GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Negativa elpriser och solceller - hur fungerar det?

Ibland uppstår negativa elpriser, ungefär som att det kostar pengar att sälja producerad el. Måste du som mikroproducent betala för den sålda överskottselen då? Njae kanske, men mer sannolikt är att du tjänar på din överskottsel.  

Elmarknaden styrs av tillgång och efterfrågan. Ju fler som vill köpa och använda el, desto dyrare elpris. Men det fungerar även tvärtom. Ibland produceras mer el än vad som behövs. Till exempel en varm, blåsig och solig vårdag. Och när det produceras mer el än vad som går åt blir priserna ”negativa”. Tidigare har negativa elpriser främst uppstått på natten, och att vi numera ett fåtal gånger sett dem under dagtid är ett nytt fenomen i Sverige. 

Jag har solceller på mitt tak. Betyder det att jag behöver betala för min sålda solel när elpriserna är negativa?

Vanligtvis säljer du som mikroproducent överskottsel till spotpris, d.v.s. inköpspriset plus eller minus några ören. Om du säljer din solel till spotpriset kan du behöva betala när det är negativa elpriser. Men – det innebär inte att du går med förlust! Som mikroproducent får du dels en skattereduktion på 60 öre per såld kWh. Och dels kan du ansöka om ersättning för nätnyttan din producerade el gör hos ditt elnätsbolag. Hur mycket du får för nätnyttan varierar beroende på vilket elnätsbolag du tillhör, men är oftast runt 5 öre per kWh. Ovan exempel betyder att du får totalt 65 öre per producerad och såld kWh, utöver det du får från ditt elhandelsbolag. 

I maj 2023 var elpriset vid några enstaka tillfällen -6 öre per kWh. Om vi utgår från de priser vi presenterade ovan betyder det att du i så fall hade tjänat 59 öre per såld kilowattimme. 

Borde jag stänga av mina solceller vid negativa elpriser?

Nej. Utifrån ovan exempel är det inte lönsamt att stänga av dina solceller vid negativa elpriser. För att du faktiskt ska gå med förlust på den sålda elen måste priset vara minus 65 öre eller lägre. Dessutom tjänar du fortfarande på att använda din egenproducerade el i stället för att köpa från elnätet. Även om maj 2023 innehöll flera timmar med negativa elpriser så har det inte så stor påverkan på helheten. 

Tillbaka till huvudsidan

icon-closechevron-disc-rightmenu