter för respektive elområde och månad.

Prishistorik för rörligt elpris (volymvägt månadsmedelpris)

Elcertifikat och kvotplikt

Elcertifikatet är till för att öka andelen el som produceras från förnybara energikällor. Systemet har funnits i Sverige sedan 2003 och är öppet för produktionsanläggningar som tagits i drift mellan 2003 och 2021.

De elproducenter som arbetar med förnybar elproduktion, så som vindkraft och vattenkraft, får ett elcertifikat av staten för varje MWh de framställer. Energimyndigheten är ansvarig för att se till att elproducenterna uppfyller kraven som ställs på förnybar elproduktion. 

Elhandelsbolagen är beroende av det som kallas kvotplikt. Det innebär att de måste ha elcertifikat i proportion till hur mycket el de levererar. Elproducenter som blir tilldelade elcertifikat av staten säljer dem i sin tur till elhandelsbolagen eller till andra som handlar med elcertifikatet. Kvotplikten, alltså andelen elcertifikat som man måste ha som elhandelsbolag, varierar från år till år.

Genom kvotplikten skapas efterfrågan på elcertifikat och i förlängningen leder det till att  producenterna investerar i förnybar elproduktion i större utsträckning. Det är alltså en miljöstimuleringsåtgärd.

Person som dansar glatt framför en gul bakgrund.

Läge att se över ditt elavtal?

Oavsett om du vill ha rörligt, mixat eller fast elpris har vi schyssta avtal för dig som privatperson. Vi erbjuder 100% fossilfri el, en prisad kundservice och rabatt för nya kunder.
icon-closechevron-disc-rightmenu