GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
Ny elnätsavgift för dig som bor i villa, radhus eller småhus.
Elnätsavgiften

Nu blir elen både dyrare och billigare!

Från och med den 1 augusti 2021 kan du som bor i villa eller radhus påverka din elnätskostnad i större utsträckning än tidigare. 

Det beror på att vi gjort om prismodellen. Vi har sänkt både den fasta kostnaden och avgiften för elöverföringen rejält och infört en ny effektavgift, som gör att det kostar mer för den som använder mycket el på en och samma gång. Om du jämnar ut din elanvändning, och inte har igång alla elprylar samtidigt, kan du tvärtom minska kostnaden!

Ny prismodell för villakunder 

Exempel på effektuttag under en månad:

Syntolkning: Ett stapeldiagram som visar ett hushålls energianvändande över en tid, där det finns en tydlig effekttopp. Vid en av de låga staplarna står det "det spelar alltså ingen roll för din effektavgift att du har lågt effektuttag här..." och vid den högsta stapeln står det "eftersom effektavgiften baseras på den högsta effekttoppen."

Den nya elnätsavgiften har en fast och två rörliga avgifter. Den fasta avgiften och den rörliga elöverföringsavgiften är betydligt lägre än tidigare. De två rörliga delarna ger dig stor möjlighet att själv påverka din elnätskostnad.
 
Du betalar dels för hur mycket el du använder (elöverföringsavgift), dels för hur mycket el du använder på en och samma gång (effektavgift). Din högsta effekttopp under månaden avgör ditt effektpris.

Vadå effekttopp?

Den timme varje månad som du använder som mest el,  ligger till grund för din kostnad den månaden. Därför tjänar du på att sprida ut din elanvändning över dygnet.

Syntolkning: En illustration av hur det lönar sig att sprida ut användandet av elektriska apparater. Om man använder till exempel sin tvättmaskin och jacuzzi samtidigt som man laddar elbilen får man en hög effekttopp. Det är bättre att nyttja dessa produkter med hög max effekt efter varandra istället.

Använder du flera saker samtidigt – till exempel laddar elbilen, värmer upp ditt spabad och tvättar, så ökar din effekt, och din effektavgift blir högre. Sprider du istället ut elanvändningen minskar effekten, och din effektavgift blir lägre.

 
 
 
 

 

Varför gör vi det här?

Elektrifieringen av samhället medför en stor ökning av energibehovet. Det finns ingen brist på el i Göteborgsområdet just nu, men för att klara omställningen och trygga elleveranserna även i framtiden behöver vi använda elen på ett smartare sätt, så att kapaciteten räcker åt alla när vi behöver den. Genom att arbeta hållbart tillsammans kan vi få till en jämnare belastning på elnätet!
Håller elen på att ta slut? Se vår film som förklarar!

2021 års elnätspriser Göteborg

För villa, radhus och kedjehus

Följande elnätsavgifter gäller för alla kunder med privat- och fritidsbostadshus i Göteborg. Nedan priser inkluderar 25% moms. Energiskatt på 44,5 öre/kWh tillkommer.

Tabell som visar elnätets kostnader 2020.

2021

1 jan-31 juli

Fr.o.m 1 augusti 

Elnätsavtal
Fast avgift

173,75 kr/mån

111,25 kr/månad

Elöverföringsavgift

Rörlig avgift - ditt beteende påverkar kostnaden

28 öre/kWh

19,25 öre/kWh

Effektavgift (ny!)

Rörlig avgift - ditt beteende påverkar kostnaden

-

33,50 kr x månadens högsta tim-medeleffekt i kW

Vill du se 2020 års pris?

Nytt namn på kundavtalet

I samband med införande av den nya prismodellen för Villakunder har vi bytt namn på villakundernas elnätsavtal. Det som tidigare hette Elnät Konsumenttariff 2 heter från och med 1 augusti 2021 Villa, max 63 A, och består av en fast avgift och två rörliga avgifter, Elöverföringsavgift och Effektavgift. 

Defintionen av Villa är: 

  • Att det är en privat- eller fritidsbostad i ett småhus, radhus eller kedjehus. Alternativt att det är ett mindre flerbostadshus där unikt elnätsavtal för gemensamma utrymmen saknas.

  • Att bostadens huvudsäkring är max 63 A.

 

 

Elnätsavgift för lägenhet

Från den 1 januari 2021 gäller följande elnätsavgifter för alla kunder med privat- eller fritidsbostadslägenhet i Göteborg. Nedan priser inkluderar 25% moms. Energiskatt på 44,5 öre/kWh tillkommer.

Elnätsavtal
Fast avgift

93,75 kr/mån

Elöverföringsavgift

Rörlig avgift - ditt beteende påverkar priset

28 öre/kWh

I samband med införandet av en ny prismodell för Villakunder 2021 har även definitionen för Lägenhet justerats. Vi har också ändrat namnet på lägenhetsavtalet, från Elnät Konsumenttariff 1 till Lägenhet, max 63 A.

Definitionen av Lägenhet är: 

  • Att den nyttjas som bostad i ett flerbostadshus med en gemensam servisledning.

  • Flerbostadshuset ska inneha minst tre unika lägenhetsavtal.

  • Flerbostadshuset ska inneha ett separat elnätsavtal för gemensamma utrymmen.

 
 

Testa dig - vilken elanvändare är du?

Om din elkostnad blir dyrare eller billigare med den nya prismodellen beror på dina elvanor. Här kan du lära dig mer om vad som höjer eller sänker den nya effektavgiften, men glöm inte att du kan följa din elanvändning i detalj på Mina sidor.

Fråga 1/6: Har du fjärrvärme som värmesystem?

 

 

Vanliga frågor

Läs om vad som ingår genom att klicka på länken nedan.

Elnätsavgift

Läs om hur priset för elnätet räknas ut på länken nedan.

Elnätspris

Det är olika företag som äger olika delar av elnätet i Sverige och kan därför sätta sina egna priset på sitt nät, inom energiinspektionens regelramar.

Göteborg Energi elnätspriser ligger lågt i Sverige, läs mer om våra priser på länken nedan.

Elnätspriser

Den nya prismodellen för villakunders elnätsavgift är utformad med en fast och två rörliga avgifter. Den fasta avgiften är betydligt lägre än tidigare och genom två rörliga avgifter har du som kund stor möjlighet att själv påverka din elnätskostnad.

Tidigare har vi haft en fast avgift och en elöverföringsavgift, baserad på hur mycket el du använder. Nu införs en ny komponent – en effektavgift som kommer beräknas på den timme i månaden när du förbrukat högst effekt, det vill säga när du använt många elapparater samtidigt.

Logga in på goteborgenergi.se/minasidor för att följa din förbrukning. I samband med införande av nya prismodellen byter vi namn på kundavtalet från Elnät Konsumenttariff 2 till Villa, max 63 A.

Dagens prismodell – Elnät Konsumenttariff 2:
Fast avgift 2085 kr/år
Elöverföringsavgift 28 öre/kWh

Ny prismodell – Villa, max 63 A:
Fast avgift 1335 kr/år
Elöverföringsavgift 19,25 öre/kWh
Effektavgift 33,5 kr/månadens högsta timmedeleffekt, kW

Elnätsavgift

Mina sidor

Effektavgiften är en avgift som baseras på den timme i månaden då du haft högst elanvändning. Avgiften debiteras månadsvis och baseras på varje månads högsta timmedeleffekt. Timmedeleffekt är snittet av din effektförbrukning under en timme – som då kan jämföras med energiförbrukningen under samma timme.

Elnätsavgift

Hur blir jag effektsmart?

Det korta svaret - jämna ut dina effekttoppar! Med vår nya prismodell för elnätsavgiften betalar du som minst om du jämnar ut din elanvändning så mycket som möjligt.

Det här får du för din elnätsavgift

De pengar vi tjänar används för att utveckla verksamheten och staden. Klicka dig vidare för att se hur elnätsavgiften fördelas.
icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-pluschevron-downchevron-upchevron-disc-down