GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Gasnätet

Levererar energi till bland annat matlagning, uppvärmning och fordon.

Gasnätet finns för att förse dig med spisgas eller uppvärmning. Här kan du läsa mer om de aktuella gasnätpriserna och få hjälp med avtalsfrågor.

Nya gasnätspriser 1 oktober

Uppdaterat 5 september.

Från och med 1 oktober 2023 höjer vi gasnätspriset med 11,9%.

Varför höjs priserna? 

Det rådande omvärldsläget, med hög inflation och höga gaspriser, har lett till ökade kostnader för Göteborg Energi Gasnät vilket påverkar det pris vi har möjlighet att erbjuda till våra kunder. 

Hur mycket pengar innebär en prisökning på 11,9% för mig?

Har du mätbar gas så beror din kostnad för gasnätet till viss del på hur mycket gas du förbrukar. På Mina Sidor hittar du information om din förbrukning och kan själv räkna ut vad prisökningen innebär för just dig. Kontakta göra oss på Göteborg Energi så hjälper vi dig med dina frågor.

Har du spisgas så innebär prisökningen en ökad kostnad på 12,17 kr per månad i snitt för din gasnätsanslutning. Beloppet på fakturan beräknas per dygn så avgiften på fakturan är något lägre under månader med 30 dagar än under månader med 31 dagar. 

Varför är prisökningen högre än tidigare år?

Den största bidragande faktorn till nivån på årets prisökning av gasnätspriserna är de ökade kapacitetsbokningsavgifter som aviserats av stamnätsoperatören Swedegas. Swedegas äger gasnätet i Sydvästsverige och de transporterar den naturgas och

biogas som vi distribuerar till våra kunder. Andra bidragande orsaker till årets prisökningsnivå är ökade gasnätets ökade kostnader för förlustgas drivet av ökade gaspriser, samt ökade underhållskostnader drivet av den höga inflationen. 

Gaspriserna har gått ner igen, ändå höjer ni avgifterna?

Även då gaspriserna gått ner igen sedan extremåret 2022 så ligger de fortsatt kvar på historiskt höga priser vilket tidigare prisjusteringar inte tagit hänsyn till. Enligt de prognoser Göteborg Energi har tillgång till så förväntas gaspriset under en längre tid ligga på högre nivåer än vad vi sett historiskt. Inflationen och ökade bokningskostnader mot stamnätsoperatören bidrar även de till nivån på årets prisjustering. 

Kommer ni öka lika mycket nästa år?

Årets prisökning är historiskt mycket hög och är driven av ett exceptionellt omvärldsläge. Vi hoppas att så snart som möjligt kunna återgå till mer förutsägbara prisjusteringar av gasnätsavgifterna.

Jag vill ha denna typ av kommunikation digitalt

Logga in på Mina Sidor. Där ser du vilka kontaktuppgifter du valt att dela med oss.  

Gasstöd 2

Uppdaterat 25 september 2023.

Regeringen har beslutat om att betala ut ytterligare ett gasstöd till anslutna hushåll i Sydsverige.  Stödet är framåtsyftande, men modellen baseras på förbrukning avseende perioden november-december 2022.

Stödet innebär att hushållen får en ersättning på 79 öre per uppmätt kilowattimme. Det är den gaskonsument som stod på avtalet den 1 februari 2023 som får stödet. 

Göteborg Energi börjar betala ut gasstöd 2 i november.

Spisgaskund lägenhet

Du som är spisgaskund och bor i lägenhet kommer att få din ersättning automatiskt avdragen från nästkommande faktura. Din gasanvändning är schablonmätt till 40 kWh/månad, vilket innebär 80 kWh för perioden november-december 2022. Eftersom ersättningen är 79 öre/kWh blir det 63,20 kronor som kommer att dras från din faktura.

Gaskund villa

Du som bor i villa och har gas som värmekälla och/eller för spisgas får ditt gasstöd som en utbetalning om du sedan tidigare har angivit bankkontouppgifter på Mina sidor. I annat fall får du gasstöd 2 som ett avdrag på kommande faktura/fakturor.  

Hur mycket får jag i gasstöd?

Inom kort kommer du kunna logga in på Mina sidor för att se hur stor din ersättning blir.

Du kan läsa mer om gasstödet hos Energimyndigheten.

Gasnätspriser fr o m 1 oktober 2023

Småhus och lägenhet (med mätbar gas)

Följande priser gäller från och med och med 1 oktober 2023 och tillsvidare.
Fast pris 3 079  kr (inklusive moms)
Energipris: 40,92 öre/kWh (inklusive moms)

Spisgas (ej mätbar gas)

Årsavgift inklusive moms: 2 321 kr/år
(varav gasnät 1 371 kr/år inklusive moms)

Observera att vi endast kan erbjuda spisgas till dig som är ansluten till Göteborgs gasnät.

 

Gasnätspriser 2022 - september 2023

Småhus och lägenhet (med mätbar gas)

Följande priser gäller till och med och med 30 september 2022.
Fast pris 2751,49  (inklusive moms)
Energipris: 36,57 öre/kWh (inklusive moms)

Spisgas (ej mätbar gas)

Årsavgift inklusive moms: 2 412 kr/år
(varav gasnät 1 225 kr/år inklusive moms)

Observera att vi endast kan erbjuda spisgas till dig som är ansluten till Göteborgs gasnät.

 

Avbrott

Gas är en leveranssäker energiform men ibland uppkommer planerade eller oplanerade avbrott.

Varierande värmevärden

Eftersom andelen naturgas och biogas varierar över tid och område, får du ut olika mängd energi per kubikmeter gas. Självklart ska du bara betala för den energi du förbrukar, därför beräknas din gaskostnad med hjälp av ett varierande värmevärde. 

Logga in på Mina sidor och se alla dina fakturor och värmevärden.

Kan jag ansluta mig?

Undrar du om du kan ansluta dig till gasnätet? Vi hjälper dig se över dina förutsättningar. Ring oss 031-62 62 62.

Vanliga frågor om gasnät

För projektörer och installatörer är det viktigt att föranmälan och installationsanmälan görs.

Här har vi samlat de blanketter som behövs för en gasinstallation: Föranmälan och Installationsanmälan.

Skriv ut blanketterna och skicka dem sedan ifyllda till:

Göteborg Energi AB,

Att: DFI Besiktning,

Box 53, 401 20 Göteborg

Föranmälan gasinstallation

Installationsanmälan

Nej. Du måste ha ett avtal med den som äger gasnätet där du bor, däremot så kan du välja valfri gashandelsleverantör.

Om du misstänker en gasläcka behöver du ringa till 112 omedelbart.

Nej, du kan inte förhandla om priset för ditt gasnätavtal. Rör avtalet naturgas kan du däremot kan du sänka dina kostnader genom att minska din förbrukning. Är det spisgas du har ett avtal för så är det en fast summa som är samma för alla, oavsett förbrukning.

Likt skillnaden mellan elhandel och elnät får du en faktura för gasnätet och en för gashandel. Gasnätet är ledningar och mätare, gashandeln är för själva gasen du förbrukar.

Läs om skillnaden mellan elnät och elhandel

icon-closechevron-disc-rightmenu