GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
Gäller bara i Göteborg

Anmälan trygghetsavtal

När garantitiden på din fjärrvärmecentral löper ut kan du som äger din fjärrvärmecentral teckna ett trygghetsavtal för 127 kronor/månad inklusive moms. Flyttar du in i en fastighet där den tidigare ägaren inte hade trygghetsavtal betalar du en startavgift på 1 000 kronor.  

Trygghetsavtal kan tecknas för fjärrvärmecentraler som är maximalt 25 år gamla. Tid räknas från dag för installation. För villor med en fjärrvärmecentral äldre än 15 år måste en besiktning ske av oss innan trygghetsavtal kan tecknas. 

Väljer du att teckna trygghetsavtal efter att garantitiden har löpt ut betalar du 127 kronor/månad (från 2021 kostar det 131 kronor per månad) från det datum garantitiden upphörde till det datum du tecknar avtalet.

Fyll i uppgifterna nedan

När vi fått din anmälan skickar vi dig ett avtal i två exemplar, skriv under båda och returnera till oss. Avtalet börjar gälla så snart vi fått in det med din underskrift. Vi skickar dig sedan din kopia med vår underskrift.
* För information om hur vi behandlar dina personuppgifter: Integritetspolicy
icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-plus