GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Så går det till att ansluta sig

Vill du installera fibernät? Vi på Göteborg Energi ser till att du har rätt nät utifrån dina förutsättningar och du väljer själv din tjänstleverantör. Om du har grävt för fjärrvärme kan det hända att du har ett tomt rör som underlättar vid installationen.

Om du har tillgängliga rör redan tar det ca 4 - 6 veckor. Finns inga tomrör i din mark så räkna med 12 - 14 veckor. Tidsuppskattningen förutsätter att det finns fiber i ditt område. Om du har frågor eller vill veta mer detaljer för just dina förutsättningar kontakta vår kundtjänst, 031-62 62 62.

Anslutningsprocessen

Så ansluts du i tre enkla steg

Vanliga frågor & svar

Vid anslutning till stadsfibernätet

Räkna med fyra till sex veckor i de fall där du redan har tomrör på din tomt från en tidigare fjärrvärmeinstallation. Om du inte har några tomma rör på din mark kan du räkna med 12-14 veckor. Tidsestimeringen gäller endast i de områden vi redan har fiber i.

Nej, kostnaderna för att installera stadsfiber är ett paketpris och kan inte specificeras.

Nej, vi kommer att gå in närmaste vägen men givetvis kommer vi ha en dialog innan det dras.

Kontakta oss på 031 - 62 62 62 att få en tidsuppfattning för just din anslutning.

Vår entreprenör tar kontakt med dig för att diskutera installationen och eventuellt markarbete. Om grävning är nödvändigt går entreprenören igenom grävningen på din tomt.

icon-closechevron-disc-rightmenu