GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Producera egen el

Du som producerar egen el i någon form, oavsett om det handlar om sol-, vind- eller vattenenergi, är en elproducent. Med största sannolikhet kommer du under perioder att producera mer el än du gör av med. Vi köper gärna tillbaka ditt överskott! 

För dig som producerar solel har vi flera erbjudanden när du säljer din överskottsel, vilket pris som gäller för dig beror på om du överlåter dina ursprungsgarantier till oss eller inte. Med statligt stöd och något av våra erbjudande får du bättre betalt för det energiöverskott du producerar, än vad de kilowattimmar du konsumerar kostar dig. 

Sälj din överskottsel till oss och få spotpris* + 5 öre

Grundvillkoren är att du är privatperson, har både konsumtion och produktion hos oss, konsumerar mer än du producerar och är ansluten till det koncessionspliktiga elnätet.

*Spotpris = marknadspriset varje timme på nordiska elbörsen

Ytterligare ersättning

60 öre tillbaka på skatten
Visste du att du också kan få en skattereduktion på 60 öre per kilowattimme för din överskottsproduktion? Ditt elnätsbolag kommer att förse Skatteverket med underlag och därefter kommer det förtyckt i din inkomstdeklaration.

Ersättning för nätnytta
Eftersom din elproduktion bidrar till att förlusterna minskar i det allmänna elnätet kan ditt elnätsföretag ersätta dig för din överproduktion i form av nätnytta. Kontakta ditt elnätsbolag för information om ersättningsnivån.

Vill du sälja ditt överskott?

Fyll i formuläret så hjälper vi dig att komma igång.
Är du elhandelskund hos oss idag?
*Tänk på att inte ange några känsliga personuppgifter, som till exempel information om din eller någon annans hälsa. För information om hur vi behandlar dina personuppgifter: Integritetspolicy
Sara säljer sin överskottsel.

Köp dina solceller av oss

Vi hjälper dig som bor inom Göteborgs kommun med allt som rör solpaneler: från kalkyl till montering, från nätanslutning till en komplett solcellsanläggning.
Blomma som visar solenergi

Solenergi - ett strålande val för miljön

Vi på Göteborg Energi vill gärna guida dig som funderar på solenergi.

Solenergi var ett enkelt val för familjen Hilmarsson

Att börja producera solel var ett lätt beslut och familjen Hilmarsson-Berglund är helnöjd. – Det är enkelt, lönsamt och miljösmart, säger Heidar Hilmarsson.

Ursprungsgarantier

Ursprungsgarantier finns för att garantera ursprunget på elen. Garantierna utfärdas för alla typer av elproduktion. Det är elproducenter och elleverantörer som berörs av lagen om ursprungsgarantier. Elproducenter får en garanti av staten för varje producerad megawattimme (MWh) el. Ursprungsgarantin visar vilken typ av energikälla som elen kommer ifrån. Läs mer om ursprungsgarantier hos Energimyndligheten

Elcertifikat & kvotplikt

Elcertifikat är ett ekonomiskt stödsystem för producenter av förnybar el som har funnits i Sverige sedan 2003. 

Producenter av förnybar el vars anläggningar tagits i drift mellan 2003 och 2021 kan tilldelas elcertifikat baserat på den mängd förnybar el de producerar. Anläggningar som driftsatts efter 2021 kan inte tilldelas elcertifikat eftersom målet för den förnybara elproduktionen inom ramen för elcertifikatsystemet redan är uppnått. Systemet stänger helt 2035.

Elhandelsbolagen är beroende av något som kallas kvotplikt. Det innebär att de måste ha elcertifikat i proportion till hur mycket el de levererar. Kvotplikten varierar från år till år.

Elproducenter som blir tilldelade elcertifikat av staten säljer dem i sin tur till elhandelsbolag eller andra aktörer som handlar med elcertifikat. Myndigheten som ser till att elproducenterna uppfyller kraven som ställs på förnybar elproduktion är Energimyndigheten. 

Ingen ersättning för elcertifikat

Efter 15 september 2023 betalar inte Göteborg Energi ut någon ersättning för elcertifikat från mikroproduktionsanläggningar. Anledningen är att det i regel inte är lönsamt för en mikroproducent att sälja elcertifikat, på grund av låga marknadspriser på elcertifikat i kombination med en årlig avgift på 200 kronor för att inneha ett konto i Cesar (system som behövs för att tilldelas och sälja elcertifikat).

Vanliga frågor om egenproducerad el

Vid varje årsskifte tar vi fram en rapport där vi jämför antal producerade och sålda kWh kontra antal köpta och förbrukade kWh. Har du producerat och sålt mer än du förbrukat med en maxgräns på 500 kWh, kommer vi att kontakta dig via e-post och meddela att vi sänker ersättningen för nästkommande år. Du behöver sedan meddela oss när din förbrukning och produktion har jämnat ut sig under ett helt år så att vi kan höja din ersättning igen.

Sänkt ersättning innebär:

Vid överföring av ursprungsgarantier: Rent spotpris
Utan överföring av ursprungsgarantier: Spotpris -2,9 öre

Om du ska installera solceller för elproduktion behöver du ha ett produktionsavtal för den el som levereras ut på elnätet. Hos Göteborg Energi finns två avtal med tillhörande villkor som du hittar under våra avtal.

Du kan läsa mer om hur du kommer igång via länken nedan

Kom igång med solenergi

Vår grundersättning är rent spotpris, detta gäller oavsett storlek på anläggning eller installerad effekt.

Den högsta ersättningen vi erbjuder är Spotpris +5 öre per såld kWh. Vi erbjuder detta till de kunder som att ansöka om ursprungsgarantier hos Energimyndigheten och sedan föra över dessa till oss. Ansökan kan göras först när mätarbytet skett och anläggningen har börjat producera.

Information om hur du söker tilldelning finner du i länken nedan till Energimyndighetens hemsida.

Producera egen el

Energimyndigheten

Sedan juni 2020 köper Göteborg Energi inte elcertifikat från nya mikroproduktionsanläggningar. Anledningen är att ersättningsnivån för elcertifikat sjunkit såpass mycket att det inte motiverar administrationen. Dessutom har Energimyndigheten introducerat en avgift för producenternas elcertifikatskonton i Cesarsystemet.

Har du aktiv överföring av elcertifikat sedan tidigare, råder vi dig att avsluta konto och överföring via Energimyndigheten.

Energimyndigheten - Avsluta konto

Elcertifikatssystemet är ett statligt stödsystem för utbyggnaden av förnybar elproduktion. Ursprungsgarantier är ett kvitto/bevis på att det är just solel du har producerat.
När ett elhandelsföretag säljer tillval som till exempel 100% solel till konsumerande kunder måste de ha ursprungsgarantier för den elen vilken de köper från producenter.

Du som producerar ansöker om elcertifikat och ursprungsgarantier hos Energimyndigheten. Du kan ansöka digitalt direkt på Energimyndigheten.se eller via deras blanketter.

Energimyndigheten.se

Först behöver du registrera en automatisk överföring av ursprungsgarantierna till oss, det behövs för att höja din ersättning. Klicka på länken lite längre ner för att läsa mer om hur du gör.

När överföringen är klar, skicka in en skärmbild till oss på mejl till kundservicesupport@goteborgenergi.se
Vi skickar ut en ny bekräftelse till dig på den höjda ersättningen via e-post.

Automatisk överföring av ursprungsgarantier

Du får information om detta ifrån ditt elnätsbolag. Ta kontakt med dem om det saknas.

Vilket nätbolag har jag?

Ta kontakt med Energimyndigheten för att få hjälp.

Energimyndigheten

Om säljaren av bostaden har tilldelning av ursprungsgarantier, behöver du inte ansöka om detta på nytt. Du och säljaren fyller istället i en överlåtelseblankett via Energimyndigheten för att ta över den befintliga tilldelningen. När ansökan har godkänts, behöver du registrera överföringen till oss på nytt.

Information om hur du gör för att registrera överföringen till oss, hittar du i länken nedan.

Har säljaren inte en tilldelning av ursprungsgarantier, behöver du ansöka om detta själv hos Energimyndigheten. Tryck på länken nedan för att läsa mer om hur du gör.

Registrera överföring av ursprungsgarantier

Energimyndigheten - Sök tilldelning

Överlåtelseblankett

Den ersättning du får från oss baseras på spotpriset under den aktuella timman då elen producerats och säljs sedan vidare till oss.

Din slutliga ersättning och det som sedan redovisas på din faktura räknas ut på följande sätt:

Produktionen kl. 14.00 multipliceras med spotpriset kl. 14.00
Produktionen kl. 15.00 multipliceras med spotpriset kl. 15.00
Produktionen kl. 16.00 multipliceras med spotpriset kl. 16.00

Detta fortsätter alla timmar under dygnet och månaden. För att sedan räkna ut den ersättning du slutligen får per såld kWh, dividerar vi spotpriset med din totala produktion.

Exempel:

2,8 kWh x 15.52 öre = 43.456 öre
1,1 kWh x 10.25 öre = 11.275 öre
2,2 kWh x 17.31 öre = 38.082 öre

43.456 + 11.275 + 38.082 = 92.813 öre/6,1 kWh = 15.215 öre/kWh. Detta blir då ditt snittpris per såld kWh.
Vi adderar sedan det påslag du får från oss per såld kWh.

Ersättningen du får från oss läggs som ett tillgodo och dras av framtida fakturor.

Vill du istället att vi betalar ut ersättningen till ditt bankkonto, kan du registrera dina kontouppgifter genom att logga in via Mina Sidor.

Mina Sidor

När din produktionsanläggning är i drift och registrerad hos ditt elnätsbolag, kommer de automatiskt att skicka information till oss om du vid produktionsstart är en befintlig elhandelskund hos oss. Det kan ta upp till 4 veckor innan vi får information om din produktionsanläggning från ditt elnätsbolag.

Du behöver därför inte själv teckna ett produktionsavtal, utan detta sker automatiskt.

Från start får du vår grundersättning vilket är rent spotpris per såld kWh. Detta gäller retroaktivt från första kWh du säljer ut på elnätet, du kommer därför aldrig att gå miste om ersättning även om det dröjer tills du får en bekräftelse från oss på ditt nya avtal.

Det viktigaste är att det finns ett tak med tillräckligt bra solläge utan alltför mycket skuggning. Bäst är lutande tak i söderläge, men öster och väster fungerar också bra. Norrläge fungerar sämst. Mycket skuggor av träd eller andra byggnader kan göra att elproduktionen blir alltför låg för att vara ekonomiskt försvarbar. Du måste också äga din byggnad eller ha tillåtelse att sätta upp panelerna. Elanslutningen till nätet bör vara tillräckligt kraftig, men detta kan ofta förstärkas.

Läs mer om hur du undersöker dina förutsättningar för solcellsproduktion hos Energimyndigheten. Det är bra om du går igenom just dina förutsättningar för solcellsproduktion med din solcellsleverantör. Du kan också läsa mer om vilken storlek du ska välja hos Energimyndigheten.

Energimyndigheten - har mitt hus rätt förutsättningar för solceller?

Energimyndigheten - hur stor anläggning passar mig?

Läs mer om vilka skatteregler som gäller för dig som är mikroproducent.

https://www.skatteverket.se/privat/fastigheterbostad/mikroproduktionavfornybarel.4.12815e4f14a62bc048f41a7.html

Ibland produceras mer el än vad som behövs, till exempel en varm, blåsig och solig vårdag. Och när det produceras mer el än vad som går åt blir priserna ”negativa”. Vad innebär det för dig som är mikroproducent? Det är en fråga som behöver en del resonerande för att besvarar, så läs mer i vår artikel.

Negativa elpriser

Tänk på att du är ansvarig för din elanläggning. På Elsäkerhetsverkets hemsida kan du läsa mer om ditt ansvar.

Elsäkerhetsverket

Från det att vi fått en färdiganmälan tills vi kommer ut till dig för att kontrollera anslutningen tar det vanligtvis 2-3 veckor.

Du kan alltid följa ditt anslutningsärende på Mina sidor.

Mina sidor

I dag erbjuder vi två olika ersättningsnivåer: timspotpris respektive timspotpris + 5 öre/kWh. För att få timspotpris + 5 öre/kWh behöver du även ansöka om ursprungsgarantier, och överlåta dem till oss. Du behöver även köpa el av oss för att få denna ersättning.

Kom igång och läs mer om att bli mikroproducent

Nej det kostar generellt ingenting för privatpersoner att ansöka eller hantera ursprungsgarantier och elcertifikat.

Det är bra att känna till att Energimyndigheten har en avgift förknippad med varje utfärdat elcertifikat och ursprungsgaranti. Det krävs dock en extremt stor mängd producerad el för att du ska behöva betala något.

OBS! Under våren 2020 aviserade Energimyndigheten förändrade avgifter för elcertifikat, vilket kan komma att leda till kostnader för mikroproducenter.

Nej det måste du inte ha, du kan ha en vanlig elmätare och få elcertifikat på den el som levereras ut på elnätet.

Skillnaden mot en elcertifikatsmätare - en så kallad bruttomätare - är att du får du elcertifikat på all el du producerat, även den som du använder själv.

Man måste generellt inte ha samma elhandlare. Dock har nästan alla bolag det som krav för att du ska få en bra ersättning på elen du säljer.

I takt med att kostnaderna för solcellsanläggningar har minskat så har antalet mikroproducenter och deras anläggningsstorlekar ökat. Det innebär att mikroproducenterna sammanlagt producerar mer sol-el vilket leder till ökade kostnader för Göteborg Energi.

Göteborg Energi behöver därför anpassa ersättningen för att fortsatt kunna erbjuda förmånligt mikroproduktionsavtal och främja de som investerar i solcellsanläggningar.

Om du har solceller på taket och producerar din egen el men inte har behov av elen samtidigt som solen skiner kan du se över möjlighet att installera ett batteri till din solcellanläggning. Genom att lagra den egenproducerade elen i ett batteri kan du då välja att använda den vid det tillfälle på dygnet när elbehovet är som störst – då sänker du din effektförbrukning på elnätet. Den el du inte använder själv kan du också sälja vidare till elnätet.

De nya ersättningarna börjar gälla för befintliga mikroproducenter 1 januari 2023.

Först och främst används elen du producerar för att försörja ditt hushålls behov vid tillfället som produktionen inträffar. Om mängden producerad el överstiger behovet just då, skickas elen istället ut på elnätet och säljs till ditt elhandelsbolag.

Som privatperson har du rätt till skatteavdrag på 50 000 kr/år för grön teknik. Det sköter vi åt dig på vår faktura så att du slipper administrationen. Observera att Göteborg Energi inte kan se om du har rätt till avdragen eller om du redan utnyttjat det, så du kan bli återbetalningsskyldig den avdragna summan senare.

Det beror på vad du har för avtal på den el du köper - i vissa fall är det mest ekonomiskt lönsamt att använda elen själv, i andra att sälja. I regel är det bättre att använda så mycket av den producerade elen själv, men vissa gånger kan det vara riktigt lönsamt att sälja.

icon-closechevron-disc-rightmenu