GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
Stadsbild över Göteborg.
Elnät

Göteborg har ett av landets mest digitaliserade elnät

Publicerad februari 2024.

Göteborg Energi var tidigt ute med att börja använda den digitala teknikens fördelar för en ännu säkrare elleverans.  För en kund som drabbats av strömavbrott kan det innebära att elnätet kan kopplas om och elen komma tillbaka inom några minuter.

Klockan är tre på natten och de boende i radhusområdet i Torslanda sover när en elkabel plötsligt går sönder. Strömavbrottet registreras av de smarta elmätare som finns installerade i bostäderna och en signal skickas sekundsnabbt till driftcentralen på Göteborg Energi.

Här övervakas elnätet dag som natt, 365 dagar om året. Larmet om ett strömavbrott tas emot och genast börjar åtgärder vidtas. En montör skickas ut för att felsöka och elen kopplas om via andra vägar så att så många kunder som möjligt ska få tillbaka strömmen. Samtidigt går det ut sms och mejl med information till de som anmält sig till Göteborg Energis avbrottsinformation.

När grannskapet vaknar och ska koka sitt morgonkaffe hör de första kunderna av sig för att felanmäla. Då är Göteborg Energi redan på plats och reparerar kabeln.

Detta är ett tydligt exempel på när digitalisering gör skillnad. I dagsläget har cirka 180 000 kunder fått den senaste generationens smarta elmätare, totalt ska 274 000 vara installerade tills 2025. 

Redan i dag är möjligheterna att övervaka det så kallade lågspänningsnätet, de kablar och ledningar som tar elen hem till bostäder och mindre företag, radikalt mycket bättre än för bara ett par år sedan.

Fjärrstyrning kortar avbrottstid

Göteborgs högspänningsnät kan beskrivas som elnätets genomfartsleder. Om ett fel på en högspänningskabel uppstår drabbas många kunder. För att hitta felet behöver elnätet i området felsökas, sektion för sektion.
 
För att kunna utföra arbetet på ett säkert sätt kopplas de olika ledningssträckorna ifrån tills felstället kan ringas in. Denna åtgärd utförs på de flesta håll i landet manuellt av en montör som åker ut till den aktuella nätstationen.

Genom digitaliseringen av elnätet kan nu nära 60 procent av alla nätstationer i Göteborg i stället fjärrstyras.

- Vad som tidigare krävt att vi har personal fysiskt på plats kan tack vare så kallade fjärravskiljare nu göras med en knapptryckning från vår driftcentral. Detta sparar väldigt mycket tid jämfört med att en montör ska kallas in, sätta sig i bilen och kanske ta sig genom Tingstadstunneln i rusningstrafik och fram till nätstationen, berättar Annelie Lindeberg, driftchef på Göteborg Energi.
 
- Nu kan vi felsöka på minuter och göra omkopplingar i elnätet så att så många kunder får tillbaka strömmen. Åtgärderna tar i snitt under tio minuter, i stället för i vissa fall timmar.

Och när det går enklare och snabbare att lokalisera felet så kan reparationen komma i gång mycket fortare än tidigare. Satsningen fortsätter och fler nätstationer, både nya och befintliga, kommer framöver att förses med fjärrstyrningsutrustning.  Ett annat plus är att montörerna i fält får en bättre arbetsmiljö. Win-win!

 

 

icon-closechevron-disc-rightmenu