GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
Familj med barnet på pappas axlar.

Timpris

Rörligt elavtal, timme för timme.

Kan du själv bestämma när på dygnet du använder elen? Med vårt timprisavtal kan du dra nytta av de bästa elpriserna under olika tidpunkter på dygnet. Dessutom kan du enkelt följa elpriserna med hjälp av vår app. 

Vad betalar du för?

Du betalar vårt timvisa inköpspris från Nordpool, kostnad för elcertifikat, elhandelsrelaterade kostnader samt vårt påslag och en fast månadskostnad. I vår app och på Mina sidor kan du se din elanvändning, timpriserna samt en prognos för nästkommande dygn. Är du elnätkund hos oss kan du även se dina effekttoppar.

Timpris är bra för dig:

  • som bor i hus och kan anpassa din elförbrukning till timmar med lägre pris

  • som har elbil

Hur går det till?

För att ha detta avtal krävs att du har en elmätare som mäter din förbrukning timme per timme. När du beställer timprisavtalet hos oss kontrollerar vi att ditt elnät har sådan mätning. Under tiden har du ett vanligt rörligt elavtal. 

Har du inte rätt typ av mätare så ordnar vi det åt dig genom att beställa ett mätarbyte från din nätleverantör. Bytet genomförs inom tre månader och det kan hända att de kontaktar dig för att komma åt mätaren. Bytet av mätaren är kostnadsfritt.

Tänk på att försöka undvika effekttoppar som belastar elnätet och kan påverka ditt elnätspris*. Det gör du genom att sprida ut din elanvändning. Genom att använda elen på ett smartare sätt räcker kapaciteten i elnätet till alla.

*Eftersom det börjar bli ont om elnätskapacitet har en del elnätsbolag, som t.ex. Göteborg Energi Nät, infört en effektavgift för de som bor i villa/radhus. 

Beställning
Beställning
Beställning av Timpris går till våra handläggare som hanterar ärendet omedelbart.
Kontroll
Kontroll av timmätning
Våra handläggare kontrollerar att du har timmätning hos ditt elnät. Om inte så får du ett vanligt rörligt avtal hos oss i väntan på att ditt elnät ändrar avtalet och börjar mäta per timme. Detta kan ta upp till nio veckor men brukar i regel inte ta så lång tid.
Klart
Klart
När du har timmätning från ditt nätbolag, eller om du redan har det, får du ett timprisavtal och kan följa din förbrukning timme för timme på Mina sidor och i vår app Göteborg Energi. Lycka till!
Familj som kollar i Göteborg energi appen.

Ladda ner Göteborg Energi till mobilen

Bli lite mer klimatsmart med vår app Göteborg Energi. Här kan du se elpriset timme för timme och få tips om hur du kan påverka din förbrukning för att hålla ner dina elkostnader.

Vanliga frågor om timprisavtal

En teknisk förutsättning är att du har en elmätare som mäter din förbrukning timme för timme. Det behöver du inte veta, vi tar reda på det åt dig. När du tecknar avtal med oss gör vi en förfrågan hos din nätleverantör. Har du en timmätare ställer de om till timavläsning. Bytet till timavläsning görs vid varje månadsskifte.

Har du ingen timmätare byter din nätleverantör kostnadsfritt ut till en sådan inom tre månader.

När du tecknar ett timavtal samtycker du till att först ha ett rörligt månadsavläst rörligt elavtal till dess att din nätägare bytt mätare och/eller avläsningsmetod. Det innebär att det kan dröja upp till fyra månader innan vi debiterar dig timpris istället för månadsvägt rörligt elpris.

Vet du att du har en timmätare med rätt inställning? Ring oss så går övergången snabbare.

Vad krävs för att jag ska kunna ha timprisavtal?

När du tecknar timprisavtal med oss vet vi ännu inte om du har rätt typ av elmätare eller avläsningsmetod. Därför får du först ett avtal för månadsavläst rörligt pris tills vi fått bekräftat från din nätleverantör att timavläsning är aktiverat. Eventuellt behöver nätleverantören byta ut din elmätare först, vilket kan ta upp till tre månader.

När det skett flyttar vi över dig till timprisavtal i samband med nästkommande månadsskifte (alltså kan det dröja upp till fyra månader innan du faktiskt har timprisavtal). Ditt förhandlade påslag och övriga kostnader är desamma under tiden.

Timprisavtal är för dig som vill kunna påverka din elkostnad och som gillar att ha koll. Genom att konsumera din el under dygnets billigare timmar kan du sänka din elkostnad.

Om din elanvändning är däremot är hög under timmar med högt elpris kan timprisavtal bli en dålig affär för dig.

Timavläst elavtal är baserat på ditt hushålls förbrukning, avläst och prissatt timme för timme. Du kan påverka din elkostnad genom att styra din förbrukning till de timmar på dygnet då färre använder el och priset sjunker.

Månadsavläst rörligt elpris, eller volymvägt spotpris som det egentligen heter, är baserat på föregående månads snittpris för elen i det elområde du tillhör. Det slutgiltiga rörliga elpriset sätts alltså först efter att månaden har avslutats, eftersom det är först då priset är känt för hela månaden.

För att få en bild av timpriset under ett dygn, se länk nedan till nordpools hemsida.
Se även länk för att läsa mer om rörligt pris.

Timpriser, nordpool

Rörligt pris

På Mina sidor kan du se gårdagens förbrukning timme för timme. De presenteras omkring kl. 8.00 varje dag.

Du kan också se NordPools prognos för morgondagens elpris, de redovisas cirka kl. 13.00 varje dag.

icon-closechevron-disc-rightmenuicon-plus