GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Har du koll på effekt?

Håller elen på att ta slut? Se vår film som förklarar!

Den 1 augusti 2021 fick du som bor i villa eller radhus en ny prismodell för din elnätsavgift. Vi införde en ny effektavgift samtidigt som vi sänkte den fasta avgiften och avgiften för elöverföring rejält. Nu justerar vi prismodellen. 

Vad består elnätsavgiften av?

Den nya prismodellen bygger på tre delar. Du betalar dels en fast avgift, dels för hur mycket el du använder (elöverföringsavgift) och dels för hur mycket el du använder på en och samma gång (effektavgift). Detta innebär att du kan påverka din elnätskostnad i högre utsträckning än tidigare. 

Justering av din effektavgift

Många har haft synpunkter på att vi baserade effektavgiften endast på den högsta effekttoppen under månaden. Detta har vi lyssnat på. Från och med den 1 februari 2022 justerar vi sättet vi beräknar din effektavgift. Istället för att mäta månadens högsta timme, tar vi ut medeltalet av dina tre högsta timmar varje månad, fördelat på tre olika dygn. Detta ger dig mer flexibilitet samtidigt som du fortsatt kommer kunna spara pengar genom att sprida ut din elanvändning över dygnets alla timmar.

Använd vår effektkalkylator för att se hur du kan jämna ut dina effekttoppar.

De tre timmar varje månad som du använder som mest el ligger till grund för din kostnad den månaden. Därför tjänar du på att sprida ut din elanvändning över dygnet.

Syntolkning: En illustration av hur det lönar sig att sprida ut användandet av elektriska apparater. Om man använder till exempel sin tvättmaskin och jacuzzi samtidigt som man laddar elbilen får man en hög effekttopp. Det är bättre att nyttja dessa produkter med hög max effekt efter varandra istället.

Använder du flera saker samtidigt – till exempel laddar elbilen, värmer upp ditt spabad och tvättar, så ökar din effekt, och din effektavgift blir högre. Sprider du istället ut elanvändningen minskar effekten, och din effektavgift blir lägre.

 

 

Exempel på effekttoppar under en månad

Vad är timmedeleffekt?

I exemplet ovan har vi märkt upp tre dagar som symboliserar de dagar då ett hushåll haft som högst effektförbrukning under tre olika timmar. Snittförbrukningen i kW under dessa tre timmar multipliceras sedan med den aktuella taxan för att få fram effektavgiften under månaden. Timmedeleffekt är snittet av den effekt du gör av med under en timme - din elmätare mäter hela tiden aktuell effekt och räknar sedan ut timmeldeleffekten för varje timme.

Ett räkneexempel

Tänk dig en helt vanlig tisdagskväll. Du försöker vara effektiv, passar på att tvätta medan du lagar middag och har satt bilen på laddning. För enkelhetens skull räknar vi att produkterna används med max effekt under en hel timme. 

3,7 kW (fordonsladdare) + 3,0 kW (varmluftsugn) + 2,5 kW (torktumlare) + 2,0 kW (uppskattad baslast) = din beräknade timmedeleffekt blir 11,2 kW.

Hur kan jag jämna ut mina effekttoppar?

Vi har tagit fram en effektkalkylator där du lätt kan se vilka elprylar som skapar en effekttopp - och när på dygnet. Lägg in din ungefärliga förbrukning och en tydlig bild med en gång.

Varför inför vi en effektavgift?

Samhället elektrifieras och vi får modernare hem och många väljer att skaffa elbil. Det gillar vi! Men när fler använder mer el samtidigt på gatan där du bor kan det bli trångt i elnätet. Att bygga ut elnätet är kostsamt och tidskrävande och räcker ändå inte för den omställning som krävs. Så för att fler elbilar ska kunna rulla på våra gator och för att undvika onödig utbyggnad av det lokala elnätet, behöver vi förändra vårt beteende och bli mer effektsmarta. Effektavgiften är ett sätt att åstadkomma detta.

Kommer elnätet verkligen räcka till för alla elbilar?

Se vår film och ta reda på hur du laddar effektsmart.

2021-2022 års elnätspriser Göteborg

För villa, radhus och kedjehus

Följande elnätsavgifter gäller för alla kunder med privat- och fritidsbostadshus i Göteborg, och inkluderar en prisförändring på 4,9 %. Nedan priser inkluderar 25% moms. Energiskatt på 44,5 öre/kWh (45 öre kWh för 2022) tillkommer.

Tabell som visar elnätets kostnader 2020.

2021-2022

T.o.m. 31 januari 2022

Fr.o.m 1 februari 2022 

Elnätsavtal
Fast avgift

111,25 kr/månad

117,5 kr/månad*

Elöverföringsavgift

Rörlig avgift - ditt beteende påverkar kostnaden

19,25 öre/kWh

20,75 öre/kWh*

Effektavgift (ny!)

Rörlig avgift - ditt beteende påverkar kostnaden

33,50 kr x månadens högsta tim-medeleffekt i kW

36,25 kr** x snittet av månadens tre högsta tim-medeleffekter i kW***

* Priserna du ser är inklusive 2022 års prisförändring på 4,9% som börjar gälla 1 februari.
** Vår nya prismodell är intäktsneutral. Det betyder att vi varken tjänar eller förlorar pengar på att införa en effektavgift. När vi går från ett mätvärde till tre tappar vi dock intäkt och behöver därför justera effektavgiften något mer än 2022 års prisjustering.

*** Kostnaden beräknas på medelvärdet av de tre högsta topparna fördelat på tre olika dygn.

Nytt namn på kundavtalet

I samband med införande av den nya prismodellen för Villakunder har vi bytt namn på villakundernas elnätsavtal. Det som tidigare hette Elnät Konsumenttariff 2 heter från och med 1 augusti 2021 Villa, max 63 A, och består av en fast avgift och två rörliga avgifter, Elöverföringsavgift och Effektavgift. 

Defintionen av Villa är: 

  • Att det är en privat- eller fritidsbostad i ett småhus, radhus eller kedjehus. Alternativt att det är ett mindre flerbostadshus där unikt elnätsavtal för gemensamma utrymmen saknas.

  • Att bostadens huvudsäkring är max 63 A.

 

 

2021-2022 års elnätsavgift för lägenhet

Från den 1 februari 2022 gäller följande elnätsavgifter för alla kunder med privat- eller fritidsbostadslägenhet i Göteborg. De nya priserna inkluderar en prisjustering på 4,9 %. Nedan priser inkluderar 25% moms. Energiskatt på 44,5 öre/kWh (45 öre kWh för 2022) tillkommer.

2021-2022

T.o.m. 31 januari 2022

Från 1 februari 2022

Elnätsavtal
Fast avgift

93,75 kr/mån

97,5 kr/mån

Elöverföringsavgift

Rörlig avgift - ditt beteende påverkar priset

28 öre/kWh

30 öre/kWh

I samband med införandet av en ny prismodell för Villakunder 2021 har även definitionen för Lägenhet justerats. Vi har också ändrat namnet på lägenhetsavtalet, från Elnät Konsumenttariff 1 till Lägenhet, max 63 A.

Definitionen av Lägenhet är: 

  • Att den nyttjas som bostad i ett flerbostadshus med en gemensam servisledning.

  • Flerbostadshuset ska inneha minst tre unika lägenhetsavtal.

  • Flerbostadshuset ska inneha ett separat elnätsavtal för gemensamma utrymmen.

 
 

Testa dig - vilken elanvändare är du?

Om din elkostnad blir dyrare eller billigare med den nya prismodellen beror på dina elvanor. Här kan du lära dig mer om vad som höjer eller sänker den nya effektavgiften, men glöm inte att du kan följa din elanvändning i detalj på Mina sidor.

Fråga 1/6: Har du fjärrvärme som värmesystem?

 

 

Vanliga frågor

Läs om vad som ingår genom att klicka på länken nedan.

Elnätsavgift

Effektavgift är till för att minska belastningen på elnätet och få alla elanvändare att sprida sin förbrukning över hela dygnet istället för att ha igång alla elprylar samtidigt. Den timmen i månaden där du som kund förbrukat som mest kWh blir underlaget för slutsumman av effektavgiften.

Följ din effektförbrukning i Göteborg Energi Appen eller via Mina Sidor på goteborgenergi.se.

Mina Sidor

Ladda ner appen - iPhone

Ladda ner appen - Android

I takt med att staden växer, så ökar behovet av värme då det är som kallast och mörkast. För att tillsammans skapa ett kostnadseffektivt fjärrvärmesystem med låg miljöpåverkan, så ökar vi incitamentet att göra kloka effektiviseringsåtgärder då det betyder som mest både för plånbok och miljö.

På Göteborg Energi har vi samma elnätsavgift upp till säkringsstorleken 63 A. Om du byter huvudsäkring tar vi ut en avgift för uppsäkring. Det kostar dock ingenting om du väljer att säkra ner. Vi har valt att inte ta ut någon extra kostnad baserad på storleken på din säkring, utan du betalar lika mycket upp till 63 A huvudsäkring.

Tänk på att vid en ökad effektförbrukning ökar elnätsavgiften.

Baslast är den effekt som de elprodukter som du har igång hela tiden, eller stora delar av tiden, i ditt hem förbrukar. Det gäller till exempel kyl och frys, eluppvärmning, lampor och elapparater i stand-by-läge.

Hur blir jag mer effektsmart?

Hur blir jag effektsmart?

Det korta svaret - jämna ut dina effekttoppar! Med vår nya prismodell för elnätsavgiften betalar du som minst om du jämnar ut din elanvändning så mycket som möjligt.

Det här får du för din elnätsavgift

De pengar vi tjänar används för att utveckla verksamheten och staden. Klicka dig vidare för att se hur elnätsavgiften fördelas.
icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-pluschevron-downchevron-up