GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
Göteborgs hamn.

Elnätsinvesteringar på rekordnivå

Upplever du att det grävs i gatorna i Göteborg som aldrig förr? Det stämmer. 

Just nu görs rekordinvesteringar i elnäten för att möjliggöra en hållbar tillväxt och tusentals nya arbetstillfällen när fordonsindustrin, hamnen och raffinaderierna ställer om, en ny batterifabrik växer fram och laddning av tunga fordon byggs ut. 

Pågående större investeringar

Utöver nedan nämnda investeringar är Göteborg Energi också beställare av en ny dubbel 130 kV regionnätsledning till Hisingen som ska byggas av Vattenfall Eldistribution. Dessutom har vi byggt 26 nätstationer för att försörja nya områden i staden, och rullat ut 23 kilometer nytt kommunikationsnät vilket ger en ökad förmåga att snabbt göra omkopplingar vid strömavbrott.

De här satsningarna är avgörande för att Göteborg ska kunna möta energiomställningen och för fortsatt hållbar tillväxt. Det gör att en stor del av dessa samhällskritiska investeringar behöver vara på plats före 2030.

Lars Edström, VD för Göteborg Energi elnät.

Varför gör vi så stora investeringar i elnätet?

Bakgrunden till investeringarna är att elnätet i Göteborg måste förstärkas och byggas ut för att elbehovet ökar kraftigt - fram till 2035 behövs ytterligare 600 MW. Det är lika mycket el som hela Malmö förbrukar som mest en kall vinterdag. Rekordmånga projekt för att modernisera och förstärka elförsörjningen har genomförts 2023. Under 2024 och kommande två år höjs takten ytterligare.

För det lokala elnätet handlar det om utbyte av kablar, ny- och ombyggnad av nätstationer och byggande av större fördelningsstationer som ska försörja satsningar främst inom fordonsindustri, batteriframställning, hamnen, stadsutveckling och laddning av tunga fordon. Även de kommande åren präglas av kraftigt ökade investeringar i elnätet. 2024 beräknas cirka 619 miljoner kronor satsas, bland annat på förstärkningar av elnätet i Linnéstaden, Vasastaden och Johanneberg. För 2025 respektive 2026 planeras investeringar för 605 miljoner kronor respektive 561 miljoner kronor.

Kapacitetsutmaningen

Om du vill fördjupa dig i våra elnätsinvesteringar och behovet av dem, kan du läsa mer om den kapacitetsutmaning som Göteborg och vår region befinner sig i.

Håller elen på att ta slut?

Se vår film som förklarar varför vi behöver hjälpas åt med vårt gemensamma elnät. Vill du veta mer om hur du kan hjälpa till med att spara både elnätet och den egna plånboken? 

icon-closechevron-disc-rightmenu