GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Producera egen el

Du som producerar egen el i någon form, oavsett om det handlar om sol-, vind- eller vattenenergi, är en elproducent. Med största sannolikhet kommer du under perioder att producera mer el än du gör av med. Vi köper gärna tillbaka ditt överskott! 

För dig som producerar solel har vi flera erbjudanden när du säljer din överskottsel, vilket pris som gäller för dig beror på om du överlåter dina ursprungsgarantier till oss eller inte. Med statligt stöd och något av våra erbjudande får du bättre betalt för det energiöverskott du producerar, än vad de kilowattimmar du konsumerar kostar dig. 

Sälj din överskottsel till oss

Vi matchar spotpriset per timme för den extra el du själv inte använder - möjlighet till en extra inkomstkälla varje soltimma.

Grundvillkoren är att du:

  • är privatperson

  • har både din konsumtion och produktion hos oss

  • konsumerar mer än du producerar

  • har en anläggning om max 43,5 kW

  • är ansluten till det koncessionspliktiga elnätet

Ytterligare ersättning

60 öre tillbaka på skatten
Visste du att du också kan få en skattereduktion på 60 öre per kilowattimme för din överskottsproduktion? Ditt elnätsbolag kommer att förse Skatteverket med underlag och därefter kommer det förtyckt i din inkomstdeklaration.

Ersättning för nätnytta
Eftersom din elproduktion bidrar till att förlusterna minskar i det allmänna elnätet kan ditt elnätsföretag ersätta dig för din överproduktion i form av nätnytta. Kontakta ditt elnätsbolag för information om ersättningsnivån.

Vill du sälja ditt överskott?

Fyll i formuläret så hjälper vi dig att komma igång.
Är du elhandelskund hos oss idag?
*Tänk på att inte ange några känsliga personuppgifter, som till exempel information om din eller någon annans hälsa. För information om hur vi behandlar dina personuppgifter: Integritetspolicy
Sara säljer sin överskottsel.

Köp dina solceller av oss

Vi hjälper dig som bor inom Göteborgs kommun med allt som rör solpaneler: från kalkyl till montering, från nätanslutning till en komplett solcellsanläggning.
Blomma som visar solenergi

Solenergi - ett strålande val för miljön

Vi på Göteborg Energi vill gärna guida dig som funderar på solenergi.

Solenergi var ett enkelt val för familjen Hilmarsson

Att börja producera solel var ett lätt beslut och familjen Hilmarsson-Berglund är helnöjd. – Det är enkelt, lönsamt och miljösmart, säger Heidar Hilmarsson.

Vanliga frågor om egenproducerad el

Vid varje årsskifte tar vi fram en rapport där vi jämför antal producerade och sålda kWh kontra antal köpta och förbrukade kWh. Har du producerat och sålt mer än du förbrukat med en maxgräns på 500 kWh, kommer vi att kontakta dig via e-post och meddela att vi sänker ersättningen för nästkommande år. Du behöver sedan meddela oss när din förbrukning och produktion har jämnat ut sig under ett helt år så att vi kan höja din ersättning igen.

Om du ska installera solceller för elproduktion behöver du ha ett produktionsavtal för den el som levereras ut på elnätet. Hos Göteborg Energi finns två avtal med tillhörande villkor som du hittar under våra avtal.

Du kan läsa mer om hur du kommer igång via länken nedan

Kom igång med solenergi

Vår grundersättning är rent spotpris, detta gäller oavsett storlek på anläggning eller installerad effekt.

Läs mer på vår sida om ersättning.

Producera egen el

Nej, Göteborg Energi köper inte elcertifikat från mikroproduktionsanläggningar. Anledningen är att ersättningsnivån för elcertifikat sjunkit såpass mycket att det inte motiverar administrationen. Dessutom har Energimyndigheten introducerat en avgift för att inneha producenternas elcertifikatskonton i Cesarsystemet.

Har du aktiv överföring av elcertifikat sedan tidigare, råder vi dig att avsluta konto och överföring via Energimyndigheten.

Energimyndigheten - Avsluta konto

Du får information om detta ifrån ditt elnätsbolag. Ta kontakt med dem om det saknas.

Vilket nätbolag har jag?

Den ersättning du får från oss baseras på spotpriset under den aktuella timman då elen producerats och säljs sedan vidare till oss.

Din slutliga ersättning och det som sedan redovisas på din faktura räknas ut på följande sätt:

Produktionen kl. 14.00 multipliceras med spotpriset kl. 14.00
Produktionen kl. 15.00 multipliceras med spotpriset kl. 15.00
Produktionen kl. 16.00 multipliceras med spotpriset kl. 16.00

Detta fortsätter alla timmar under dygnet och månaden. För att sedan räkna ut den ersättning du slutligen får per såld kWh, dividerar vi spotpriset med din totala produktion.

Exempel:

2,8 kWh x 15.52 öre = 43.456 öre
1,1 kWh x 10.25 öre = 11.275 öre
2,2 kWh x 17.31 öre = 38.082 öre

43.456 + 11.275 + 38.082 = 92.813 öre/6,1 kWh = 15.215 öre/kWh. Detta blir då ditt snittpris per såld kWh.

Ersättningen du får från oss läggs som ett tillgodo och dras av framtida fakturor.

Vill du istället att vi betalar ut ersättningen till ditt bankkonto, kan du registrera dina kontouppgifter genom att logga in via Mina Sidor.

Mina Sidor

När din produktionsanläggning är i drift och registrerad hos ditt elnätsbolag, kommer de automatiskt att skicka information till oss om du vid produktionsstart är en befintlig elhandelskund hos oss. Det kan ta upp till 4 veckor innan vi får information om din produktionsanläggning från ditt elnätsbolag.

Du behöver därför inte själv teckna ett produktionsavtal, utan detta sker automatiskt.

Från start får du vår grundersättning vilket är rent spotpris per såld kWh. Detta gäller retroaktivt från första kWh du säljer ut på elnätet, du kommer därför aldrig att gå miste om ersättning även om det dröjer tills du får en bekräftelse från oss på ditt nya avtal.

Det viktigaste är att det finns ett tak med tillräckligt bra solläge utan alltför mycket skuggning. För att få ut så många kWh som möjligt är ett lutande tak i söderläge bäst. En anläggning mot öster och väster fungerar också bra, framförallt för att du då producerar el under tider på dygnet när du normalt använder mer el. Norrläge fungerar sämst och är sällan värt att installera en anläggning på. Mycket skuggor av träd eller andra byggnader kan också göra att elproduktionen blir alltför låg för att vara ekonomiskt försvarbar. Du måste också äga din byggnad eller ha tillåtelse att sätta upp panelerna. Idag behövs inget bygglov för solcellsinstallationer så länge panelerna följer husets form. Vissa detaljplanerade områden kräver dock fortfarande bygglov så kolla med din kommun om du är osäker.

Läs mer om hur du undersöker dina förutsättningar för solcellsproduktion hos Energimyndigheten. Om du är intresserad av en solcellsanläggning kan du lämna in en intresseanmälan så kontaktar vi dig och hjälper dig gå igenom dina förutsättningar.

Intresseanmälan solceller

Energimyndigheten - har mitt hus rätt förutsättningar för solceller?

Energimyndigheten - hur stor anläggning passar mig?

Läs mer om vilka skatteregler som gäller för dig som är mikroproducent.

https://www.skatteverket.se/privat/fastigheterbostad/mikroproduktionavfornybarel.4.12815e4f14a62bc048f41a7.html

Ibland produceras mer el än vad som behövs, till exempel en varm, blåsig och solig vårdag. Och när det produceras mer el än vad som går åt blir priserna ”negativa”. Vad innebär det för dig som är mikroproducent? Det är en fråga som behöver en del resonerande för att besvara, så läs mer i vår artikel.

Negativa elpriser

Tänk på att du är ansvarig för din elanläggning. På Elsäkerhetsverkets hemsida kan du läsa mer om ditt ansvar.

Elsäkerhetsverket

Från det att vi fått en färdiganmälan tills vi kommer ut till dig för att kontrollera anslutningen tar det vanligtvis 2-3 veckor.

Du kan alltid följa ditt anslutningsärende på Mina sidor.

Mina sidor

Man måste generellt inte ha samma elhandlare. Dock har nästan alla bolag det som krav för att du ska få en bra ersättning på elen du säljer.

Om du har solceller på taket och producerar din egen el men inte har behov av elen samtidigt som solen skiner kan du se över möjlighet att installera ett batteri till din solcellanläggning. Genom att lagra den egenproducerade elen i ett batteri kan du då välja att använda den vid det tillfälle på dygnet när elbehovet är som störst – då sänker du din effektförbrukning på elnätet. Den el du inte använder själv kan du också sälja vidare till elnätet.

Först och främst används elen du producerar för att försörja ditt hushålls behov vid tillfället som produktionen inträffar. Om mängden producerad el överstiger behovet just då, skickas elen istället ut på elnätet och säljs till ditt elhandelsbolag.

Som privatperson har du rätt till skatteavdrag på 50 000 kr/år för grön teknik. Det sköter vi åt dig på vår faktura så att du slipper administrationen. Observera att Göteborg Energi inte kan se om du har rätt till avdragen eller om du redan utnyttjat det, så du kan bli återbetalningsskyldig den avdragna summan senare.

Det beror på vad du har för avtal på den el du köper - i vissa fall är det mest ekonomiskt lönsamt att använda elen själv, i andra att sälja. I regel är det bättre att använda så mycket av den producerade elen själv, men vissa gånger kan det vara riktigt lönsamt att sälja.

Elcertifikat var ett statligt stödsystem för utbyggnaden av förnyelsebar elproduktion som gjorde att producenter av förnybar energi fick rätt till elcertifikat. Elhandelsbolagen i Sverige är tvungna att köpa ett visst antal elcertifikat/år och således gav förnybar energiproduktion mer betalt än annan elproduktion. Denna ersättning har dock sjunkit drastiskt i takt med att den förnybara elproduktionen byggts ut i Sverige.

Att vara mikroproducent innebär att du producerar egen el som du i första hand använder själv. Producerar du ett överskott på el kan du mata ut denna el till elnätet vid behov. Du behöver inte betala någon elnätsavgift för din inmatning till elnätet.

Anläggningen får vara på max 43,5 kW och huvudsäkringen på max 63A. Har du en större anläggning än detta klassas du som småskalig elproducent.

Du som producerar ansöker om ursprungsgarantier hos Energimyndigheten. Du kan ansöka digitalt direkt på Energimyndighetens hemsida eller blankett.

Klicka på länken nedan för mer information om hur du söker tilldelning på energimyndighetens hemsida.

Energimyndigheten

Blankett

icon-closechevron-disc-rightmenu