GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Anmälan trygghetsavtal

När garantitiden på din fjärrvärmecentral löper ut kan du som äger din fjärrvärmecentral teckna ett trygghetsavtal för 151 kronor/månad inklusive moms.  

Trygghetsavtal kan tecknas för fjärrvärmecentraler som är maximalt 25 år gamla. Tid räknas från dag för installation. Vill du teckna ett trygghetsavtal efter att garantitiden löpt ut måste en besiktning ske av oss innan Trygghetsavtal kan tecknas. Då tillkommer en besiktningskostnad på 1 500 kr inkusive moms samt eventuella kostnader för komponenter och arbete som då anses behöver bytas, för att Trygghetsavtal skall kunna ingås. Om du efter besiktning och eventuellt utbyte av komponenter väljer att teckna Trygghetsavtal behöver du inte betala för besiktningen utan då betalar du 151 kr/månad inklusive moms för 2024.

Fyll i uppgifterna nedan

När vi fått din anmälan skickar vi dig ett avtal i två exemplar, skriv under båda och returnera till oss. Avtalet börjar gälla så snart vi fått in det med din underskrift. Vi skickar dig sedan din kopia med vår underskrift.
*Tänk på att inte ange några känsliga personuppgifter, som till exempel information om din eller någon annans hälsa. För information om hur vi behandlar dina personuppgifter: Integritetspolicy
icon-closechevron-disc-rightmenu