GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
Guide

Kom igång med solceller!

Om du är intresserad av att installera solceller är du på rätt väg mot att göra en riktigt bra investering för miljön. Du har även möjlighet att tjäna pengar på din produktion. Här hittar du vår guide för solceller och solel. 

På den här sidan får du tips och råd på vägen från planering, ansökningshandlingar och installation. Om du vill sälja ditt överskott kan Göteborg Energi erbjuda dig ett av marknadens bästa erbjudanden.

Planera & kalkylera

Vilka skuggfria takytor har du som ligger åt söderhållet? Optimalt väderstreck är rakt söderut med en takvinkel på cirka 40 grader. Vid sämre förutsättningar, till exempel 20 graders lutning och taket riktat åt sydost eller sydväst, så tappar du ändå inte mer än 10%. 

Om ditt tak är äldre än 25 år kan du behöva lägga om ditt tak. Det kan du göra  i samband med din solcellsinstallation. Bärigheten hos taket brukar inte vara några problem, men ska kollas upp av oss eller annan eventuell solcellsleverantör. 

Se gärna över din fastighets solcellspotential på Google Maps.
 

För att få bäst ersättning för din överskottsel ska du inte producera mer el än du konsumerar på årsbasis. Vi brukar föreslå att ha en god marginal. Mycket kan hända på sikt; värmepump installeras, effektivare utrustning, familjen blir större eller mindre osv. En anläggning som täcker upp till 80% av din nuvarande konsumtion brukar vara lämpligt. Konsumtionen begränsar speciellt för dig som bara har hushållsel, runt  5 000 kWh/år. Har du någon form av elvärme, med eller utan värmepump, har du normalt en god marginal. 

Tänk på att elförbrukningen kan minska i och med energieffektiviseringen samtidigt som ju elbehovet kan komma att öka med framtida elbilsladdning.

Du kan själv mäta taket och hur många paneler som får plats. Använd först en satellitbild på t ex Google Maps där det också finns mätverktyg. 

En panel har måttet 1,1 x 1,75m. Noggrannare mätning gör du på husritning eller med måttband uppe på taket, men var försiktig om du ska upp och klättra!

Några nyckeltal:
• En panel, 1,95 kvm har effekten 410W
• Varje kW (1 000 W) ger 950 kWh energi per år. Vid perfekta förhållanden i kustbandet +10%, i inlandet med väderstreck i sämre riktning -10 %.
• Alltså, 1 kW ger 950 kWh/år med en panelyta på cirka 4,75 kvm.

Din återbetalningstid kan tyckas lång men du har en anläggning som kommer producera el i 30-40 år, utan rörliga delar, inget som förbrukas och egentligen inget som går sönder. Växelriktaren kan behöva bytas efter 15 år annars är underhållet begränsat till någon avspolning. Och värdestegringen på huset blir historiskt åtminstone samma som investeringskostnaden. 

Välj solcellsinstallatör

Kontakta minst två solcellsinstallatör och be om att få offert för just din fastighet. Det ska framgå fabrikat på paneler och växelriktare samt fördelning av kostnad på material och arbete. 

Det är viktigt att alla kostnader finns med, till exempel för visualisering av produktionen och eventuell kostnad om din mätare skulle behöva flyttas ut. 

Du kan läsa mer om vårt solcellserbjudande här, och vill du ha en offert av Göteborg Energi kan du kontakta oss här. Våra säljare gör alltid hembesök så att ni gemensamt kan diskutera lösning med genomföring i taket, ledningsdragning och placering av växelriktare.

Privatpersoner kan få en skattereduktion för investeringar i grön teknik. Du får en skattereduktion på 20 % för material och arbetskostnad (max 50 000 SEK/år). Ditt ekonomiska stöd får du direkt på din faktura från din installatör. Läs mer här.

 

Kolla upp vad som gäller för bygglov i din kommun. Du kan använda offerten du fått av leverantören om bygghandlingar efterfrågas. 

Inför en installation är det smart att  informera grannarna om dina planer. Det kanske finns fler i ditt område som vill hänga på i en upphandling?

Det viktigaste är att du får förtroende för din valda solcellsinstallatör. Anläggningen ska finnas i 30-40 år och då gäller det att det blir rätt från början.  Installatören ska hjälpa dig med kontakterna med elnätsföretaget kring föranmälan och byte av elmätare.

Vad du matar ut på nätet och får ersättning för, tillsammans med din nettokonsumtion, kan du följa på Mina sidor.

När solcellerna har installerats, och innan du börjar producera, ska din elmätare bytas ut till en dubbelriktad mätare. Detta görs för att kunna mäta både konsumtion och produktion. Detta görs av ditt elnätsföretag när de har fått in en färdiganmälan från elinstallatören samt produktionsbekräftelsen från dig som kund.

Sälj din el

Om du inte är elhandelskund hos oss idag rekommenderar vi att du kollar med ditt nuvarande elbolag när du som tidigast kan byta över till Göteborg Energi. Vi hjälper dig med allt administrativt i övergången och du kan välja både fast eller rörligt avtal på konsumtionen. Vi kan ge dig ett av marknadens bästa avtal vid försäljning av överskottsel.

 

 

De allra flesta mindre producenter behöver inte fundera på det här med moms.

Omsättningsgränsen för momsbefrielse har höjts till 80 000 kronor per år (tidigare 30 000 kronor).
Höjningen genomfördes den 1/7-22 och gäller för år 2022 och framåt. De innehavare av solelanläggningar som tidigare har varit momspliktiga på grund av att försäljningen av el samt andra varor och tjänster överstigit 30 000 kronor kan nu undantas så länge försäljningen håller sig under 80 000 kronor. Den som de senaste två åren haft en omsättning där beskattningsunderlaget understigit 80 000 kronor per år kan ansöka om momsbefrielse hos skatteverket för i år.

Här nedan hittar du den blankett som ska skickas till skatteverket och som du kan skriva ut. Det finns också en förifylld blankett som hjälp när du ska fylla i blanketten. Utbetalningen görs med moms pålagd som du deklarerar året därpå. 

När blanketten är inskickad till skatteverket och behandlad av dem får du ett brev hem med ett momsregistreringsnummer. Detta nummer meddelar du oss för att få din ersättning. Utbetalningen av din ersättning görs därefter med moms pålagd som du deklarerar till Skatteverket året därpå.

Här kan du se ett exempel på en ifylld blankett.

Vid installationen sv solcellsanläggningen (ibland lite innan) när din mätare har bytts till en dubbelriktad får du ytterligare ett anläggnings-id förutom det du redan har på konsumtionen. Detta anläggnings-id behöver vi för att kunna mäta hur mycket el du skickar ut på elnätet och som du får ersättning för.

Det är utformat som ett vanligt anläggnings-id och består av tre stora bokstäver XXX samt ett artonsiffrigt nummer: 735 999 XXX XXX XXX XXX.

När du är kund hos oss och har fått ditt nya anläggnings-id kan du börja få ersättning för din överskottsproduktion.
 
Behöver du hjälp eller har funderingar är du alltid välkommen att kontakta vår kundtjänst.

När du är mikroproducent kan det vara bra att känna till att du kommer att få en gemensam faktura med både konsumtion och produktion. På fakturan räknas ersättningen för din produktion av från kostnaden för din elkonsumtion.

Sälj ditt överskott!

Vi erbjuder ett fördelaktigt avtal till dig som mikroproducent, där du enkelt kan sälja den solel du inte själv använder.

När du är elhandelskund hos oss, har meddelat oss ditt produktionsanläggnings-id samt eventuellt momsregistreringsnummer kan du börja få ersättning för din överskottsproduktion. 

Vi matchar spotpriset per timme för den extra el du själv inte använder - möjlighet till en extra inkomstkälla varje soltimma.

icon-closechevron-disc-rightmenu