GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Det får du för din elnätsavgift

Alla som bor och verkar i Göteborg är med och betalar för det lokala elnätet. Här förklarar vi vad du får för dina pengar och hur det kommer sig att Göteborg har en av landet lägsta elnätsavgifter. 

2019

Från den 1 januari 2019 gäller följande elnätsavgifter för alla privatkunder i Göteborg. Nedan priser inkluderar 25% moms. Energiskatt på 43,38 öre/kWh tillkommer.

Elnätspriser Göteborg

Nedan har du aktuella priser.
Alla är angivna inklusive 25% moms och energiskatt på 43,38 öre/kWh tillkommer.

2019

Lägenhet *

Övriga bostäder **

Abonnemang

81,25 kr/mån

143,75 kr/mån

Elöverföring

27,5 öre/kWh

27,5 öre/kWh

Vill du se 2018 års pris?

 

*Gäller lägenhet i flerbostadshus med minst 3 bostäder anslutna på en gemensam servisledning och där överföringen av el till respektive bostad är max 8 000 kWh/år. Max 63A mätarsäkring. Konsumenttariff 1 på din faktura.

 

** Övriga bostäder, max 63 A mätarsäkring. Konsumenttariff 2 på din faktura.

 

 

Förklaring till elnätsavgifternas olika delar

 

Elnätsavgiften är uppdelat i två delar

  1. Abonnemang är en fast årlig avgift som du betalar för att ha tillgång till elnätet.

  2. Elöverföring är en rörlig avgift för själva transporten av el genom elnätet och styrs av hur mycket el du använder.  

Elnätspriser Partille

Nedan har du aktuella priser.
Alla är angivna inklusive 25% moms och energiskatt på 43,38 öre/kWh tillkommer.

2019

Lägenhet (16A) *

Övriga bostäder **

Abonnemang

82,5 kr/mån

110 kr/mån

Elöverföring

28,5 öre/kWh

22 öre/kWh

Effekt

26,25 kr/kW

Vill du se 2018 års pris?

* Gäller lägenhet i flerbostadshus med minst 3 bostäder anslutna på en gemensam servisledning och där mätarsäkringen är max 16A. Säkringsabonnemang Lägenhet på din faktura.

 

** Övriga bostäder, max 63 A mätarsäkring. Normaltariff - max 63A på din faktura.

 

 

Förklaring till elnätsavgifternas olika delar 

 

Elnätsavgiften är uppdelat i två alternativt tre delar beroende på typ av bostad

  1. Abonnemang är en fast årlig avgift som du betalar för att ha tillgång till elnätet och styrs utifrån mätarsäkringens storlek.

  2. Elöverföring är en rörlig avgift för själva transporten av el genom elnätet och styrs av hur mycket el du använder.

  3. Effekt är en rörlig avgift för den maximala belastningen av elnätets kapacitet och styrs av den högsta timförbrukningen varje månad (kW).

Det här betalar du för 

Som elnätsbolag ansvarar vi för driften av elnätet. Vi ska se till att du får all den el du behöver, och för att klara det har vi en organisation med ca 100 medarbetare som ständigt övervakar och underhåller stans elnät. Vi läser också av mätarna hos alla våra 260 000 kunder och förser dem med uppgifter om när de förbrukat el och i vilken omfattning. 

Elnätet behöver ständigt underhållas med ny och förbättrad teknik för att elleveranserna ska kunna fortgå på ett pålitligt sätt. Vi har till exempel jobbat mycket de senaste åren med att gräva ner ledningar så att våra kunder ska slippa elavbrott vid oväder. 

Vi måste också bygga ut vårt lokala elnät. Göteborg växer, och med allt fler invånare och allt större verksamheter ökar stans elbehov och vi måste dimensionera nätet därefter. Men det ökade elbehovet är inte unikt för Göteborg. I dagens moderna samhälle använder alla allt mer el och det ställer stora krav det nationella elnätet. 

Vi ligger lågt

Våra ägare, Göteborgs stad, har bestämt att elnätsavgiften i Göteborg ska ligga klart under riksgenomsnittet och det gör den. Just nu ligger Göteborg på plats 18 bland landets 290 kommuner enligt den årliga Nils Holgersson-undersökningen.

När vi tvingas höja vår elnätsavgift så kan det upplevas som att vi gör en större ökning än det faktiskt är. Det beror på att vi har så låg avgift att även en liten höjning i kronor och ören ser stor ut när man omvandlar den till procent.

I Göteborg är pengarna dina 

Göteborgs stad har valt att själv äga det lokala elnätsbolaget, och det gör man via sitt bolag Göteborg Energi. Det finns många fördelar med det, men de flesta kan förmodligen sammanfattas i att Göteborg är vår enda uppdragsgivare. Vi jobbar för stans bästa och inget annat. De pengar vi tjänar används för att utveckla verksamheten och staden. Med ett kommunägt elnätsbolag stannar den elnätsavgift du betalar i Göteborg.

icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-pluschevron-downchevron-up