GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Aktuellt elpris

Ta del av hur det rörliga elpriset rör sig och håll dig uppdaterad om vad som händer på energimarknaden.

Vilket elområde tillhör jag?

Nedan ser du med rörligt avtal prognosen för pågående månads rörliga elpris. För att ta del av prognosen är det bra om du vet vilket elområde du tillhör .  Du hittar ditt elområde via länken (extern länk).

Elpriset juni 2024

Priset för den rörliga leveransen blev något högre i juni än i maj, men det ligger fortfarande på en rimlig nivå för en sommarmånad. Systempriset landade på 34,07 öre per kWh, områdespriset för SE3 blev lägre med 27,5 öre per kWh och SE4 var högre med 63,4 öre per kWh.

Den största skillnaden mellan månaderna är framför allt temperaturen. Det är lätt att tänka att temperaturen inte borde spela så stor roll på sommaren, och det är inte helt fel, men det är klart att det har en effekt att maj månad var nästan 5 grader varmare än normalt, medan juni höll sig kring 0,5 grader kyligare än normalt.

Under maj månad var det även stora produktionsöverskott på både vatten och sol som vi inte såg samma mängd av i juni. Vindkraftsproduktionen var marginellt högre under juni men gav inga större skillnader. Snösmältningen stannade av mellan veckorna 24 och 26, vilket gav vattenkraftsproducenter möjlighet att lagra mer vatten i stället för att producera för att göra plats för nytt vatten som förväntades rinna ner. Solen har absolut lyst vissa dagar, men maj månad var extremt, vilket är svårt att jämföra med. Det fanns dagar med negativa priser, men inte lika många som under maj månad.

Terminspriserna förbättrades under juni månad. Nästkommande kvartal, Q3-24, föll tillbaka till följd av en förbättrad hydrologisk balans. Priset föll cirka 30% innan kontraktet gick i leverans. Förväntningarna var att den hydrologiska balansen skulle ha ett utfall på närmare minus 30 TWh, men både mindre snösmältning och mer nederbörd drog snabbt tillbaka prognosen mot minus 10, vilket har varit ett riktmärke under stora delar av året. På längre sikt föll även kontrakten för åren tillbaka. Dels till följd av rörelsen för fronten, dels för att bränslemarknaden lugnade ner sig något. Maj präglades till stora delar av att gasmarknaderna hade lite oroligheter kring leveransbortfall kopplat till de volymer som fortsatt kommer från Ryssland, men till följd av bra lagernivåer och bra leveranser från Norge finns inga större oroligheter kring en gasbrist i vinter.

Prishistorik för rörligt elpris

Här kan du se utvecklingen för rörligt elpris. Priserna är det volymvägda rörliga elpriset för de fyra olika elområdena per månad inklusive handelskostnader och avgifter till Svenska kraftnät. Här visar vi löpande prisutvecklingen de senaste 12 månaderna. 

Om du håller muspekaren över diagrammet får du exakta prisuppgifter för respektive elområde och månad.

Prishistorik för rörligt elpris (volymvägt månadsmedelpris)

Elcertifikat och kvotplikt

Elcertifikatet är till för att öka andelen el som produceras från förnybara energikällor. Systemet har funnits i Sverige sedan 2003 och är öppet för produktionsanläggningar som tagits i drift mellan 2003 och 2021.

De elproducenter som arbetar med förnybar elproduktion, så som vindkraft och vattenkraft, får ett elcertifikat av staten för varje MWh de framställer. Energimyndigheten är ansvarig för att se till att elproducenterna uppfyller kraven som ställs på förnybar elproduktion. 

Elhandelsbolagen är beroende av det som kallas kvotplikt. Det innebär att de måste ha elcertifikat i proportion till hur mycket el de levererar. Elproducenter som blir tilldelade elcertifikat av staten säljer dem i sin tur till elhandelsbolagen eller till andra som handlar med elcertifikatet. Kvotplikten, alltså andelen elcertifikat som man måste ha som elhandelsbolag, varierar från år till år.

Genom kvotplikten skapas efterfrågan på elcertifikat och i förlängningen leder det till att  producenterna investerar i förnybar elproduktion i större utsträckning. Det är alltså en miljöstimuleringsåtgärd.

Person som dansar glatt framför en gul bakgrund.

Läge att se över ditt elavtal?

Oavsett om du vill ha rörligt, mixat eller fast elpris har vi schyssta avtal för dig som privatperson. Vi erbjuder 100% fossilfri el, en prisad kundservice och rabatt för nya kunder.
icon-closechevron-disc-rightmenu