GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Det får du för din elnätsavgift

Alla som bor och verkar i Göteborg är med och betalar för det lokala elnätet. Här förklarar vi vad du får för dina pengar och hur det kommer sig att Göteborg har en av landet lägsta elnätsavgifter. 

2021 års elnätspriser Göteborg

Från den 1 januari 2021 gäller följande elnätsavgifter för alla privatkunder i Göteborg. Nedan priser inkluderar 25% moms. Energiskatt på 44,5 öre/kWh tillkommer.

Tabell som visar elnätets kostnader 2020.

2021

Lägenhet *

Övriga bostäder **

Abonnemang

93,75 kr/mån

173,75 kr/mån

Elöverföring

28 öre/kWh

28 öre/kWh

Vill du se 2020 års pris?

*Gäller lägenhet i flerbostadshus med minst 3 bostäder anslutna på en gemensam servisledning och där överföringen av el till respektive bostad är max 8 000 kWh/år. Max 63A mätarsäkring. Konsumenttariff 1 på din faktura. Abonnemangsavgiften för hela 2020 är 1 050 kr.

** Övriga bostäder, max 63 A mätarsäkring. Konsumenttariff 2 på din faktura. Abonnemangsavgiften för hela 2020 är 1 890 kr.

Förklaring till elnätsavgifternas olika delar

Elnätsavgiften är uppdelat i två delar

 1. Abonnemang är en fast årlig avgift som du betalar för att ha tillgång till elnätet.

 2. Elöverföring är en rörlig avgift för själva transporten av el genom elnätet och styrs av hur mycket el du använder.  

Vad går elnätsavgiften till?

Diagrammet visar elnätets olika kostnader.
 • Drift och planerat underhåll 18 % -
  Vår driftledningscentral är bemannad dygnet runt för att bevaka driften av elnät och snabbt kunna undvika och hantera avbrott.

 • Oplanerade reparationer 4 % -
  Kostnader för att åtgärda fel orsakade av storm, vandalisering och avgrävningar.

 • Avgift till regionnätet och stamnätet 22 % -
  Vi betalar för att få ström levererad till vårt lokala nät.

 • Kundservice 4 %

 • Mätning 16 % -
  Datainsamlingen från alla mätare så att du ska få en korrekt faktura.

 • Avgifter till myndigheter 2 %

 • Personalkostnader 10 %

 • Nätförluster 4 % -
  En liten del av den distribuerade elen försvinner som värme,
  och den ersätter vi med egna elinköp.

 • Utbyggnad av elnätet 15 % -
  Göteborg växer och då måste nätkapaciteten också göra det.

 • Övrigt 5 % -
  Till exempel räntekostnader och inköp av externa tjänster.
   

Det här betalar du för 

Som elnätsbolag ansvarar vi för driften av elnätet. Vi ska se till att du får all den el du behöver, och för att klara det har vi en organisation med ca 100 medarbetare som ständigt övervakar och underhåller stans elnät. Vi läser också av mätarna hos alla våra 260 000 kunder och förser dem med uppgifter om när de förbrukat el och i vilken omfattning. 

Elnätet behöver ständigt underhållas med ny och förbättrad teknik för att elleveranserna ska kunna fortgå på ett pålitligt sätt. Vi har till exempel jobbat mycket de senaste åren med att gräva ner ledningar så att våra kunder ska slippa elavbrott vid oväder. 

Vi måste också bygga ut vårt lokala elnät. Göteborg växer, och med allt fler invånare och allt större verksamheter ökar stans elbehov och vi måste dimensionera nätet därefter. Men det ökade elbehovet är inte unikt för Göteborg. I dagens moderna samhälle använder alla allt mer el och det ställer stora krav det nationella elnätet. 

Vi ligger lågt

Våra ägare, Göteborgs stad, har bestämt att elnätsavgiften i Göteborg ska ligga klart under riksgenomsnittet och det gör den. Just nu ligger Göteborg på plats 19 bland landets 290 kommuner enligt den årliga Nils Holgersson-undersökningen.

När vi tvingas höja vår elnätsavgift så kan det upplevas som att vi gör en större ökning än det faktiskt är. Det beror på att vi har så låg avgift att även en liten höjning i kronor och ören ser stor ut när man omvandlar den till procent.

I Göteborg är pengarna dina 

Göteborgs stad har valt att själv äga det lokala elnätsbolaget, och det gör man via sitt bolag Göteborg Energi. Det finns många fördelar med det, men de flesta kan förmodligen sammanfattas i att Göteborg är vår enda uppdragsgivare. Vi jobbar för stans bästa och inget annat. De pengar vi tjänar används för att utveckla verksamheten och staden. Med ett kommunägt elnätsbolag stannar den elnätsavgift du betalar i Göteborg.

Stora framtidsinvesteringar

Göteborg växer så det knakar. Nya bostäder och kontor behöver nya elledningar, samtidigt som det befintliga nätet ska hållas i trim. Bara under 2021 kommer vi att investera 300 miljoner kronor i vårt elnät. Läs mer om hur vi planerar att bygga ut elnätet fram till 2030.
icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-pluschevron-downchevron-up