GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Aktuellt elpris

Ta del av hur det rörliga elpriset rör sig och håll dig uppdaterad om vad som händer på energimarknaden.

Vilket elområde tillhör jag?

Nedan ser du med rörligt avtal prognosen för pågående månads rörliga elpris. För att ta del av prognosen är det bra om du vet vilket elområde du tillhör .  Du hittar ditt elområde via länken (extern länk).

 

Elpriset april 2023

April månad bjöd på en omväxlande väderlek. Tittar man på månaden som helhet hamnade temperaturen på strax under normal för årstiden. 

Vad gäller nederbörd har det däremot levererats kring normalmängd medan utfallet för vinden varit sämre än normalt. Under april månad hade vi endast cirka 50% av förväntad produktion för vindkraften. Positivt är att vi under månaden fått en förbättrad hydrologisk balans (vattentillgången i kraftsystemet). I slutet av april landade balansen på – 5 TWh. 

För kärnkraftens del har vi haft både bra och mindre bra incidenter under månaden som gått. Största nyheten måste vara att det kraftigt försenade finska verket Olkiluoto 3 (1570 MW) äntligen driftsattes, 14 år efter ursprungsplanen. I slutet av månaden föll två av Forsmarks verk ur drift på grund av ett spänningsfall i nätet (men ska i skrivande stund åter vara i full produktion). Vidare har revisionsperioden inletts och vi kommer successivt se verken ställas av för planerade underhåll. För närvarande är Oskarshamn 3 ur drift på grund av detta.  

Spotpriserna för april levererades något lägre mot mars månad för SE3, 68,7öre/kWh, och SE4, 73,9 öre/kWh medan SE1 och SE2 blev något högre än mars (både levererades på 66,5 öre/kWh). 

För terminsmarknaden har vi under månaden sett både stigande och fallande priser. Tittar man på kontrakten i närtid (månad, kvartal) har dessa haft en fallande prisbild medan kontrakten längre ut (år) haft en mer uppåtgående riktning. 

Gaspriserna har under månaden som gått haft en lugn utveckling, volatiliteten har minskat och vi ser mindre prisrörelser än vad vi tidigare haft. Priserna har kommit ner kraftigt sedan topparna vi hade under förra året även om vi historiskt sett fortsatt är på en relativt hög nivå. Lagernivån i Europa är fortsatt god och konsumtionen fallande. Dock kvarstår en nervositet och oro inför nästkommande vinter då vi kommer att vara än mer beroende av LNG-importer. 

Prishistorik för rörligt elpris

Här kan du se utvecklingen för rörligt elpris. Priserna är det volymvägda rörliga elpriset för de fyra olika elområdena per månad inklusive handelskostnader och avgifter till Svenska kraftnät. Här visar vi löpande prisutvecklingen de senaste 12 månaderna. 

Om du håller muspekaren över diagrammet får du exakta prisuppgifter för respektive elområde och månad.

Prishistorik för rörligt elpris (volymvägt månadsmedelpris)

Elcertifikat och kvotplikt

Elcertifikatet är till för att öka andelen el som produceras från förnybara energikällor. Systemet har funnits i Sverige sedan 2003 och är öppet för produktionsanläggningar som tagits i drift mellan 2003 och 2021.

De elproducenter som arbetar med förnybar elproduktion, så som vindkraft och vattenkraft, får ett elcertifikat av staten för varje MWh de framställer. Energimyndigheten är ansvarig för att se till att elproducenterna uppfyller kraven som ställs på förnybar elproduktion. 

Elhandelsbolagen är beroende av det som kallas kvotplikt. Det innebär att de måste ha elcertifikat i proportion till hur mycket el de levererar. Elproducenter som blir tilldelade elcertifikat av staten säljer dem i sin tur till elhandelsbolagen eller till andra som handlar med elcertifikatet. Kvotplikten, alltså andelen elcertifikat som man måste ha som elhandelsbolag, varierar från år till år.

Genom kvotplikten skapas efterfrågan på elcertifikat och i förlängningen leder det till att  producenterna investerar i förnybar elproduktion i större utsträckning. Det är alltså en miljöstimuleringsåtgärd. Elcertifikatsavgiften ingår i ditt elpris.

Läge att se över ditt elavtal?

Oavsett om du vill ha rörligt, mixat eller fast elpris har vi schyssta avtal för dig som privatperson. Vi erbjuder 100% fossilfri el, en prisad kundservice och rabatt för nya kunder.
icon-closechevron-disc-rightmenu