GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Aktuellt elpris

Ta del av hur det rörliga elpriset rör sig och håll dig uppdaterad om vad som händer på energimarknaden.

Vilket elområde tillhör jag?

Nedan ser du med rörligt avtal prognosen för pågående månads rörliga elpris. För att ta del av prognosen är det bra om du vet vilket elområde du tillhör .  Du hittar ditt elområde via länken (extern länk).

Elpriset augusti 2023

Augusti månad fortsatte likt juli månad det vill säga i regnets tecken. När man inte trodde att sommarvädret kunde bli värre då kom stormen Hans. 

Konsekvenserna av stormen var en rejäl påfyllnad av vattenmagasinen. Den hydrologiska balansen gick från ett underskott om -20 TWh (under juni) till en prognos om + 10 TWh under augusti månad. En riktig rekordvändning! 

Den förbättrade hydrologiska balansen tillsammans med en relativt hög vindkraftsproduktion, samtidigt som efterfrågan var låg, fick spotpriserna att sjunka under sommaren. Den 8:e augusti sattes ett nytt nordiskt rekord då samtliga timmar under dygnet var negativa.  Totalt sett för augusti månad blev SE3 priset 37 öre/kWh och för SE4 49,5 öre/kWh medan i SE1 och SE2 blev priset 23,8 öre/kWh. 

För terminsmarknaden har vi av samma anledningar som ovan sett priserna falla, även om priserna under månaden stigit något från lägstanivån så är trenden nedåtriktad. På gasmarknaden har vi sett en ganska blandad prisbild med både upp- och nedgångar. Det som oroat marknaden har framför allt varit ett hot om strejk bland de australiensiska LNG-arbetarna; LNG-terminalerna står för ungefär 10% av det globala utbudet.  Dock nådde man under augusti månad målet om en fyllnad till 90 % i de europeiska gaslagren, i god tid före 1 november vilket var det uttalade datumet för måluppfyllnaden. 

Prishistorik för rörligt elpris

Här kan du se utvecklingen för rörligt elpris. Priserna är det volymvägda rörliga elpriset för de fyra olika elområdena per månad inklusive handelskostnader och avgifter till Svenska kraftnät. Här visar vi löpande prisutvecklingen de senaste 12 månaderna. 

Om du håller muspekaren över diagrammet får du exakta prisuppgifter för respektive elområde och månad.

Prishistorik för rörligt elpris (volymvägt månadsmedelpris)

Elcertifikat och kvotplikt

Elcertifikatet är till för att öka andelen el som produceras från förnybara energikällor. Systemet har funnits i Sverige sedan 2003 och är öppet för produktionsanläggningar som tagits i drift mellan 2003 och 2021.

De elproducenter som arbetar med förnybar elproduktion, så som vindkraft och vattenkraft, får ett elcertifikat av staten för varje MWh de framställer. Energimyndigheten är ansvarig för att se till att elproducenterna uppfyller kraven som ställs på förnybar elproduktion. 

Elhandelsbolagen är beroende av det som kallas kvotplikt. Det innebär att de måste ha elcertifikat i proportion till hur mycket el de levererar. Elproducenter som blir tilldelade elcertifikat av staten säljer dem i sin tur till elhandelsbolagen eller till andra som handlar med elcertifikatet. Kvotplikten, alltså andelen elcertifikat som man måste ha som elhandelsbolag, varierar från år till år.

Genom kvotplikten skapas efterfrågan på elcertifikat och i förlängningen leder det till att  producenterna investerar i förnybar elproduktion i större utsträckning. Det är alltså en miljöstimuleringsåtgärd.

Läge att se över ditt elavtal?

Oavsett om du vill ha rörligt, mixat eller fast elpris har vi schyssta avtal för dig som privatperson. Vi erbjuder 100% fossilfri el, en prisad kundservice och rabatt för nya kunder.
icon-closechevron-disc-rightmenu