GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Hur lönsamt är det med solceller?

På den här sidan kan du få en indikation på ungefär vilken investeringskostnad, återbetalningstid och lönsamhet du kan förvänta dig.  

Fundera först över hur många solcellspaneler du behöver utifrån hur mycket solenergi du önskar. En panel har i regel ett mått kring 1,13 x 1,71 m. Du kan själv mäta ditt tak för att räkna ut hur många paneler som får plats. Använd först en satellitbild på t ex eniro.se där det också finns mätverktyg. Noggrannare mätning gör du på husritning eller med måttband uppe på taket, men var försiktig om du ska upp och klättra!

Några nyckeltal

 • En panel på 1,94 kvm har en effekt på cirka 400W. 

 • Varje kW (1000 W) ger 950 kWh energi per år. Vid perfekta förhållanden i kustbandet +10%, i inlandet med väderstreck i sämre riktning -10 %.

 • Alltså, 1 kW ger 950 kWh/år med en panelyta på ca 4,8 kvm

Räkneexempel

 • Du får plats med 49 m2 solceller och konsumerar mer än 11500 kWh/år.

 • Anläggningen får effekten 10 kW och producerar 9500 kWh/år.

 • 60% av produktionen blir överskott som du säljer till oss, 40% använder du själv och sparar energikostnader enligt ditt elavtal och elnätsöverföringens rörliga del.

 • Investeringskostnaden kan hamna på runt 184 000 kr. Med avdrag för grön teknik (20% avdrag) hamnar du på ca 147 000 kr (2023 års siffror). 

 • Din minskade konsumtion är värd 1,74 kr/kWh, 6612 kr/år (inkluderar elpris 107 öre/kWh, energiskatt 45 öre/kWh, elcertifikat 1,4 öre och nätöverföringskostnad 20,4 öre/kWh, samtliga inklusive moms).

 • Din elförsäljning är värd 1,46kr/kWh, 8322 kr/år (inkluderar, timspot 80 öre/kWh, skattereduktion 60 öre/kWh, nätnytta 6 öre/kWh från elnätsföretaget)

 • Din egen el-produktion blir värd 14934 kr/år som kan betala investeringen.

 • En större anläggning ger möjlighet till ett större överskott.

Anpassa kalkylen efter dina förutsättningar. Diskutera gärna lösningar och ekonomi med oss eller ställ frågor om du funderar över något. Kontakta oss på telefonnummer 031-62 62 62.
 
 

 

Återbetalningstid

Din återbetalningstid kan tyckas lång men du har en anläggning som kommer producera el i över 30 år, utan rörliga delar, inget som förbrukas och egentligen inget som går sönder. Växelriktaren kan behöva bytas efter 15 år. Underhållet är begränsat till någon avspolning och värdestegringen på huset blir sannolikt större än investeringskostnaden!

Är solceller lönsamt över tid?

Solens strålar är både gratis och skattefria. Det som kostar är att installera anläggningen som behövs för att utvinna solenergin. Din vinst ligger i de minskade elinköpen. Hur lönsamt det är och blir beror på elmarknadens prisutveckling och skattereglering. När anläggningen är betald är elen i princip gratis, eftersom driftkostnaden då är så låg. 

icon-closechevron-disc-rightmenu