GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Elnätsavgiften

Det är vi som elnätsbolag som ser till att elen du köper av din elhandelsleverantör alltid finns i uttaget. Elnätet transporterar elen snabbt och säkert till hushåll, industrier och verksamheter. Vi fixar så att mobilen laddar och lampan lyser. Elnätsavgiften går till drift, underhåll och den utbyggnad av vårt gemensamma elnät som krävs för omställningen till ett fossilfritt samhälle.

Så funkar elnätsavgiften

Låt oss sätta din elnätsavgift i ett större perspektiv, och berätta vad du – förutom elleveransen – får för pengarna. Det finns också saker du kan göra för att sänka din elnätsavgift. Se vår film så får du veta mer!
Läs mer om vad du får för din elnätsavgift

Fast avgift

Den fasta avgiften går till att täcka kostnaderna för att du ska ha tillgång till elnätet och de tjänster som erbjuds, oavsett mängden elektricitet du använder. Avgiften kan skilja sig åt, till exempel så är den fasta avgiften för en villakund högre än för en lägenhetskund. 

Vad går den fasta avgiften till?

Den fasta avgiften täcker kostnader för sådant som drift, underhåll och övervvakning.  Alltså kostnader för att övervaka, underhålla och reparera nätförbindelser, transformatorstationer och övrig infrastruktur. Vi övervakat elnätet alla dagar på året dygnet runt för att snabbt kunna ingripa om problem uppstår i elförsörjningen.

Elöverföringsavgift

Elöverföringsavgiften är en avgift som betalas av alla som använder elnätet. Den täcker kostnaderna för att överföra elektricitet från där elen produceras hem till dig och till alla andra.

Elöverföringsavgiften beräknas vanligtvis baserat på den mängd elektricitet som du använder och får levererad genom elnätet. Den anges i öre per kilowattimme (öre/kWh).

I Göteborg importerar vi mycket av den el vi använder från övriga landet där det finns mer gynnsamma förhållanden för elproduktion, till exempel vattenkraftverk från norra delarna av Sverige. När elen transporteras uppstår det elnätsförluster på grund av att värme skapas under överföringen. Den förlorade delen el behöver ersättas med mer el och detta är en del i elöverföringsavgiften.

Eftersom vi i Göteborg köper in el via det regionala elnätet (som ägs av Vattenfall Eldistribution och Ellevio), och de i sin tur köper sin el av stamnätet (SvK), så påverkas vår elöverföringsavgift av hur dessa två aktörer prissätter sin överföring till oss. 

Effektavgift

Effektavgiften gäller bara dig som är villaägare. Den består av medeltalet av dina tre högsta timmar varje månad, fördelat på tre olika dygn. Detta ger dig flexibilitet samtidigt som du fortsatt kommer kunna spara pengar genom att sprida ut din elanvändning över dygnets alla timmar.

Använd vår effektkalkylator för att se hur du kan jämna ut dina effekttoppar.

De tre timmar varje månad som du använder som mest el ligger till grund för din kostnad den månaden. Därför tjänar du på att sprida ut din elanvändning över dygnet.

Syntolkning: En illustration av hur det lönar sig att sprida ut användandet av elektriska apparater. Om man använder till exempel sin tvättmaskin och jacuzzi samtidigt som man laddar elbilen får man en hög effekttopp. Det är bättre att nyttja dessa produkter med hög maxeffekt efter varandra istället.

Hur kombinera lågt elpris och undvika effekttoppar?

Med det  instabila elpris som hela Europa stundtals drabbas av så är vi medvetna om att lågt timpris nattetid och effektavgift kan kännas motsägelsefullt. Men timpriset är ofta lågt minst 4-5 timmar, nyttja alla dess timmar så gör du en främjande utjämning för elnätet.

Använder du flera saker samtidigt – till exempel laddar elbilen, värmer upp ditt spabad och tvättar, så ökar din effekt, och din effektavgift blir högre. Sprider du istället ut elanvändningen minskar effekten, och din effektavgift blir lägre.

 

Exempel på effekttoppar under en månad

Vad är timmedeleffekt?

I exemplet ovan har vi märkt upp tre dagar som symboliserar de dagar då ett hushåll haft som högst effektförbrukning under tre olika timmar. Snittförbrukningen i kW under dessa tre timmar multipliceras sedan med den aktuella taxan för att få fram effektavgiften under månaden. Timmedeleffekt är snittet av den effekt du gör av med under en timme - din elmätare mäter hela tiden aktuell effekt och räknar sedan ut timmeldeleffekten för varje timme.

Ett räkneexempel

Tänk dig en helt vanlig tisdagskväll. Du försöker vara effektiv, passar på att tvätta medan du lagar middag och har satt bilen på laddning. För enkelhetens skull räknar vi att produkterna används med max effekt under en hel timme. 

3,7 kW (fordonsladdare) + 3,0 kW (varmluftsugn) + 2,5 kW (torktumlare) + 2,0 kW (uppskattad baslast) = din beräknade timmedeleffekt blir 11,2 kW.

 
Varför behövs en effektavgift?

Samhället elektrifieras och vi får modernare hem och många väljer att skaffa elbil. Det gillar vi! Men när fler använder mer el samtidigt på gatan där du bor kan det bli trångt i elnätet. Att bygga ut elnätet är kostsamt och tidskrävande och räcker ändå inte för den omställning som krävs. Så för att fler elbilar ska kunna rulla på våra gator och för att undvika onödig utbyggnad av det lokala elnätet, behöver vi förändra vårt beteende och bli mer effektsmarta. Effektavgiften är ett sätt att åstadkomma detta. 

Skatter och moms

Energiskatten är en punktskatt som du betalar på din elnätsfaktura. Ditt elnätsbolag redovisar och betalar pengarna vidare till Skatteverket. Avgiften justeras varje år och senast i december bestämmer regeringen vad skatten blir följande år.  Energiskatten betalas för varje enskild kilowattimme som du använder vilket innebär att kostnaden varierar under året. 

Kan jag påverka min kostnad för energiskatten?

Ja, om du kan minska ditt elanvändade så sänker du även din kostnad för energiskatten.

Hur kan jag jämna ut mina effekttoppar?

Vi har tagit fram en effektkalkylator där du lätt kan se vilka elprylar som skapar en effekttopp - och när på dygnet. Lägg in din ungefärliga förbrukning och en tydlig bild med en gång.

Varför höjs din elnätsavgift?

Det snabba svaret på varför elnätsavgiften höjs 2024 är höga räntor, kostnadsökningar till följd av inflation och ökade investeringar i elnätet. För de allra flesta ligger ökningen på mellan 5-10%, beroende på vilket elnätsavtal du har.

Läs mer om hur du kan hålla din elnätskostnad nere, om kapacitetsutmaningen och om vad du får för din avgift.

2024 års elnätspriser i Göteborg

För villa, radhus och kedjehus

Följande elnätsavgifter gäller för alla kunder med privat- och fritidsbostadshus i Göteborg. Nedan priser inkluderar 25% moms. 2024 års energiskatt är 53,5 öre/kWh.

Tabell som visar aktuell elnätspris för kunder med privat- och fritidsbostadshus i Göteborg.

Fast avgift

156,25 kr/månad

Elöverföringsavgift

Rörlig avgift - ditt beteende påverkar kostnaden

25,5 öre/kWh

Effektavgift

Rörlig avgift - ditt beteende påverkar kostnaden

43,75 kr x snittet av månadens tre högsta tim-medeleffekter i kW*

 * Kostnaden beräknas på medelvärdet av de tre högsta topparna fördelat på tre olika dygn.

2024 års elnätsavgift för lägenhet

Nedan priser inkluderar 25% moms. 2024 års energiskatt är 53,5 öre/kWh.

Tabell som visar aktuell elnätsavgift för lägenhetskunder i Göteborg.

Fast avgift

116,25 kr/mån

Elöverföringsavgift

Rörlig avgift - ditt beteende påverkar priset

39,75 öre/kWh

Vanliga frågor

Läs om vad som ingår genom att klicka på länken nedan.

Elnätsavgift

Definitionen av lägenhet är:
> Den nyttjas som bostad i ett flerbostadshus med en gemensam servisledning.
> Flerbostadshuset ska inneha minst tre unika lägenhetsavtal.
> Flerbostadshuset ska inneha ett separat elnätsavtal för gemensamma utrymmen.
> Att bostadens huvudsäkring är max 63 A.


Definitionen av villa är:
> Att det är en privat- eller fritidsbostad i ett småhus, radhus eller kedjehus. Alternativt att det är ett mindre flerbostadshus där unikt elnätsavtal för gemensamma utrymmen saknas.
> Att bostadens huvudsäkring är max 63 A.

Effektavgift är till för att minska belastningen på elnätet och få alla elanvändare att sprida sin förbrukning över hela dygnet istället för att ha igång alla elprylar samtidigt.

Effektavgiften består av medeltalet av dina tre högsta timmar varje månad, fördelat på tre olika dygn. Detta ger dig flexibilitet samtidigt som du fortsatt kommer kunna spara pengar genom att sprida ut din elanvändning över dygnets alla timmar.

Använd vår effektkalkylator för att se hur du kan jämna ut dina effekttoppar, följ din effektförbrukning i Göteborg Energi Appen eller via Mina Sidor på goteborgenergi.se.

Effektkalkylatorn

Mina Sidor

Ladda ner appen - iPhone

Ladda ner appen - Android

På Göteborg Energi har vi samma elnätsavgift upp till säkringsstorleken 63 A. Om du byter huvudsäkring tar vi ut en avgift för uppsäkring. Det kostar dock ingenting om du väljer att säkra ner. Vi har valt att inte ta ut någon extra kostnad baserad på storleken på din säkring, utan du betalar lika mycket upp till 63 A huvudsäkring.

Tänk på att vid en ökad effektförbrukning ökar elnätsavgiften.

Baslast är den effekt som de elprodukter som du har igång hela tiden, eller stora delar av tiden, i ditt hem förbrukar. Det gäller till exempel kyl och frys, eluppvärmning, lampor och elapparater i stand-by-läge.

Hur blir jag mer effektsmart?

Pappa och två barn som skrattar i soffan.

Hur blir jag effektsmart?

Det korta svaret - jämna ut dina effekttoppar! Med vår nya prismodell för elnätsavgiften betalar du som minst om du jämnar ut din elanvändning så mycket som möjligt.
Två barn som skrattar framför sina ipads.

Det här får du för din elnätsavgift

De pengar vi tjänar används för att utveckla verksamheten och staden. Klicka dig vidare för att se hur elnätsavgiften fördelas.
icon-closechevron-disc-rightmenu