GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Solceller i Göteborg
- en god affär

Sänk din elkostnad och gör en insats för klimatet.
Fossilfritt, tyst och utan strul.

Intresseanmälan

Köp dina solceller av oss. Vi hjälper dig som bor i Västsverige med allt som rör solpaneler: från kalkyl till montering, från nätanslutning till en komplett solcellsanläggning.

Våra solcellspaket

I Göteborg Energi har du en trygg leverantör som kommer finnas kvar över tid. Vi gör alltid platsbesök och ser över just dina förutsättningar för att skaffa solceller.

Gör erbjudandet ännu bättre

Beställ ett eller flera tillval när du köper solceller. Vi erbjuder både laddbox och batteri för att lagra din solenergi i samband med ditt solcellsköp. Produkterna säljs inte separat.

Vad är stödtjänster?

Om du ställer ditt batteri till förfogande kan du hjälpa Svenska Kraftnät behålla balansen i elnätet genom att tillföra el från batteriet eller genom att ladda upp ditt batteri. Du får ekonomisk ersättning för tiden ditt batteri står till förfogande oavsett om batteriet behöver användas eller inte.

Så går det till att köpa solceller

Börja med att ta reda på vilka förutsättningar ditt hus har. Sedan är det dags att se över hur stor din elkonsumtion är och göra en kalkyl.

Vi gör ett platsbesök och tar fram en lösning som passar ditt hus och ger dig en offert. Sedan hjälper vi dig med elinstallationen och att förse dig med en växelriktare så att du kan sälja ditt elöverskott.

Om du inte redan är kund hos oss så är det dags att bli det! Då kan vi köpa ditt elöverskott. Läs mer här.

Installera solceller med Göteborg Energi

För Henrik Granbergs del handlade det främst om klimatet. Samma sak för Erland Jonsson, men för honom låg även ett brinnande teknikintresse till grund för beslutet. Nu har båda två installerat solceller genom Göteborg Energi.

Några vanliga frågor om solceller

Ja, vi säljer solcellsanläggningar till privatkunder inom Västsverige.

Köp solceller

Installationen behöver göras av en behörig elinstallatör. Installatören skickar i sin tur in en föranmälan inför installtionen och en färdiganmälan när det är klart. Om du som kund har några frågor under installationen vänder du dig till installatören.

För mer information inför uppsättning av solceller, kontakta vår kundtjänst.

Kom igång med solenergi

Kontakta oss

Nej. Du får betalt för den elen du säljer i pengar. Pengarna kvittas mot summan du köper el för, ifrån oss.

Från och med 1 augusti 2018 slopas kravet på bygglov över hela Sverige. Beslutet innebär att det inte längre kommer att behövas bygglov för att montera solcellspaneler på en byggnad som ligger inom ett detaljplanerat område. Solcellspanelerna måste då följa byggnadens form och åtgärderna måste också följa den gällande detaljplanen. Även i fortsättning kommer bygglov att krävas för byggnader som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Bygglov krävs även inom och i anslutning till områden som är av riksintresse för totalförsvaret. Så dubbelkolla med din kommun vad som gäller hos dig!

I regel brukar vi rekommendera en solanläggning som täcker 80 % av din årskonsumtion av el, men detta är olika från kund till kund med hänsyn till framtida elbehov och av estetiska skäl.

Det viktigaste är att det finns ett tak med tillräckligt bra solläge utan alltför mycket skuggning. För att få ut så många kWh som möjligt är ett lutande tak i söderläge bäst. En anläggning mot öster och väster fungerar också bra, framförallt för att du då producerar el under tider på dygnet när du normalt använder mer el. Norrläge fungerar sämst och är sällan värt att installera en anläggning på. Mycket skuggor av träd eller andra byggnader kan också göra att elproduktionen blir alltför låg för att vara ekonomiskt försvarbar. Du måste också äga din byggnad eller ha tillåtelse att sätta upp panelerna. Idag behövs inget bygglov för solcellsinstallationer så länge panelerna följer husets form. Vissa detaljplanerade områden kräver dock fortfarande bygglov så kolla med din kommun om du är osäker.

Läs mer om hur du undersöker dina förutsättningar för solcellsproduktion hos Energimyndigheten. Om du är intresserad av en solcellsanläggning kan du lämna in en intresseanmälan så kontaktar vi dig och hjälper dig gå igenom dina förutsättningar.

Intresseanmälan solceller

Energimyndigheten - har mitt hus rätt förutsättningar för solceller?

Energimyndigheten - hur stor anläggning passar mig?

Normalt behöver du inte göra något mer än att ta kontakt med oss på Göteborg Energi. Tillsammans tar vi fram nödvändig information och tittar på taket och byggnaden. Vi rekommenderar att läsa på lite för att förstå vad som ska hända. T.ex. dessa frågor och svar, eller vår sida om hur man kommer igång med solproduktion!

Kom igång med solceller

Solceller går att montera året om, men det beror helt på väderförhållandena. Under vintermånaderna kan det vara svårare att montera p.g.a snö och is.

Våra säljare

Har du frågor om solceller? Då är det oss du ska vända dig till!
icon-closechevron-disc-rightmenu